Partnerstwo publiczno-prywatne

Nasze analizy pokazują efektywność projektu i pozwalają na wybranie najbardziej korzystnej opcji realizacji, która najlepiej wykorzystuje środki publiczne, a jednocześnie zainteresuje partnerów prywatnych

Jednostki sektora publicznego nie zawsze dysponują odpowiednimi środkami finansowymi na budowę nowych obiektów lub inwestycje w określone obszary infrastruktury. Jednym z rozwiązań takich problemów jest zaproszenie do udziału w projekcie reprezentantów sektora prywatnego i realizacja projektu z wykorzystaniem partnerstwa publiczno-prywatnego. Doświadczeni eksperci PwC pomogą Państwu w planowaniu i realizacji takich projektów.

PwC jednym z założycieli Centrum PPP - niezależnej instytucji, która stawia sobie za cel znaczące przyspieszenie inwestycji prywatnych w zakresie tych ważnych potrzeb publicznych, na które państwo nie ma wystarczających środków finansowych, poprzez tworzenie najlepszych standardów i praktyk.

Sprawdź, jak możemy pomóc

Oferujemy kompleksowe doradztwo PPP dla sektora publicznego, obejmujące:

  • Zdefiniowanie projektu
  • Przeprowadzenie niezbędnych analiz i wskazanie najbardziej korzystnego sposobu realizacji projektu
  • Przygotowanie dokumentacji przetargowej
  • Pomoc w ogłoszeniu i organizacji przetargu
  • Ocenę ofert i wybór wykonawcy/wykonawców do dalszych negocjacji
  • Wsparcie w negocjacjach (podział ryzyk, finansowanie, mechanizm płatności)
  • Nadzór nad realizacją projektu pod względem finansowym

Skontaktuj się z nami

Dionizy Smoleń

Dyrektor, Sektor publiczny

Tel.: +48 519 504 395

Zuzanna Bartczak

Menedżer, Sektor publiczny

Tel.: +48 519 506 431

Krzysztof Burkot

Starszy menedżer, Sektor publiczny

Tel.: +48 519 507 268

Obserwuj nas