Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Poradnik antykorupcyjny dla biznesu

Aż 50% przedsiębiorców padło ofiarą nadużyć w ostatnich 24 miesiącach działalnościz czego 21% (w regionie Europy Środkowo-Wschodniej 34%) stanowiła korupcja i przekupstwo. Co ciekawe, percepcja korupcji jest dużo wyższa i stanowi 43%, a w Europie Środkowo-Wschodniej 32%.

Nadużycia (w tym korupcja) prowadzą do dotkliwych strat finansowych w firmach. Prawie co 4 przedsiębiorca w Polsce stracił przez nadużycia finansowe do 3 mln zł, a co piąty nawet do 15 mln zł.

Wykrywanie nadużyć w Polsce wciąż w bardzo dużym stopniu pozostaje poza kontrolą zarządu. Aż 22% wykryć nastąpiło przez przypadek, tyle samo w wyniku audytu wewnętrznego, a 14% dzięki systemowi raportowania podejrzanych transakcji.

Dlatego też Międzynarodowym Dniu Przeciwdziałania Korupcji opublikowaliśmy „Poradnik antykorupcyjny dla biznesu”, przygotowany przez ekspertów zespołu usług śledczych i zarządzania ryzykiem nadużyć. Poradnik jest praktycznym zestawem porad i rekomendacji antykorupcyjnych, do wykorzystania w działalności biznesowej.

  • Punktem wyjścia do walki z nieprawidłowościami w każdej organizacji powinna być ocena poziomu ryzyka wystąpienia nadużyć oraz identyfikacja obszarów najbardziej zagrożonych.

  • W celu minimalizowania ryzyka wystąpienia nadużyć, organizacje powinny działać w oparciu o wdrożoną strategię antykorupcyjną.

  • Stworzona strategia antykorupcyjna powinna zostać odpowiednio wdrożona, a następnie zakomunikowana pracownikom oraz partnerom biznesowym.

  • Osoby zajmujące najwyższe stanowiska w organizacji powinny brać aktywny udział we wdrażaniu zasad i polityk antykorupcyjnych oraz w stymulowaniu prawidłowych postaw wśród pracowników.

  • W organizacji powinny funkcjonować odpowiednie warunki systemowe, pozwalające na ujawnianie nieprawidłowości i nieetycznych zachowań.

  • Świadomość pracowników odnośnie zagrożeń wynikających z nieetycznego postępowania powinna być także systematycznie zwiększana poprzez ich udział w szkolenia.


21%


wszystkich nadużyć w polskich przedsiębiorstwach nadal stanowią korupcja i przekupstwo50%


przedsiębiorców padło ofiarą nadużyć w ostatnich 24 miesiącach działalności, z czego 21% stanowiła korupcja25%


przedsiębiorców w Polsce straciło przez nadużycia finansowe do 3 mln zł, co piąty nawet do 15 mln zł


Skontaktuj się z nami

Marcin Klimczak

Partner

Tel.: +48 502 18 4087

Obserwuj nas