Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Smart compliance w przedsiębiorstwie - zgodność a cele biznesowe

Relacja ze spotkania networkingowego Akademii Compliance w PwC

Compliance w przedsiębiorstwie często postrzegany jest jako "hamulcowy" do prowadzenia biznesu. Co zrobić, aby zmienić to nastawienie?

Funkcjonowanie na coraz bardziej konkurencyjnym i wymagającym rynku stanowi wyzwanie dla współcześnie działających firm. Zrównoważenie krótko i długoterminowych celów biznesowych staje się jeszcze bardziej złożonym procesem, angażującym jednocześnie wiele aspektów zarządzania, w tym zarządzanie zgodnością.

Niestety w praktyce często compliance jest postrzegany jako ten “zły policjant”, albo wręcz “hamulcowy” prowadzenia biznesu. Jak dbać o jego wewnętrzny wizerunek  i sprawić, by stał się kluczowym partnerem, który nie tylko nie utrudnia, ale wręcz umożliwia skuteczne osiąganie celów? O często trudnej relacji pomiędzy biznesem i compliance rozmawialiśmy z Compliance Officerami podczas drugiego spotkania networkingowego z cyklu Akademia Compliance PwC.

Sposób postrzegania compliance w organizacji zależy przede wszystkim od przykładu idącego z góry, czyli postaw i zachowań kierownictwa. Przykład ten z kolei wpływa na sposób definiowania celów biznesowych oraz sposób wdrożenia i funkcjonowania systemu zarządzania zgodnością, a więc na właściwie przypisanie ról i odpowiedzialności, odpowiedni zakres i sposób wykonywania funkcji compliance oraz prawidłowo zaprojektowane wskaźniki mierzące efektywność jej realizacji.

 

Smart compliance to umiejętne połączenie działania w zgodzie z wymogami prawnymi, standardami i dobrymi praktykami branżowymi z realizacją celów strategicznych firmy

 
Trójkąt nadużyć

Smart compliance w przedsiębiorstwie a przykład z góry

Prowadzenie biznesu w oderwaniu od standardów i dobrych praktyk, z nastawieniem na kreatywny sposób obchodzenia przepisów prawa, na dłuższą metę generuje zdecydowanie więcej strat niż korzyści.

Taka postawa, oprócz oczywistych implikacji takich jak utrata zaufania klientów i partnerów biznesowych ma wpływ na wiele aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa, ponieważ wprowadza klimat sprzyjający naruszaniu przepisów, regulaminów i ignorowaniu zasad postępowania wśród samych pracowników. Zależności te obrazuje tzw. trójkąt nadużyć:

  • Zachęty i presje - Nastawienie na zysk i postawa “wykonanie celu ponad wszystko” przekłada się na sposób motywowania pracowników, który generuje pokusę oszustw i manipulacji przy wskaźnikach mierzących realizację celów indywidualnych.
  • Możliwości i szanse - Jeśli kierownictwo nie inwestuje w skuteczne mechanizmy kontrolne i odpowiednie wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania zgodnością, stwarza okazje do wykorzystywania istniejących luk i słabości systemu do realizacji partykularnych interesów.
  • Racjonalizacje i postawy - Brak dobrego lub wręcz zły przykład idący z góry, niewykazywanie w postawach i zachowaniach wyższych szczebli zarządzających zasad compliance stanowi łatwe usprawiedliwienie braku ich realizacji również na niższych poziomach struktury organizacyjnej.

Trójkąt nadużyć jest często uzupełniany dodatkowym czynnikiem, tworzącym tzw. diament nadużyć. Tym dodatkowym czynnikiem są indywidualne skłonności do nieetycznego postępowania. Kierownictwo może osłabiać ten czynnik poprzez  organizację procesu rekrutacyjnego, tak aby nowo zatrudniani pracownicy byli weryfikowani pod kątem ich naturalnych predyspozycji do omijania ustalonych reguł postępowania.

 

W jaki sposób równoważyć cele biznesowe ze zgodnością?

Aby w miejsce klimatu sprzyjającego popełnianiu nadużyć zbudować kulturę compliance niezbędne jest:

  • Definiowanie celów strategicznych i celów poszczególnych departamentów  z uwzględnieniem celów compliance i przy współudziale komórki compliance
  • Uwzględnianie compliance w opracowywaniu kluczowych wskaźników KPI i systemach motywacyjnych pracowników (zwłaszcza w procesie sprzedaży)
  • Podział ról i obowiązków związanych z zapewnieniem zgodności w całej organizacji
  • Określenie zakresu zarządzania zgodnością poprzez identyfikację wszystkich istotnych wymagań (aktualizowana na bieżąco biblioteka wymagań), ocenę ryzyka, wdrożenie adekwatnych mechanizmów kontrolnych oraz monitoring ich realizacji
  • Uwzględnianie kwestii compliance podczas rekrutacji nowych pracowników
  • Pomiar skuteczności funkcjonowania systemu zarządzania zgodnością poprzez odpowiednio dobrane wskaźniki
  • Przeprowadzanie regularnych audytów funkcji zarządzania zgodnością

Kultura compliance, przenikająca organizację od góry do dołu ułatwia realizację krótkoterminowych i długoterminowych celów biznesowych i zapewnia komfort prowadzenia działalności, który nie jest możliwy do osiągnięcia w żaden inny sposób.

Skontaktuj się z nami

Piotr Rówiński

Piotr Rówiński

Partner, Zarządzanie ryzykiem, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 003

Gerard Karp

Gerard Karp

Partner PwC Legal, Lider TMT/IP i Ochrony Danych Osobowych, Adwokat, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 707

Lech Dąbrowski

Lech Dąbrowski

Starszy Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 256

Angelika Ciastek-Zyska

Angelika Ciastek-Zyska

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 289

Obserwuj nas