Raport Zrównoważonego Rozwoju PwC Polska 2022

Budujemy zaufanie w biznesie i społeczeństwie

„Od ponad 30 lat budujemy zaufanie poprzez codzienną pracę z naszymi klientami, a także przez zaangażowanie społeczne.”
Agnieszka Gajewska, Partnerka PwC, Prezeska Fundacji PwC w Polsce

Pobierz Raport

Budujemy zaufanie w biznesie i społeczeństwie

,,Od ponad 30 lat budujemy zaufanie poprzez codzienną pracę z naszymi klientami, a także przez zaangażowanie społeczne.”

Agnieszka Gajewska

Partnerka PwC, Prezeska Fundacji PwC w Polsce

Pobierz Raport

Ważnym elementem starań PwC na rzecz budowania zaufania i rozwiązywania kluczowych problemów jest zaangażowanie społeczne. Dzieląc się naszym największym atutem – umiejętnościami, wiedzą i talentem ekspertów PwC – koncentrujemy się na edukacji, budowaniu potencjału organizacji pozarządowych oraz wspieraniu przedsiębiorstw i innowacji społecznych. Wykorzystujemy nasze silne strony i angażujemy się tam, gdzie efekt naszych działań może wnieść największą wartość i przynieść wymierne efekty. 

Ze szczególną uwagą śledzimy rozwój wojny w Ukrainie i aktywnie wspieramy naszych pracowników z Ukrainy i ich najbliższych. Angażujemy się także w inicjatywy organizacji pozarządowych, aby nasza pomoc dotarła do najbardziej potrzebujących.

Tworzymy społeczność otwartych serc

Od samego początku inwazji Rosji na Ukrainę, PwC Polska bezpośrednio zaangażowało się w pomoc pracownikom PwC Ukraina i ich rodzinom. W ciągu kilku dni otworzyliśmy dedykowane konto bankowe w Fundacji PwC na rzecz Ukrainy i powołaliśmy specjalny zespół, który pomagał potrzebującym w ewakuacji i zakwaterowaniu. Łącznie 24 wolontariuszy PwC poświęciło na te działania 1 059 godzin. Kolejne 198 osób zaangażowało się w różne akcje na rzecz Ukrainy, przeznaczając na działania w tym zakresie 1 372 godzin.

Dzięki pozyskanym funduszom w ramach sieci PwC kompleksowo wsparliśmy 340 osób - pracowników PwC Ukraina oraz ich najbliższych - które opuściły Ukrainę w pierwszym miesiącu wojny. W okresie kwiecień - czerwiec dalej wspieraliśmy finansowo pracowników PwC Ukraina - 300 osób przebywających poza Ukrainą i prawie 650 osób, które zostały w swojej ojczyźnie. 

W ramach pomocy Ukrainie również:

  • Uruchomiliśmy bezpłatną infolinię informacyjną w języku ukraińskim - otwartą dla wszystkich.

  • Sfinansowaliśmy lekcje języka polskiego dla chętnych pracowników PwC Ukraina.

  • Zwiększyliśmy pulę godzin do wykorzystania w ramach wolontariatu pracowniczego, które można było przeznaczyć na pomoc Ukrainie.

  • Uruchomiliśmy program, w ramach którego nasi pracownicy mogą zgłosić inicjatywę na rzecz pomocy Ukrainie i otrzymać wsparcie finansowe na realizację pomysłu.

  • Wsparliśmy finansowo wybrane organizacje pozarządowe, realizujące projekty na rzecz uchodźców.

Co roku wspieramy pro bono organizacje pozarządowe, świadcząc dla nich usługi audytowe na preferencyjnych warunkach. W FY22 przeprowadziliśmy audyty finansowe dla 15 organizacji, m.in. Powiślańskiej Fundacji Społecznej, Fundacji DKMS, Fundacji Hospicjum Onkologiczne, Fundacji Dorastaj z Nami, Fundacji Nasze Dzieci, Fundacji Ukraińska Wspólnota i Fundacji WWF. Szacowana wartość finansowa tej pomocy to 1,1 mln zł. 

