Raport Zrównoważonego Rozwoju PwC Polska 2022

Wpływamy na zrównoważoną przyszłość biznesu

„Odpowiedzialnie przygotowana strategia ESG nie tylko przyczyni się do redukowania ryzyk biznesowych, ale również zapewni konkurencyjność biznesu.”
Michał Mastalerz, Partner PwC

Pobierz Raport

Wpływamy na zrównoważoną przyszłość biznesu

„Odpowiedzialnie przygotowana strategia ESG nie tylko przyczyni się do redukowania ryzyk biznesowych, ale również zapewni konkurencyjność biznesu.”

Michał Mastalerz

Partner PwC

Pobierz Raport

Biznes tworzą przede wszystkim ludzie, którzy coraz częściej oprócz wymiernych korzyści, dostrzegają jego wpływ na środowisko oraz kwestie społeczne. Dlatego działania ESG (Environment, Social, Governance) mają coraz większe znaczenie w funkcjonowaniu firm. Przekłada się to na możliwości pozyskiwania inwestorów, warunków finansowania i ubezpieczenia, wartość aktywów, koszty działalności, ryzyka inwestycyjne, reputację czy pozycjonowanie na rynku. Zrównoważony rozwój tworzy nie tylko nowe obowiązki, ale również szansę umocnienia przewagi konkurencyjnej.

Nasze kluczowe działania

Celem działań PwC Polska jest wsparcie klientów w rozwiązywaniu kluczowych problemów i tworzeniu długoterminowej wartości. PwC rozwija zespół dedykowanych specjalistów ESG, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem pomagają firmom i menedżerom w opracowaniu i wdrożeniu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. 

Świadczymy w tym zakresie zarówno usługi doradcze, takie jak na przykład wsparcie w opracowaniu strategii ESG, dostosowanie firm do nowych regulacji, obliczanie śladu węglowego oraz usługi atestacyjne zapewniające wiarygodność ujawnień firm z obszaru ESG.

Fundamentem inwestowania w wartości i zrównoważoną przyszłość jest edukacja i zwiększanie świadomości naszych pracowników, klientów i innych interesariuszy na temat działań ESG.

Wśród naszych działań wyróżniliśmy:

W PwC wierzymy, że wiedza jest naszym najcenniejszym zasobem, a dzielenie się nią jest naszym obowiązkiem, który pomaga w tworzeniu długoterminowej wartości. W FY22 eksperci PwC Polska podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem podczas wielu konferencji dotyczących aspektów ESG. Opowiadali m.in. o czekających nas wyzwaniach z zakresu zielonej transformacji, wykorzystaniu technologii w zrównoważonym rozwoju i raportowaniu ESG. 

Wybrane konferencje z udziałem ekspertów ESG:

PwC Polska oferuje swoim klientom kilkadziesiąt produktów biznesowych w zakresie cyberbezpieczeństwa, rozwoju i utrzymania oprogramowania, robotyzacji, analizy i wizualizacji danych, wsparcia systemów biznesowych, informatyki śledczej, doradztwa IT, ESG oraz zarządzania projektami. Wszystkie rozwiązania to mix najnowszych technologii i najwyższych standardów bezpieczeństwa.

W zakresie zrównoważonego rozwoju jest to między innymi:

  • ESG Management Solution – platforma do gromadzenia, obliczania i monitorowania KPI

  • Platforma Digital Managed Services - wsparcie firm w przepływie informacji i danych niefinansowych 

Realny wpływ na zmianę rzeczywistości może zostać osiągnięty poprzez promowanie i nagradzanie przedsiębiorstw wdrażających reguły ESG. PwC Polska brało aktywny udział w tworzeniu wydarzeń związanych ze zrównoważonym rozwojem, w tym między innymi jako:

  • Współorganizator konkursu Liderzy ESG dla firm i instytucji wyróżniających się  w realizacji zasad ESG,  w kategoriach: Strategia, Innowacja oraz Program Innowacyjny. Dodatkowo nadawany jest tytuł “Wizjonerka/Wizjoner Zielonej Transformacji”.

  • Partner merytoryczny konkursu Etyczna Firma Roku organizowanego przez Puls Biznesu. Konkurs wyróżnia najlepsze wzorce postępowania w biznesie.

  • Partner merytoryczny konkursu Fair to Women promującego równe traktowanie i wyrównywanie szans kobiet na rynku pracy.

  • Organizator merytoryczny  Polska Firma Międzynarodowy Czempion 2021,podczas którego nagrody przyznawane są w 8 kategoriach, w tym w kategorii “Promotor ekologii na rynkach zagranicznych”.

  • Współorganizator rankingu “Gwiazdy Bankowości”  Dziennika Gazety Prawnej, gdzie jedną z kategorii jest zrównoważony rozwój i ESG.

Community of solvers

Dowiedz się więcej o naszych działaniach
wybierając poszczególne sekcje

Kapitał ludzki

Pracujemy kierując się wspólnymi wartościami

Dowiedz się więcej

Zaangażowanie społeczne

Budujemy zaufanie w biznesie i społeczeństwie

Dowiedz się więcej

Zrównoważony biznes

Wpływamy na zrównoważoną przyszłość biznesu

Dowiedz się więcej

Troska o klimat

Działamy w trosce o klimat

Dowiedz się więcej

Jakość i przejrzystość

Zapewniamy jakość i przejrzystość

Dowiedz się więcej

Skontaktuj się z nami

Jakub Kurasz

Jakub Kurasz

Dyrektor, Lider ds. Komunikacji, PwC Polska

Tel.: +48 601 289 381

Paulina Koszewska

Paulina Koszewska

Menedżerka ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 294

Obserwuj nas