Centrum Usług Wspólnych (CUW)

Kompleksowa oferta usług doradczych dla SSC i BPO

Centrum Usług Wspólnych (Shared Service Centre, SSC) oraz Outsourcing Procesów Biznesowych (Business Process Outsourcing, BPO) – wykorzystanie potencjału oferowanego przez te modele usługowe utrzymuje się jako istotny trend na globalnym rynku. Posiadanie Centrum Usług Wspólnych jest źródłem wielu korzyści, takich jak obniżenie kosztów, ciągła poprawa jakości usług oraz lepsza organizacja kontroli wewnętrznej.

Europa Środkowo-Wschodnia jest najchętniej wybieranym regionem dla inwestycji SSC i BPO (Business Process Outsourcing). Wynika to z dostępności wysoko wykwalifikowanej kadry oraz kompleksowego systemu wsparcia inwestycji w takich krajach jak Polska, Węgry, Rumunia i Czechy. 

Wchodząc w etap większej dojrzałości, wiele organizacji decyduje się na przeniesienie do Centrum Usług Wspólnych tak zaawansowanych procesów, jak np. działalność badawcza, rozwój produktów, cyberbezpieczeństwo, czy obsługa prawno-podatkowa. Najlepsze Centrum Usług Wspólnych potrafi aktywnie wykorzystać najnowsze technologie, takie jak robotyzacja procesów (RPA), aby zaoferować jeszcze wyższy poziom obsługi. Centrum Usług Wspólnych przekształca się w Globalnego Dostawcę Procesów Biznesowych (Global Business Services) oraz w Centrum Doskonałości (Center of Excellence), stając się partnerem strategicznym w działalności biznesowej organizacji.

Centra Usług Wspólnych (CUW)

Który etap rozwoju Centrum Usług Wspólnych jest dla Ciebie interesujący?

Korzyści

Centrum Usług Wspólnych przekształca się w Globalnego Dostawcę Usług Biznesowych (Global Business Services) i staje się strategicznym partnerem, głęboko zakorzenionym w organizacji.

Samo obniżanie kosztów przestało być wyłącznym celem lub przedmiotem zainteresowania; najlepsze w swojej klasie Centrum Usług Wspólnych całościowo wspiera zoptymalizowane procesy i tworzy wartości poprzez dostarczanie kompleksowych usług. 

Jakie czynniki warto uwzględnić?

 • Czy model usług wspólnych może przynieść korzyści mojej organizacji?
 • Czy korzystniejszy będzie Outsourcing Procesów Biznesowych, czy raczej Centrum Usług Wspólnych?
 • Jaka jest optymalna lokalizacja dla mojego Centrum Usług Wspólnych?
 • Które procesy mogłyby zostać przeniesione?

Nasze doświadczenie

Posiadamy sprawdzoną i przetestowaną metodykę dostarczania kompleksowych rozwiązań SSC/BPO

Korzyści

Firmy, które utworzyły własne Centrum Usług Wspólnych, czerpią korzyści płynące z obniżenia kosztów związanych z centralizacją procesów. Nie jest to jednak końcowy przystanek. 

Ewolucja w kierunku organizacji zorientowanej na procesy umożliwia doskonalenie jakości wynikające ze specjalizacji. Usprawnienie (standaryzacja) procesów oraz systemów informatycznych stanowi siłę napędową dążenia do doskonałości operacyjnej i umożliwia dalsze ograniczanie kosztów.

Jakie czynniki warto uwzględnić?

 • Jakie inne procesy i funkcje można przenieść do Centrum Usług Wspólnych? Jak przenieść złożone procesy? 
 • Czy systemy kontroli wewnętrznej w mojej organizacji są przystosowane do modelu usług wspólnych?
 • Czy nasze procesy wewnętrzne są usprawnione i zoptymalizowane tak, aby zwiększać wydajność?
 • Czy standaryzacja procesów opiera się na rozwiązaniach technologicznych?

Nasze doświadczenie

Wspieramy zarówno lokalnych jak i międzynarodowych klientów w prowadzeniu Centrum Usług Wspólnych i jego przekształcaniu w skuteczne i oszczędne ośrodki obsługujące różnorodne funkcje, m.in. finansowo-księgowe, kadrowe, zakupowe, handlowe, marketingowe i informatyczne

Korzyści

Centrum Usług Wspólnych przekształca się w Globalnego Dostawcę Usług Biznesowych (Global Business Services) i staje się strategicznym partnerem, głęboko zakorzenionym w organizacji.

Samo obniżanie kosztów przestało być wyłącznym celem lub przedmiotem zainteresowania; najlepsze w swojej klasie Centrum Usług Wspólnych całościowo wspiera zoptymalizowane procesy i tworzy wartości poprzez dostarczanie kompleksowych usług. 

Jakie czynniki warto uwzględnić?

 • Jaka jest strategia maksymalizacji wartości Centrum Usług Wspólnych dla naszej organizacji?
 • Czy technologia skutecznie wspiera nasze dążenie do doskonałości? Czy wykorzystujemy automatyzację, digitalizację, robotyzację (RPA) mierniki wydajności?
 • Czy oferujemy naszym pracownikom odpowiednie możliwości rozwoju ścieżki zawodowej?
 • Czy nasza strategia i kultura wspierają odpowiednie praktyki?

