Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

DPO Talks - Warsztaty dla Inspektorów Ochrony Danych

Bezpłatny cykl spotkań dla osób odpowiedzialnych za ochronę danych

Czego dowiesz się na warsztatach?

Na spotkaniach zostanie omówiona rola IOD w odniesieniu do utrzymania zgodności przedsiębiorstw z zapisami RODO, a w szczególności:

  • W grudniu omówimy rolę IOD w przeprowadzeniu oceny skutków dla ochrony danych (DPIA).
  • W styczniu skupimy się na zadaniach IOD dotyczących zarządzaniem naruszeniami ochrony danych osobowych.
  • W lutym przenalizujemy rolę Inspektora Ochrony Danych w realizacji praw podmiotów oraz komunikacji z podmiotami danych.

{{filterContent.facetedTitle}}

Kiedy powołanie Inspektora Ochrony Danych jest obowiązkowe?

Przetwarzanie danych przez organy i podmioty publiczne

Z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości.

Systematyczne monitorowanie osób

Główna działalność administratora danych polega na operacjach przetwarzania, których charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę.

Przetwarzanie na dużą skalę szczególnych kategorii danych

Główna działalność administratora polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych lub danych osobowych dotyczących wyroków skazujących.

Skontaktuj się z nami

Magdalena Kaj

Magdalena Kaj

Starszy konsultant, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 592

Obserwuj nas