Skip to content Skip to footer

Loading Results

PwC Polska Partnerem VII Ogólnopolskiej Konferencji Compliance & AML

Największe, coroczne spotkanie przedstawicieli środowiska compliance i AML odbędzie się w dniach 20-21 kwietnia 2021 roku.

Rok 2021 niesie wiele wyzwań i zmian zarówno w obszarze praktyki compliance jak i regulacji, szczególnie w obszarze AML. Z jednej strony to następstwo rozwoju tych dziedzin, z drugiej zaś, zawirowań związanych z pandemią, zmianami technologicznymi, a także ewolucją rynku pracy, szczególnie w branży finansowej.

Ekspertami konferencji, organizowanej przez Stowarzyszenie Compliance Polska oraz Langas Regtech, są przedstawiciele wielu branż i firm, w których procesy compliance i AML są najbardziej zaawansowane. Ze strony PwC Polska, będącego partnerem głównym wydarzenia, w spotkaniu w roli prelegentów wezmą udział: Gerard Karp, Paweł Dudojc, Ilona Pieczyńska-Czerny, Piotr Rówiński i Marcin Klimczak.

Konferencja została podzielona na dwa dni tematyczne: pierwszy poświęcony zagadnieniom stosowania i modelowania procesów compliance, zarządzania ryzykiem compliance i praktycznym doświadczeniom, jakie compliance oficerowie zebrali podczas lockdown’ów. Eksperci będą dyskutować także o nowej Ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, w kontekście zadań compliance oficera, a także o wielu innych bieżących zagadnieniach sektora compliance.

Drugi dzień w całości podporządkowany będzie tematyce przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W tym obszarze 2021 rok będzie bowiem czasem gruntownych zmian prawnych (od wprowadzenia najważniejszej od 20 lat nowej regulacji w USA w grudniu 2020 do wejścia w życie VI Dyrektywy AML i krajowych regulacji wprowadzających), oraz technologicznych związanych z rozprzestrzenieniem się systemów finansowych poza tradycyjnym sektorem bankowym.

Szczegóły programu oraz informacja o prelegentach:

Skontaktuj się z nami

Marcin Klimczak

Marcin Klimczak

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 18 4087

Piotr Rówiński

Piotr Rówiński

Partner, Zarządzanie ryzykiem, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 003

Ilona Pieczyńska-Czerny

Ilona Pieczyńska-Czerny

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 564

Gerard Karp

Gerard Karp

Partner PwC Legal, Lider TMT/IP i Ochrony Danych Osobowych, Adwokat, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 707