Nasi pracownicy również indywidualnie, w ramach wolontariatu, wspierają merytorycznie organizacje pozarządowe. W minionym roku przeprowadziliśmy kilka projektów pro bono, w tym: IT Services dla Fundacji Marka Kamińskiego oraz pomogliśmy opracować koncepcję i budżet Centrum Kształcenia „Hortus” – nowatorskiego centrum kształcenia zawodowego dla podopiecznych domów dziecka w Łodzi wspólnie z Fundacją Szczęśliwej Drogi. 

Od 12 lat prowadzimy program coachingowy dla liderów organizacji pozarządowych - Dwa Sektory Jedna Wizja.

W Polsce działamy już od ponad 30 lat i z tej okazji w 2021 roku we współpracy z domem aukcyjnym DESA Unicum oraz malarzem Michałem Zaborowskim, zrealizowaliśmy projekt społeczny „Sztuka dostrzegania”. W efekcie powstała unikalna kolekcja 30 obrazów, których bohaterami są uznane osobowości z polskiego świata biznesu, kultury, sportu i życia społecznego. Dochód z aukcji, czyli ponad 680 000 zł został przeznaczony na 4 projekty prężnie działających fundacji pozarządowych: Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacji Innowacji Społecznej i Fundacji Integracja. 

Zrealizowaliśmy pierwszą edycję Tech Minds - programu grantowego dla szkół i uczelni, którego celem jest promocja innowacyjności i kreatywności młodych talentów. Ponad 250 uczestników i 46 zespołów przygotowało projekty odpowiadające na pytanie Jak wykorzystać nowoczesne technologie do wymiany wiedzy i wzmocnienia relacji między uczniami lub studentami? Wyzwania związane z pandemią otworzyły drzwi do nowych sposobów nauczania i współpracy między uczniami, które powinny być nadal wykorzystywane podczas stacjonarnych zajęć. 4 zwycięskie zespoły otrzymały granty o łącznej wartości 120 000 PLN na realizację swoich innowacyjnych pomysłów, a wszyscy uczestnicy konkursu mieli okazję do podnoszenia kwalifikacji i rozwijania umiejętności miękkich podczas serii warsztatów online. 

Dajemy naszym pracownikom różnorodne możliwości zaangażowania się w wolontariat pracowniczy. W ostatnim roku 550 naszych pracowników podjęło wolontariat, poświęcając na to 3 167 godzin.

Jednym z przykładów projektów wolontariatu pracowniczego jest “Interakcja”. Nasi zagraniczni pracownicy PwC prowadzili warsztaty dla dzieci, opowiadając im o swoich krajach, kulturze i tradycji. Celem projektu było przybliżenie dzieciom wielokulturowego świata, wzbogacanie ich wiedzy o świecie, przekazanie informacji dotyczących kultury, historii, geografii, tradycji i zwyczajów innych krajów oraz promowanie i doskonalenie umiejętności językowych. W 2021 roku w warsztatach wzięło udział prawie 500 dzieci z całej Polski.

Community of solvers

Dowiedz się więcej o naszych działaniach
wybierając poszczególne sekcje

Kapitał ludzki

Pracujemy kierując się wspólnymi wartościami

Dowiedz się więcej

Zaangażowanie społeczne

Budujemy zaufanie w biznesie i społeczeństwie

Dowiedz się więcej

Zrównoważony biznes

Wpływamy na zrównoważoną przyszłość biznesu

Dowiedz się więcej

Troska o klimat

Działamy w trosce o klimat

Dowiedz się więcej

Jakość i przejrzystość

Zapewniamy jakość i przejrzystość

Dowiedz się więcej

Skontaktuj się z nami

Jakub Kurasz

Jakub Kurasz

Dyrektor, Lider ds. Komunikacji, PwC Polska

Tel.: +48 601 289 381

Paulina Koszewska

Paulina Koszewska

Menedżerka ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 294

Obserwuj nas