Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Analiza danych w walce z korupcją

14/02/18

Ustawa o jawności życia publicznego (tzw. ustawa antykorupcyjna) ma wejść w życie w najbliższych miesiącach

Planowana ustawa nałoży na duże i średnie przedsiębiorstwa szereg nowych obowiązków z obszaru przeciwdziałania korupcji. Nowe obowiązki antykorupcyjne będą miały na celu nie tylko zapobieganie oszustwom gospodarczym, ale też wykrywanie istniejących nadużyć. Będą one polegały m.in. na:

 • opracowaniu i wdrożeniu kodeksu antykorupcyjnego,
 • opracowaniu i wdrożeniu „procedury prezentowej”,
 • opracowaniu i wdrożeniu klauzul antykorupcyjnych w umowach oraz
 • zapobieganie tworzeniu funduszy korupcyjnych.

Projekt zakłada również nałożenie kar na przedsiębiorców, którzy nie opracują wewnętrznych procedur antykorupcyjnych albo będą one pozorne lub nieskuteczne. Regulator przewiduje kary pieniężne w wysokości od 10 tysięcy do nawet 10 milionów złotych, a także wyłączenie z przetargów publicznych na 5 lat.

Webinarium: Nowe obowiązki antykorupcyjne

 

Od 10 tys. do 10 mln złotych oraz wyłączenie z przetargów publicznych na 5 lat - kary, które zostały przewidziane w projekcie ustawy o jawności życia publicznego

Jakie zachowania mogą być uznane za działania korupcyjne?

W niektórych branżach różnorodność oraz mnogość schematów korupcyjnych sprawia, że firma nie ma szans przewidzieć wszystkich przypadków nadużyć oraz im zapobiec. Dlatego bardzo ważne jest środowisko kontrolne, którego stworzenie pozwala wykryć już zaistniałe przypadki.

Warto pamiętać, że działania korupcyjne to m.in.:

 • przyjmowanie faktur np. za rzekome usługi marketingowe od podmiotu pośredniczącego w przekazywaniu łapówki,
 • fikcyjny bonus wypłacany pracownikom, który jest wykorzystywany do tworzenia funduszu korupcyjnego,
 • umowa sponsoringowa lub darowizna na rzecz fundacji, z której środki pieniężne są przeznaczone na łapówki,
 • wystawny obiad zafundowany pracownikowi działu zakupów kontrahenta przez przedstawiciela handlowego, a następnie rozliczony jako koszty podróży,
 • zatrudnienie członka rodziny, decydenta u jednego z klientów, gwarantujące wygrywanie przetargów.

 

View more

Jak skutecznie zapobiegać mechanizmom korupcyjnym?

Nasuwa się pytanie czy same procedury, polityki wewnętrzne i szkolenia dla pracowników będą skutecznie zapobiegać tworzeniu mechanizmów finansowania łapówek. Czy takie działania uchronią firmę od dotkliwych kar finansowych i innych sankcji?

Do weryfikacji skuteczności wprowadzonych procedur, a także identyfikowania największych obszarów ryzyka występowania korupcji, można wykorzystać narzędzia śledczej analizy danych finansowych i biznesowych.

Pozwalają one m.in. na:

 • identyfikację potencjalnych konfliktów interesów,
 • ocenę ryzyka współpracy z poszczególnymi kontrahentami oraz
 • identyfikację sposobów wyprowadzania środków firmowych na cele związane z korupcją.

Kompletna analiza powinna obejmować nie tylko dane wewnętrzne spółki, czyli zapisy księgowe, przepływy pieniężne, rejestry umów, ale również informacje pochodzące z domen publicznych, np. zewnętrznych rejestrów handlowych lub informacji prasowych. Umożliwia to uzyskanie pełnego obrazu analizowanego obszaru organizacji.

 

View more

Na co pozwala śledcza analiza danych przygotowana na potrzeby określonej organizacji?

 • Wykazanie, że wprowadzone rozwiązania antykorupcyjne nie mają charakteru fasadowego,
 • Wypracowanie mechanizmów prewencyjnych na podstawie otrzymanych wyników analiz,
 • Weryfikację czy procedury i kontrole są przestrzegane,
 • Wykrycie nie tylko przypadków korupcji, ale też innych nieprawidłowości w działaniu organizacji.

 

View more

Od wejścia w życie nowej ustawy przedsiębiorstwa będą miały zaledwie 6 miesięcy, aby się do niej dostosować

W tym okresie organizacje muszą opracować i wdrożyć w pełni funkcjonujące rozwiązania antykorupcyjne, które będą odpowiadały na ich faktyczne potrzeby. Firmy już dziś powinny zwrócić uwagę na narzędzia, które ułatwiają weryfikację procedur i zidentyfikowanie obszarów zagrożonych korupcją.

 

Skontaktuj się z nami

Obserwuj nas