Podatki pracownicze i doradztwo migracyjne

Odnajdź drogę w labiryncie przepisów

Zmieniające się przepisy i praktyka orzecznicza powodują, że poprawne rozliczanie podatku PIT oraz świadczeń ZUS wymaga stałego monitorowania legislacji i aktualizowania wiedzy

Kwestia opodatkowania dochodów z pracy za granicą jest złożona, ponieważ analizie należy poddać nie tylko przepisy polskie, ale także międzynarodowe (w tym odpowiednie umowy 

o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte między Polską i danym krajem) oraz przepisy kraju wykonywania pracy. Konieczne jest, między innymi, ustalenie, czy w ogóle należy się rozliczać  z takich dochodów w Polsce i jak uniknąć podwójnego opodatkowania.  

Przedsiębiorcy coraz więcej uwagi poświęcają kwestiom związanym z zarządzaniem zobowiązaniami i korzyściami wynikającymi z zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz związanymi z tym zagadnieniami dotyczącymi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

Zagadnienia związane z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością dotyczą wielu pracodawców w Polsce, liczących m. in. na obniżanie kosztów związanych z wpłatami i stosowaniem ulg w zakresie obowiązkowych wpłat na PFRON jak również uzyskiwaniem dofinansowania z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych.
 

Dowiedz się więcej

Obszary naszego wsparcia:

  • Państwa firma planuje oddelegować pracownika za granicę lub zatrudnić obcokrajowca do pracy w Polsce
  • W Państwa firmie funkcjonuje pracowniczy plan akcyjny lub zamierzają Państwo wprowadzić taki plan
  • Są Państwo akcjonariuszami zainteresowanymi sprzedażą lub restrukturyzacją swojego przedsiębiorstwa, lub osobami o wysokich dochodach, potrzebującymi doradztwa w zakresie oszczędności podatkowych
  • Zatrudniają Państwo pracowników wykonujących czynności kreatywne
  • Chcą Państwo ograniczyć ryzyko ewentualnych kar za nieprawidłowe rozliczenia w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych
  • Pojawiają się problemy z rekrutacją, rośnie współczynnik fluktuacji, zawodzą systemy motywacji pracowników
  • Państwa firma potrzebuje pomocy w zakresie administracji list płac lub legalizacji pracy i pobytu

Skontaktuj się z nami

Mariusz Ignatowicz

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 22 746 4795

Joanna Narkiewicz-Tarłowska

Dyrektor, Zespół ds. Podatków Pracowniczych, PwC Polska

Tel.: +48 502 18 4764

Obserwuj nas