Raport Zrównoważonego Rozwoju PwC Polska 2022

Działamy w trosce o klimat

„ESG to nie tylko zmiany legislacyjne czy kolejne obowiązki dla przedsiębiorców, ale przede wszystkim nowe możliwości biznesowe i inwestycyjne. ESG sprzyja powstawaniu nowych, zrównoważonych i odpowiedzialnych społecznie biznesów.”
Piotr Nogajczyk, Partner PwC

Pobierz Raport

Działamy w trosce o klimat

„ESG to nie tylko zmiany legislacyjne czy kolejne obowiązki dla przedsiębiorców, ale przede wszystkim nowe możliwości biznesowe i inwestycyjne. ESG sprzyja powstawaniu nowych, zrównoważonych i odpowiedzialnych społecznie biznesów.”

Piotr Nogajczyk

Partner PwC

Pobierz Raport

Systematycznie oraz odpowiedzialnie podejmujemy działania zmierzające ku ograniczeniu naszego śladu węglowego. Jest to suma emisji gazów cieplarnianych, do których zaliczamy m.in. dwutlenek węgla czy metan. Wierzymy, że dzięki innowacyjności i odważnym krokom wspólnie wykorzystamy potencjał zielonej transformacji.

Wpływ PwC Polska na środowisko wynika z charakteru prowadzonej działalności – świadczymy profesjonalne usługi doradcze, dlatego głównym źródłem naszych emisji są podróże służbowe oraz zużycie energii w biurach. Zobowiązaliśmy się do zerowej emisji netto do 2030 roku, zgodnie ze strategią przyjętą na poziomie globalnym.

Więcej informacji w Climate-related disclosures report PwC Network.

Wspieramy zrównoważone inicjatywy

Celem projektu Office of the future (Biuro przyszłości) jest dostosowanie przestrzeni biurowych do nowej rzeczywistości – pracy hybrydowej. Zastosowaliśmy wiele rozwiązań sprzyjających elastycznym formom pracy, m.in. mobilne ścianki w salkach konferencyjnych, wykorzystanie zasłon akustycznych, szybka rearanżacja powierzchni (zmniejszenie/ zwiększenie), strefa pracy w ciszy oraz miejsce do pracy zespołowej. 

Najnowsze biuro PwC we Wrocławiu, udostępnione pracownikom w lutym 2022 roku realizuje tę ideę. Zostało zaprojektowane w formie Less Waste Office w zgodzie z zasadą 3R – reduce, reuse, recycle (redukuj, użyj ponownie, poddaj recyklingowi). We współpracy z firmą architektoniczną i naszymi pracownikami znaleźliśmy rozwiązania korzystne dla wszystkich stron – środowiska, człowieka i biznesu. Less Waste Office to około 800 mkw przestrzeni biurowej we Wrocławiu, do aranżacji której użyto między innymi rzeczy z odzysku oraz z drugiego obiegu. 

PwC oblicza i raportuje emisje gazów cieplarnianych zgodnie ze standardami Protokołu GHG. Jako kryterium konsolidacji przyjęto kontrolę operacyjną. Rok bazowy stanowią emisje GHG w FY19. 

Jednym z działań umożliwiających redukcję emisji gazów cieplarnianych jest zakup zielonej energii. Biura PwC Polska w Warszawie, Krakowie i Katowicach korzystają w 100% z zielonej energii elektrycznej. W biurze we Wrocławiu energia jest zakontraktowana i od stycznia 2023 roku planowany jest zakup energii OZE. Prowadzimy rozmowy z właścicielami pozostałych budynków dotyczące kupna 100% energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, w najszybszym możliwym terminie.

Podróże służbowe to blisko ⅓ naszych emisji, dlatego PwC Polska  ogranicza konieczność przemieszczania się. Poprzez edukację na temat indywidualnego wpływu na emisję GHG staramy się wpłynąć na model zachowań naszych pracowników, by wybierali spotkania online zawsze wtedy, gdy jest to możliwe.

W celu zmniejszenia emisji z podróży służbowych m.in. współpracujemy z operatorami taxi, którzy posiadają flotę pojazdów hybrydowych oraz elektrycznych. Zgodnie z zapisami zawartej umowy, przy zamawianiu przejazdów dla pracowników naszej firmy, w pierwszej kolejności są podstawiane pojazdy tego typu. 

Sukcesywnie wymieniamy naszą flotę samochodową na nowoczesne i bardziej ekologiczne auta, z napędem elektrycznym i hybrydowym, które zużywają mniej paliwa i są niskoemisyjne. Od roku 2025 możliwy będzie leasing tylko takich aut. Inicjujemy w tym celu rozmowy z producentami samochodów oraz wewnętrznie zachęcamy pracowników do ekologicznych decyzji przy wyborze auta.

Pracownicy PwC Polska swoją wiedzą wspierają biznes na drodze ku zrównoważonemu rozwojowi. Jednym z naszych działań było między innymi przygotowanie kampanii Ślad konkurencji mającej charakter cyklu materiałów eksperckich i nagrań wideo skupiających się na wyjaśnieniu, dlaczego ślad węglowy jest istotny w budowaniu przewagi konkurencyjnej. Publikowane materiały dotyczące między innymi transformacji Net Zero, zielonej energii, opodatkowania energii i emisji mają ułatwić zrozumienie koncepcji zrównoważonego rozwoju i zachęcić do podjęcia strategicznych zmian i wdrażania prośrodowiskowych rozwiązań.

Community of solvers

Dowiedz się więcej o naszych działaniach
wybierając poszczególne sekcje

Kapitał ludzki

Pracujemy kierując się wspólnymi wartościami

Dowiedz się więcej

Zaangażowanie społeczne

Budujemy zaufanie w biznesie i społeczeństwie

Dowiedz się więcej

Zrównoważony biznes

Wpływamy na zrównoważoną przyszłość biznesu

Dowiedz się więcej

Troska o klimat

Działamy w trosce o klimat

Dowiedz się więcej

Jakość i przejrzystość

Zapewniamy jakość i przejrzystość

Dowiedz się więcej

Skontaktuj się z nami

Jakub Kurasz

Jakub Kurasz

Dyrektor, Lider ds. Komunikacji, PwC Polska

Tel.: +48 601 289 381

Paulina Koszewska

Paulina Koszewska

Menedżerka ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 294

Obserwuj nas