Firmy w Polsce otrzymają wsparcie na rozwój centrów B+R

Do 14 października firmy mogą ubiegać się o dotacje na utworzenie lub rozbudowę centrów badawczo-rozwojowych.

26 sierpnia br. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju już po raz 8. ogłosiło konkurs w ramach ogólnopolskiego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, tym razem z budżetem na poziomie 350 mln zł. Bezzwrotna dotacja na budowę i wyposażenie centrum może sięgnąć nawet 70% wydatków inwestycyjnych wskazanych w budżecie. 

Najprawdopodobniej jest to już ostatni konkurs na pozyskanie tego typu dotacji, gdyż biorąc pod uwagę proces oceny i podpisania umowy o dofinansowanie przedsiębiorcy muszą mieć jeszcze czas na zrealizowanie projektu.

Wnioski o dofinansowanie przedsiębiorcy mogą składać do 14 października. A realizować projekty mogą maksymalnie do końca 2023 roku.

 

nawet 70%

wydatków inwestycyjnych na centrum B+R może być pokryte z bezzwrotnej dotacji

Które firmy mogą ubiegać się o dotację?

Największe preferencje mają małe przedsiębiorstwa, które będą chciały zlokalizować swoje centrum w województwach we wschodniej części Polski, tj. podlaskim, lubelskim, podkarpackim i warmińsko-mazurskim. Co ważne, jest to jeden z niewielu konkursów, który umożliwia pozyskanie dofinansowania na inwestycje dużym przedsiębiorstwom.

Co jest kluczowe do pozyskania dotacji?

Agenda badawcza

Kluczowy jest dobry plan, czyli do czego ma służyć zakupiona aparatura. Każde z przedsiębiorstw aplikujących o dotację na utworzenie działu/departamentu B+R musi mieć konkretną agendę badawczą. Brzmi skomplikowanie, ale to nic innego jak plan działania takiego departamentu na najbliższe 3 do 5 lat.

W agendzie należy wskazać strategiczne obszary, którymi będą zajmować się pracownicy działu, a także spodziewane rezultaty badań. Warto zaplanować taki plan działania, bo przecież w interesie przedsiębiorcy jest stworzenie takich rozwiązań, które wejdą na rynek i przyniosą wymierne korzyści.

Oczywiście, ze względu na to, że działalność B+R jest ryzykowna, nie ma obowiązku wdrożenia wszystkich rezultatów opracowanych przy wykorzystaniu aparatury. Jest to bardzo istotne, gdyż niekiedy przedsiębiorcy obawiają się, że nie uda się osiągnąć zakładanych rezultatów i może to rodzić jakieś konsekwencje finansowe związane ze zwrotem dofinansowania.

W trakcie wykonywania badań należy zatem prowadzić dobrą ewidencję celem udokumentowania wszelkich działań zaplanowanych w agendzie, natomiast to czy uda się osiągnąć zamierzone wyniki jest już uzależnione od innych czynników, takich jak niepewność technologiczna i różnego rodzaju bariery badawcze. Zatem kluczowe jest przygotowanie ambitnej agendy badawczej, która wyróżni projekt na tle dziesiątek innych w konkursie. Innowacyjne rozwiązania, które zaplanujemy opracować i wdrożyć na rynek to również klucz do sukcesu. 

Kadra specjalistów i wzrost zatrudnienia w zakresie badań i rozwóju

Ponadto, wśród czynników sukcesu w pozyskaniu dotacji jest zapewnienie odpowiedniej kadry składającej się ze specjalistów, inżynierów i technologów, którzy zadbają o prawidłową realizację agendy.

Punktowane będzie również zapewnienie przyrostu zatrudnienia w zakresie personelu zajmującego się badaniami w nowym lub rozbudowanym centrum.

Zaplecze finansowe i administracyjne

Z podstawowych warunków należy pamiętać o zapewnieniu finansowania wkładu własnego, a także odpowiednim przygotowaniu administracyjnym, jeśli są niezbędne np. pozwolenia środowiskowe lub budowlane.

Centra badawczo-rozwojowe sposobem na rozwój polskich przedsiębiortw

Tworzenie centrów badawczo-rozwojowych (tzw. CBR) to bardzo popularny kierunek wśród polskich przedsiębiorców. Wskazuje na to chociażby bardzo duże zainteresowanie dotacjami na te cele. Tylko w ramach ogólnopolskiego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) przeznaczono na utworzenie CBR-ów ponad 2,8 mld złotych dofinansowania na ponad 500 projektów. Dodatkowo, każde województwo ma własny program operacyjny, w ramach którego finansuje takie przedsięwzięcia. Działalności B+R rozwija się wśród przedsiębiorców praktycznie ze wszystkich sektorów, prowadząc do budowania przewagi konkurencyjnej dzięki opracowaniu innowacyjnych rozwiązań.

Spółki swoją przygodę z innowacjami najczęściej zaczynają od pojedynczych projektów badawczo-rozwojowych i próbują na nie pozyskać dofinansowanie. Po pewnych sukcesach, kiedy okazuje się, że opracowanie innowacyjnego produktu lub technologii owocuje lepszymi wynikami finansowymi i znaczącym wzrostem pozycji konkurencyjnej, przedsiębiorcy szukają kolejnych możliwości na rozwój.

U wielu przedsiębiorców pojawia się pomysł na stworzenie własnego działu B+R, który będzie zajmował się nowymi rozwiązaniami, kreowaniem innowacji, badaniem konkurencyjnych rozwiązań i analizowaniem technologii, które mógłby wykorzystać w swoim biznesie.

Utworzenie i wyposażenie własnego działu czy też departamentu badawczo-rozwojowego jest dość kosztownym przedsięwzięciem. Niekiedy jest to nawet kilkadziesiąt milionów złotych (w zależności od sektora), wydane na nowy budynek, wyposażenie w specjalistyczny i zaawansowany sprzęt badawczy oraz zakup odpowiednich licencji czy też patentów.

Wszystkie te wydatki mogą zostać sfinansowane z funduszy unijnych, które właśnie w tym zakresie wspierają przedsiębiorców. Aby mogli kreować własne pomysły w sposób ciągły i systematyczny z nieograniczonym dostępem do niezbędnej infrastruktury. 

Skontaktuj się z nami

Rafał Pulsakowski

Rafał Pulsakowski

Dyrektor, Pomoc Publiczna i Innowacje, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 206

Barbara  Brzezińska

Barbara Brzezińska

Menedżer, Pomoc Publiczna i Innowacje, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 467

Grzegorz Kuś

Grzegorz Kuś

Starszy Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 208

Obserwuj nas