Podejdź do opcji transakcyjnych bez lęku

Z dużą dozą pewności możemy stwierdzić, że w najbliższych miesiącach nastąpi wzrost liczby transakcji, gdyż wiele firm będzie w ten sposób szukać sposobu na przetrwanie. Będziemy regularnie obserwować na rynku liczne fuzje, przejęcia, inwestycje funduszy private equity, podnoszenie kapitału lub poziomu finansowania dłużnego, restrukturyzacje, wyjścia ze spółek lub w najgorszym wypadku likwidacje czy upadłości.

Powyższa lista z pewnością wyda się niejednemu dyrektorowi zarządzającemu zestawem działań ostatecznych, podejmowanych kiedy już wszystkie inne możliwości zawiodły. Znacznie lepiej jednak jest pomyśleć o różnych możliwościach z wyprzedzeniem i na chłodno, zanim sytuacja stanie się naprawdę dramatyczna.

W najbliższym czasie firmy muszą zwrócić uwagę na cztery obszary zadań, a mianowicie: gotówka i płynność, operacje, zarządzanie relacjami z interesariuszami oraz opcje strategiczne. Zaniedbanie jednego z tych obszarów może przynieść katastrofalne skutki. Jednak w praktyce owocną dyskusję na temat opcji transakcyjnych mogą utrudniać ambicje. Łatwo jest ulec złudnej nadziei, że warunki ulegną poprawie i sytuacja polepszy się sama z siebie. Fakty natomiast są takie, że jeżeli firma znajduje się w stanie zagrożenia, to jej zarząd ma prawny obowiązek rozważenia wszelkich dostępnych opcji naprawczych.

Źródłem psychologicznej niechęci do transakcji jest często lęk przed wprowadzeniem do firmy strony trzeciej, co może oznaczać dla obecnie zarządzających utratę kontroli. Jednak nie musi się tak stać. Wiele z firm, które wybrały tego typu ścieżkę nie tylko przetrwały, ale dalej działają pod tym samym zarządem.

Opłaca się więc myśleć naprzód i planować strategicznie. Oto nasze rekomendacje:

  • Rozważ dostępne możliwości jak najwcześniej. W normalnych warunkach firma miałaby mnóstwo czasu na rozważania różnych opcji i wyjście z kłopotów. Jednak pandemia COVID-19 sprawiła, że czasu na zastanawianie się jest znacznie mniej. Dochody drastycznie spadły, wyczerpuje się gotówka i nie ma pewności, jak długo ta sytuacja będzie trwała. Należy więc bezzwłocznie przemyśleć możliwości zastosowania opcji strategicznych.

  • Przygotuj swoją firmę do transakcji. Firmy walczące o przetrwanie muszą wykonywać na bieżąco mnóstwo czynności i zwykle skupiają się na redukcji kosztów. Jeśli jednak transakcja wydaje się prawdopodobną opcją, niezbędne jest poświęcenie czasu na przysłowiowe ładne opakowanie towaru na sprzedaż. Może to oznaczać na przykład konieczność opracowania dokładnej informacji finansowej dla potencjalnych nabywców lub inwestorów, zmniejszenie kosztów w całej firmie lub poszczególnych jednostkach, które zostaną wystawione na sprzedaż bądź też renegocjację niekorzystnych kontraktów.

  • Wybierz odpowiedni rodzaj transakcji. Wybranie właściwej ścieżki i partnera dla firmy jest ogromnie ważne. Dostępna jest cała gama opcji. Przykładowo, restrukturyzacja pod zarządem sądowym stwarza możliwość współpracy z syndykiem masy upadłościowej, który pomoże rozwiązać problemy finansowe.

Najogólniej dostępne opcje można podzielić na dwie kategorie:

  • kiedy wypłacalność firmy jest zachowana, w grę wchodzi fuzja lub przejęcie, zwiększenie finansowania dłużnego lub kapitałowego, częściowa sprzedaż firmy lub aktywów, lub też dobrowolna likwidacja firmy,

  • kiedy firma jest niewypłacalna, może dojść do dobrowolnego porozumienia z wierzycielami, częściowej upadłości, przygotowanej likwidacji w upadłości lub przejścia pod zarząd sądowy.

Kiedy zapadnie już decyzja, należy skierować wysiłki na udane przeprowadzenie transakcji. Pomocne może być wsparcie ekspertów od restrukturyzacji, wsparcie w zarządzaniu projektami, a także coaching – wszystko to ma zapewnić zarządowi odpowiednie przygotowanie. Pamiętajmy, że jego rolą jest zarządzanie firmą, a już niekoniecznie jej sprzedaż. Tak więc, gdy na horyzoncie pojawi się perspektywa transakcji, należy upewnić się, że zarząd jest odpowiednio przygotowany, aby odpowiedzieć na pytania inwestorów, kredytodawców i innych stron.

Wdrożenie opcji strategicznej może na pierwszy rzut oka wydawać się ostatecznością, ale jest wiele przykładów firm, które dzięki takiemu postępowaniu wyszły z tarapatów. Zachowaj więc spokój, myśl naprzód i pamiętaj, że możesz liczyć na naszą pomoc.

Skontaktuj się z nami

Paweł Dżurak

Paweł Dżurak

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 697

Obserwuj nas