Nasze doświadczenie

Wspieramy zarówno lokalnych jak i międzynarodowych klientów w prowadzeniu Centrum Usług Wspólnych i jego przekształcaniu w skuteczne i oszczędne ośrodki obsługujące różnorodne funkcje, m.in. finansowo-księgowe, kadrowe, zakupowe, handlowe, marketingowe i informatyczne

Jak można skutecznie i oszczędnie obsługiwać jednostki zagraniczne? Poznaj nasze rozwiązania

W jaki sposób Centrum Usług Wspólnych może stać się prawdziwym partnerem dla organizacji?

Wspieramy klientów przy pokonywaniu następujących trudności:

 • Centrum Usług Wspólnych jest postrzegane jako zaplecze usługodawcy, dostarczające wyłącznie procesy transakcyjne - techniczne, bez aktywnej roli w prowadzeniu transformacji
 • Niewystarczająca motywacja lub struktura zarządcza, aby liderzy usług wspólnych byli w stanie zapewnić istotny poziom poprawy
 • Brak zorganizowanego procesu zarządzania satysfakcją klienta
 • Brak przetestowanej i sprawdzonej metodyki, w tym przekazywania procesów i kontroli; niejasno zdefiniowane procesy i/ lub punkty odcięcia danych pomiędzy Centrum Usług Wspólnych a pozostałą organizacją

Zachowanie zgodności - jak spełnić wymogi regulacyjne?

Zidentyfikowane obszary ryzyka:

 • Potrzeba wdrożenia i przestrzegania ustawy o RODO
 • Niewystarczająca znajomość konkretnych rodzajów ryzyka, m.in. strategicznego, operacyjnego, finansowego, rynkowego/klientów, kadrowego i organizacyjnego, technologicznego, regulacyjnego, podatkowego i związanego z zachowaniem zgodności
 • Ograniczona świadomość, w jaki sposób procesy przeniesione do Centrum Usług Wspólnych oraz jego model wpływają na ryzyko jednostek regionalnych, w szczególności pod względem sprawozdawczości podatkowej i regulacyjnej 
 • Zmiany w innych częściach organizacji, które nie są zgłaszane ani uwzględniane w modelu procesowym Centrum Usług Wspólnych (ryzyko związane ze sprawozdawczością podatkową i regulacyjną jednostek regionalnych)
 • Zmieniające się przepisy skarbowe, które wpływają zarówno na Centrum Usług Wspólnych, jak i procesy do niego przekazywane 
 • Przenoszenie procesów o mniej istotnym charakterze lub inwestowanie w utrzymanie zgodności Centrum Usług Wspólnych z przepisami skarbowymi (lokalne koszty doradztwa prawnego/podatkowego)

Doskonałość operacyjna – jak ją osiągnąć i utrzymać?

Doradzimy Ci jak zidentyfikować i uniknąć następujących zagrożeń:

 • Brak standaryzacji w procesach i narzędziach używanych przez klienta
 • Niewielki nacisk na zarządzanie wydajnością, trudności w identyfikacji zasobów i właściwego obciążenia pracą w zespołach
 • Niezorganizowane i niewydajne procesy generujące zużywanie zasobów, a także niewystarczająco zrównoważone podejście do kwestii ciągłej poprawy jakości
 • Rozbieżność pomiędzy założeniami procesów a ich rzeczywistym wykonaniem
 • Niewystarczające środki kontroli wbudowane w procesy, ograniczające możliwość w identyfikacji czynników  zmniejszających ryzyko (podatkowe i regulacyjne w przypadku podmiotów regionalnych obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych)
 • Brak dokumentacji procesów lub jej niewystarczający zakres pod względem ograniczania ryzyka rotacji personelu

Najlepszy personel – jak go przyciągnąć i utrzymać?

Ryzyko związane z zasobami ludzkimi, które należy uwzględnić:

 • Wysokie oczekiwania pokolenia wchodzącego na rynek pracy (pensje, świadczenia, warunki pracy)
 • Trudności w znalezieniu odpowiednich kandydatów w procesie rekrutacji
 • Nieefektywne zarządzanie płacami i świadczeniami
 • Brak odpowiednich możliwości rozwoju pracownika i jego uczestnictwa w różnych inicjatywach
 • Presja rynku w obszarze płac
 • Ograniczony czas poświęcany przez kierownictwo średniego szczebla na odpowiednią organizację i motywację pracowników  

Rozwój technologiczny – jak być na bieżąco?

Niedociągnięcia technologiczne, których należy unikać:

 • Mnogość stosowanych systemów informatycznych powoduje rozbieżności i wymaga dodatkowego nakładu pracy, np. wielokrotnego wprowadzania danych i/lub ich uzgadniania 
 • Brak zaawansowanych rozwiązań IT ograniczających błędy i zapewniających najwyższą wydajność (np. robotyzacja procesów – RPA)
 • Ograniczone wykorzystywanie rozwiązań mobilnych, umożliwiających pracę zdalną lub z poziomu telefonu
 • Podejmowanie decyzji kadrowych intuicyjnie, a nie w oparciu o fakty (sztuczna inteligencja)
 • Brak wiedzy na temat dostępnych funduszy europejskich i ulg podatkowych
 • Działalność badawczo-rozwojowa finansowana wyłącznie środkami własnymi

Skontaktuj się z nami

Adam Jamioł

Adam Jamioł

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 720

Piotr Kocot

Piotr Kocot

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 797

Michał Mastalerz

Michał Mastalerz

Country Managing Partner of PwC in Poland, PwC Polska

Obserwuj nas