Kto i jak okrada polskie firmy?

8. edycja badania przestępczości gospodarczej w Polsce

50% 

polskich przedsiębiorców przyznaje, że doświadczyło nadużyć w ciągu ostatnich dwóch lat

55%

nadużyć zostało popełnionych przez osoby z firmy

45%

nadużyć zostało zgłoszonych przez sygnalistów

Połowa polskich przedsiębiorców przyznaje, że w ciągu ostatnich 2 lat doszło do nadużyć w ich organizacjach

Z roku na rok skala nadużyć gospodarczych w firmach rośnie. Ten trend można zaobserwować nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie. Jest to niepokojące zjawisko, mimo że część tego wzrostu jest związana z coraz lepszymi sposobami wykrywania nieprawidłowości.

Nadużycia gospodarcze w Polsce

Jak wiele polskich firm jest okradanych?

W połowie polskich przedsiębiorstw doszło w ciągu ostatnich dwóch lat do nadużyć. To znaczący wzrost w porównaniu do poprzedniego badania z 2016 r. – wtedy taką deklarację złożyło 36% respondentów. Rosnącą skalę nadużyć widać także w Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie z nieprawidłowościami zmaga się 43% firm (12% więcej niż w 2016), a średnia na świecie wynosi 49% (wzrost o 13% w porównaniu z 2016).

#

W jaki sposób są okradane firmy w Polsce?

Najczęściej w polskich przedsiębiorstwach dochodzi do kradzieży majątku (47%), nieetycznego prowadzenia biznesu i konfliktu interesów (43%) oraz nadużyć podatkowych i oszustw przy przetargach (40%). Wysoko na liście nadużyć znajduje się również cyberprzestępczość (33%). Dodatkowo, 17% respondentów zetknęło się z prośbą o łapówkę, a 18% jest zdania, że straciło kontrakt na rzecz konkurenta, który wręczył łapówkę.

#

Ile przedsiębiorstwa tracą w wyniku nadużyć?

W wyniku wykrytych oszustw i nieprawidłowości co drugie przedsiębiorstwo w Polsce w ostatnich 24 miesiącach straciło ponad 400 tys. zł. Co ważne, 20% badanych firm nie wie, jakiego rzędu straty finansowe je dotknęły.

#

Kto okrada polskie firmy?

Coraz więcej oszustw popełniają pracownicy – za 55% nadużyć odpowiadały osoby z wewnątrz firmy, z czego 54% było efektem działań przedstawicieli kadry kierowniczej. 

#

W jaki sposób organizacje wykrywają oszustwa?

Kontrole w firmie oraz sprawne systemy whistleblowingu przyczyniają się do wykrywania nadużyć. W tegorocznym badaniu aż 45% oszustw w polskich przedsiębiorstwach udało się wykryć dzięki sygnalistom (w 2016 r. wskaźnik ten był na poziomie zaledwie 9%). 52% polskich przedsiębiorców wykorzystuje technologię jako narzędzie do monitorowania nieprawidłowości związanych z cyberatakami, a 75% dostrzega możliwość wykorzystania technologii do monitorowania organizacji w czasie rzeczywistym pod kątem zwalczania oszustw i przestępczości gospodarczej.

#

Etyka w biznesie powinna być wartością nadrzędną, ponieważ jest podstawą zdrowej i stabilnej gospodarki. Aby ją wzmacniać, musimy jeszcze mocniej postawić na edukację w tym zakresie, promować uczciwe praktyki, a z drugiej strony piętnować, karać i eliminować nieprawidłowe zachowania.

Marcin Klimczak, partner, lider zespołu usług śledczych w Polsce, na Ukrainie i w krajach bałtyckich, PwC

Skontaktuj się z nami

Marcin Klimczak

Marcin Klimczak

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 087

Angelika Ciastek-Zyska

Angelika Ciastek-Zyska

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 289

Obserwuj nas