Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Sygnalista po polsku – dobre praktyki i rekomendacje wdrożeniowe

Jak budować system zgłaszania nieprawidłowości w firmie w oparciu o etykę i wartości?

69%

informacje o nadużyciach ujawniane przez zgłoszenia przekazane przez sygnalistę*

22%

informacje o nadużyciach ujawniane w działaniach kontroli wewnętrznej*

9%

informacje przekazane za pomocą innych kanałów (np. media, organy ścigania, przypadek)*

* Wynik analizy 338 projektów śledczych, które zrealizował Zespół usług śledczych i zarządzania ryzykiem nadużyć PwC

System zgłaszania nieprawidłowości w organizacji, po angielsku nazywany „whistleblowing”, to tylko jeden z elementów kultury organizacyjnej opartej na etyce i otwartej komunikacji

W ostatnich latach obserwujemy rosnący poziom zrozumienia tego, że kultura organizacyjna nie opiera się jedynie na regulacjach, politykach, procesach i działaniach kontrolnych. Tak naprawdę fundamentem kultury wspierającej realizację strategii, misji i wizji przedsiębiorstwa są uczciwość, otwartość i zaufanie.

Wdrażane narzędzia i działania podejmowane na rzecz budowy standardów etycznych w organizacji powinny uwzględniać nie tylko wymogi regulacyjne, ale także specyfikę i uwarunkowania kulturowe, w jakich funkcjonuje przedsiębiorstwo. Dlatego budowa efektywnego i praktycznego systemu informowania o nieprawidłowościach powinna uwzględniać pięć elementów, stanowiących jego podstawę.

Sygnalista (ang. whistleblower)

Sygnalista to osoba, która zgłasza lub ujawnia nieprawidłowości bądź wątpliwości etyczne dotyczące zachowań, działań czy zjawisk zachodzących w miejscu pracy. Sygnalista może zwrócić się ze swoim zgłoszeniem do dedykowanych służb w ramach organizacji (np. do rzecznika etyki, audytora, członka rady nadzorczej, przedstawiciela kadry kierowniczej) lub wykorzystując stworzone do tego kanały komunikacji (np. infolinia etyczna, adres email). Swoje wątpliwości, w razie potrzeby, sygnalista może też przekazać do przedstawicieli organów zewnętrznych (np. publiczne organy powołane do nadzoru, kontroli, ścigania nadużyć i przestępstw), a także opinii publicznej, na przykład za pośrednictwem mediów.

profil sygnalisty
sygnalisci
sygnalisci

Skontaktuj się z nami

Marcin Klimczak

Marcin Klimczak

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 087

Angelika Ciastek-Zyska

Angelika Ciastek-Zyska

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 289

Obserwuj nas