Zmiany w MSSF i sprawozdawczości spółek publicznych

Zadaniem Komitetów Audytu jest monitorowanie procesu implementacji zmian w regulacjach dotyczących sprawozdawczości finansowej spółek publicznych.

11 zmian

zmian do standardów oraz nowy standard, które zaczynają obowiązywać w okresie 2021 - 2023

2021

rok, za który należy sporządzić sprawozdania finansowe po raz pierwszy w formacie xbrl

już wkrótce

dwie nowe zmiany w zakresie raportowania niefinansowego

Wprowadzone zmiany do standardów rachunkowych dostarczają szeregu wyjaśnień, zwolnień, czy też praktycznych uproszczeń, które mogą być pomocne dla sporządzających sprawozdania finansowe i które wynikają głównie z konieczności zaadresowania dla celów księgowych nowych kwestii gospodarczych czy też regulacji prawnych.

W szczególności, w odpowiedzi na oczekiwaną reformę stóp referencyjnych (reforma IBOR) Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości opublikowała drugą część zmian do MSSF 9, MSR 39, MSSF 7, MSSF 4 i MSSF 16. Zmiany odnoszą się do kwestii księgowych, które pojawią się w momencie, gdy instrumenty finansowe oparte na IBOR przejdą na nowe stopy procentowe. 

Ponadto, w roku 2021 (podobnie jak w roku ubiegłym) dla wielu leasingobiorców istotna może okazać się kolejna zmiana do MSSF 16, która jest odpowiedzią na zmiany w zakresie umów leasingu w związku z pandemią koronawirusa (COVID-19), wydłużająca okres, w którym leasingobiorcy mogą skorzystać z uproszczenia polegającego na niestosowaniu wytycznych MSSF 16 dotyczących modyfikacji umów leasingowych. 

Natomiast w kolejnych okresach sprawozdawczych obowiązywać zacznie m.in. zmiana do standardu MSR 1, która koncentruje się na kwestii prezentacji zobowiązań jako długo- i krótkoterminowe. 

Śledzenie zmian MSSF nie jest łatwe ze względu na ilość wprowadzanych zmian w istniejących regulacjach, a także publikację całkiem nowych standardów.

Ważne jest, aby członkowie Komitetów Audytu oraz służby finansowe spółek publicznych mieli świadomość, jak zmiany w MSSF obowiązujące w najbliższych latach wpłyną na sprawozdania finansowe jednostek działających w Polsce. Niniejsza publikacja, wychodząc naprzeciw potrzebom członków Komitetów Audytu oraz służb finansowych spółek publicznych, stanowi podsumowanie wszystkich oczekiwanych zmian w MSSF na rok 2021 oraz kolejne lata.

Dużym ułatwieniem może być zestawienie standardów według daty ich obowiązywania, wraz z informacją na temat statusu ich zatwierdzenia przez Unię Europejską. Pomoże to szybko zorientować się, które zmiany mogą mieć wpływ na daną organizację. 

"W niniejszej publikacji dokonaliśmy subiektywnej oceny wszystkich innych zmian, wskazując, które z nich, naszym zdaniem, będą miały wpływ na spółki publiczne działające w Polsce. W zależności od naszej oceny oznaczyliśmy odpowiednie zmiany kolorowymi znacznikami. Zwracamy uwagę w szczególności na zmiany oznaczone kolorem czerwonym i pomarańczowym. Publikację rozpoczyna zestawienie standardów według daty ich obowiązywania uchwalonej przez RMSR, wraz ze wspomnianą oceną ich wpływu oraz z informacją na temat statusu ich zatwierdzenia przez Unię Europejską. Następnie zamieściliśmy krótki opis zmian, uzupełniając go wypowiedziami naszych ekspertów na temat możliwego wpływu na jednostki działające w Polsce."

Tomasz Konieczny, Partner PwC

Sprawozdawczość spółek publicznych to nie tylko sprawozdanie finansowe przygotowane zgodnie z MSSF.

W naszej publikacji sygnalizujemy również inne istotne zmiany, które mogą wpływać na spółki w obszarze raportowania w najbliższych okresach.

“Zwracamy uwagę na obowiązek raportowania według formatu XHTML przez spółki publiczne sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF, i dodatkowo - w określonych przypadkach - konieczność znakowania poszczególnych pozycji sprawozdań finansowych według ustalonego klucza z taksonomii ESEF.”

Katarzyna Podgórna, Partner PwC Polska

 

Niemniej istotna zmiana dotyczy nowych obowiązków sprawozdawczych w zakresie informacji niefinansowych, tzw. ESG. 

Dodatkowo, oczekiwana reforma stóp referencyjnych polegająca na likwidacji aktualnych stawek referencyjnych LIBOR oraz WIBOR i wprowadzeniu nowych benchmarków dotyka szeroko rozumianej sfery operacyjnej i może wpływać na podejmowane decyzje ekonomiczne podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Dlatego nowe regulacje są przedmiotem zainteresowania Rady ds. Standardów MSSF i znajdą odzwierciedlenie w sprawozdaniach finansowych tych podmiotów. 

W publikacji znajdują się także ostatnie zalecenia i wymogi organów nadzoru i Rady na temat sprawozdawczości finansowej w czasach pandemii COVID-19.

* Pola obowiązkowe

** Zgodę możesz wycofać w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości na adres pl_privacy@pwc.com. Administratorem Twoich danych osobowych jest PwC Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. lub inna spółka z sieci PwC, będąca organizatorem wydarzenia (lista spółek znajduje się tutaj), z siedzibą w Warszawie (00-633)  przy ul. Polnej 11. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia wydarzenia. Pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Skontaktuj się z nami

Tomasz Konieczny

Tomasz Konieczny

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 22 746 4285

Marta Madejska

Marta Madejska

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 22 746 4139

Marta Stypułkowska-Molga

Marta Stypułkowska-Molga

Starszy Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 074

Obserwuj nas