Modelowanie finansowe

Modelowanie finansowe poprzez analizę danych i celów biznesowych pomaga w podejmowaniu trafnych decyzji biznesowych

Tworzymy narzędzia wspierające klientów w analizie wyników finansowych podejmowanych decyzji.

Dokonujemy analizy danych i celów biznesowych, tak by jak najlepiej dostosować model do indywidualnych potrzeb klienta i specyfiki branży, w której operuje przy ścisłej współpracy z przedstawicielami klienta oraz pozostałymi interesariuszami.

Wykorzystujemy najlepsze praktyki w obszarze modelowania finansowego oraz międzynarodowe doświadczenie specjalistów branżowych PwC, by tworzyć praktyczne narzędzia, które pozwalają naszym klientom reagować na zmieniające się warunki biznesowe.

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc

Wyślij zapytanie ofertowe

 

Oferujemy modelowanie finansowe na potrzeby:Restrukturyzacji

Przeanalizujemy sytuację finansową spółki oraz rentowność prowadzonej działalności i zaproponujemy dynamiczny model finansowy pod biznesplan, inicjatywy restrukturyzacyjne, a także plan restrukturyzacji.

Przeczytaj case study

Strategii

Opracujemy model strategiczny prognozujący wyniki Twojej firmy oraz umożliwiający planowanie oraz analizę opłacalności w wariancie bazowym, rozwoju organicznego, scenariuszu przejęć oraz w dowolnej konfiguracji realizacji planowanych inicjatyw.

Przeczytaj case study

Kontrollingu

Zbudujemy kompleksowy model uwzględniającego analizę wszystkich poziomów kosztów.

Przeczytaj case study

Analizy opłacalności i wyceny

  • Przygotujemy kompleksowe narzędzie do analizy projektów inwestycyjnych, w tym model finansowy realizacji inwestycji bazujący na analizie finansowo-ekonomicznej rozwiązań wraz z analizą ryzyk i uwzględnieniem finansowania.
  • Stworzymy model, który umożliwi porównywanie przyjętych ścieżek rozwoju spółki, w którym można dynamicznie modyfikować parametry nowych obiektów.
  • Przygotujemy model pod przeprowadzenie wyceny spółki, obejmujący zarówno działalność operacyjną spółki jak również posiadane przez nią nieruchomości wykorzystywane w działalności operacyjnej.

Przeczytaj case study

Finansowania i płynności

Przygotujemy dynamiczny model finansowy, który pozwoli na oszacowanie realnych możliwości obsługi długu oraz utrzymanie poziomu finansowania przez wierzycieli.

Modele wspierające podejmowanie decyzji w czasach kryzysu

Przeczytaj case study

Przeglądu biznes planów i modeli

Zweryfikujemy modele sporządzane na cele transakcyjne, pozyskania finansowania czy wewnętrzne modele kontrolingowe w 2 płaszczyznach:

I. Weryfikacja strony technicznej modelu:

  • matematyczna poprawność formuł
  • spójność formuł w wierszach/blokach
  • weryfikacja architektury modelu

II. Weryfikacja strony logicznej modelu:

  • weryfikacja założeń vs. Benchmarki lub/i umowy handlowe
  • poprawność formuł
  • poprawność nośników przychodowych
  • weryfikacja kwestii podatkowych w modelu

Skontaktuj się z nami

Piotr Rudzki

Piotr Rudzki

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 608 500 974

Bartłomiej Wójcik

Bartłomiej Wójcik

Wicedyrektor, PwC Polska

Tel.: + 48 519 507 079

Obserwuj nas