Centra Usług Wspólnych (CUW) w służbie administracji publicznej

Centralizacja w dziedzinie podatku VAT umożliwia władzom miast i innym jednostkom samorządowym centralizację usług administracyjnych. Potencjał centrów usług wspólnych w sektorze publicznym kryje się w funkcjach związanych z finansami, księgowością, sprawami kadrowymi i płacowymi

Co jest potrzebne do otworzenia Centrum Usług Wspólnych (CUW) w sektorze publicznym?

Decyzja o uruchomieniu CUW musi bazować na drobiazgowej analizie różnych aspektów, takich jak:

  • możliwość utworzenia centrum, 
  • zdefiniowanie najważniejszych celów, 
  • metodologia i plany CUW, 
  • identyfikacja zagrożeń, 
  • efektywna komunikacja ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Informacje tego rodzaju powinny znaleźć się w studium wykonalności. Taka analiza pozwoli uniknąć niepotrzebnych i drogich inwestycji.

Dysponujemy sprawdzoną metodologią opracowania studium wykonalności CUW w sektorze publicznym, opartą o najlepsze praktyki rynkowe. Studium wykonalności pomoże Ci zdecydować, czy warto utworzyć CUW w Twoim mieście lub regionie.

 

Skontaktuj się z nami

Roman Lubaczewski

Roman Lubaczewski

Partner

Tel.: +48 22 746 4319

Adam Jamioł

Adam Jamioł

Partner

Tel.: +48 502 184 720

Obserwuj nas