Raport Zrównoważonego Rozwoju PwC Polska 2022

Pracujemy kierując się wspólnymi wartościami

„Jesteśmy Community of solvers - nasze różnorodne kompetencje pomagają nam tworzyć unikatowe rozwiązania dla naszych klientów. Dawać im zaufanie i wartość.”
Kaja Podgórna-Strzelec, Liderka Human Capital

Pobierz Raport

Pracujemy kierując się wspólnymi wartościami

„Jesteśmy Community of solvers - nasze różnorodne kompetencje pomagają nam tworzyć unikatowe rozwiązania dla naszych klientów. Dawać im zaufanie i wartość.”

Kaja Podgórna-Strzelec

Liderka Human Capital

Pobierz Raport

W PwC w Polsce bardzo świadomie podchodzimy do kwestii budowania pozytywnych doświadczeń naszych pracowników, aby zapewnić im jak najlepsze warunki pracy, inspirujące przywództwo oparte o wartości, a w rezultacie możliwość realizacji własnego potencjału i odkrywania talentów.

Za naszymi sukcesami stoi praca zespołowa, stawiamy na tworzenie i podtrzymywanie relacji, dzielenie się doświadczeniami i przemyśleniami, dzięki czemu możemy efektywnie realizować cele i oferować klientom jeszcze większą wartość. Samo osiągnięcie celu to nie wszystko – dzięki naszemu zorientowaniu na relacje, ważny jest dla nas również sposób realizowania zadań.

PwC, czyli Great Place to Work

W PwC dążymy do tego, aby budować zaufanie, rozwiązywać problemy klientów i stale dostarczać najlepszej jakości usługi. Nie byłoby to możliwe bez wartości, które stanowią fundament naszych działań, zachowań i podejmowanych decyzji. Dzięki nim tworzymy kulturę organizacyjną PwC, której filary stanowią:

  • Act with integrity
  • Work together
  • Make a difference
  • Care
  • Reimagine the possible

Rozwiązywanie złożonych wyzwań stojących przed biznesem i społeczeństwem  wymaga różnorodnych umiejętności. W PwC łączymy ekspertów z różnorodnych dziedzin, co pozwala nam stawić czoła najtrudniejszym problemom w nieoczekiwany sposób. Nasze pomysły i rozwiązania wspierane są technologią. Stawiając na elastyczność oraz zdolność do dopasowywania się do nowych okoliczności, sprawniej zarządzamy procesami decyzyjnymi i zwiększamy gotowość na wdrażanie nowoczesnych rozwiązań. Poprzez budowanie partnerskich relacji, w PwC wspólnie tworzymy środowisko pracy, w którym każdy pracownik może czuć się komfortowo i bezpiecznie.

Nasi pracownicy mają pełną swobodę wykorzystywania swojego potencjału, doświadczeń i pomysłów, by tworzyć jeszcze lepsze środowisko pracy i odpowiadać na potrzeby naszych klientów.

Łączymy ekspercką wiedzę z know-how w zakresie wielu branż. Stworzyliśmy koncepcję eksperckiej ścieżki rozwoju, która obok ścieżki konsultingowej oraz technologicznej umożliwia naszym pracownikom odpowiednie ukierunkowanie swojego dalszego rozwoju w organizacji. W FY22 nasi pracownicy sumarycznie wzięli udział w blisko 190 tysiącach godzin szkoleniowych. Wśród naszego zespołu 3 499 pracowników posiadała certyfikowane kwalifikacje, w tym m.in radców prawnych, biegłych rewidentów, doradców podatkowych, specjalistów IT (Microsoft), administratorów Salesforce itp.

PwC dąży do różnorodności i inkluzywności poprzez m.in:

  • PwC for Women, czyli program dedykowany kobietom w naszej organizacji, którego celem jest wspieranie ich w osiąganiu sukcesów zawodowych i budowaniu satysfakcjonujących ścieżek kariery zapewniających wyzwania i adekwatny rozwój.

  • Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w ramach inicjatywy disAbility@PwC.

  • Dołączenie do globalnej sieci PwC dla osób LGBT+ i osób sojuszniczych  Shine.  Po raz pierwszy w historii nasi pracownicy w barwach PwC uczestniczyli w Marszach Równości w Gdańsku i Warszawie

  • Inicjatywę Parents@PwC, polegającą na wsparciu rodziców powracających do pracy.

Celem inicjatyw well-beingowych jest zwiększenie poczucia komfortu w każdym aspekcie życia naszych pracowników. Powołaliśmy wewnętrzną sieć ambasadorów well-beingu, która obecnie liczy 110 osób. Nasi ambasadorzy promują troskę o dobrostan w ramach zespołów, a także są najlepszym źródłem wiedzy o naszych inicjatywach, takich jak flexible working time, czyli elastyczny czas pracy dostosowany do naszych indywidualnych potrzeb oraz możliwości pracy w modelu hybrydowym bądź w pełni zdalnej. Wśród naszych licznych inicjatyw możemy również wyróżnić bezpłatny life-coaching, sesje psychologiczne oraz  power meetings - czyli 15 minutowe spotkania, podczas których wspólnie dbamy o nasze zdrowie fizyczne. Ważnym elementem rozwoju kultury well-beingu są również webinary, które poruszają między innymi tematykę radzenia sobie ze stresem czy work-life balance.

Community of solvers

Dowiedz się więcej o naszych działaniach
wybierając poszczególne sekcje

Kapitał ludzki

Pracujemy kierując się wspólnymi wartościami

Dowiedz się więcej

Zaangażowanie społeczne

Budujemy zaufanie w biznesie i społeczeństwie

Dowiedz się więcej

Zrównoważony biznes

Wpływamy na zrównoważoną przyszłość biznesu

Dowiedz się więcej

Troska o klimat

Działamy w trosce o klimat

Dowiedz się więcej

Jakość i przejrzystość

Zapewniamy jakość i przejrzystość

Dowiedz się więcej

Skontaktuj się z nami

Jakub Kurasz

Jakub Kurasz

Dyrektor, Lider ds. Komunikacji, PwC Polska

Tel.: +48 601 289 381

Paulina Koszewska

Paulina Koszewska

Menedżerka ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 294

Obserwuj nas