Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Webinarium: Wpływ pandemii COVID-19 na ceny transferowe

Webinarium odbyło się 11 marca 2021 o godz. 10:00

Playback of this video is not currently available

56:53

Rok 2020 był rokiem szczególnym. Pandemia Covid-19 wywarła olbrzymi wpływ na prawie każdy element naszego życia, w tym na prowadzenie działalności gospodarczej. Praktyczne problemy dotyczące wpływu pandemii Covid-19 na ceny transferowe zostały poruszone w wydanych w grudniu 2020 r. Wytycznych OECD.

W Wytycznych, będących wynikiem konsensusu administracji 137 krajów, poruszono następujące kwestie:

  • badanie porównywalności i przygotowanie analiz porównawczych,

  • straty i alokacja szczególnych kosztów związanych z pandemią,

  • wpływ wsparcia i programów rządowych na problematykę cen transferowych,

  • uprzednie porozumienia cenowe.

Zapraszamy do odsłuchania nagrania z webinarium, podczas którego eksperci PwC podzielili się swoimi doświadczeniami oraz obserwacjami dotyczącymi najczęstszych problemów związanych z wpływem pandemii Covid-19 na ceny transferowe, w szczególności w kontekście tego, jak przygotować się do wypełnienia obowiązków w zakresie raportowania za 2020 r. (oświadczenie zarządu o rynkowości / formularz TP-R).

 

Podczas webinarium odpowiedzieliśmy m.in. na następujące pytania:

  • Na co zwrócić uwagę przy ocenie wpływu pandemii na działalność spółki i rozliczenia z podmiotami powiązanymi?

  • Czy doszło do zmiany modelu cen transferowych (rozliczeń z podmiotami powiązanymi)?

  • Jak udokumentować zmianę modelu cen transferowych lub jej brak?

  • Na co zwrócić uwagę przygotowując analizy porównawcze za 2020 r.?

  • Jak podejść do zdarzeń nadzwyczajnych mających miejsce w 2020 r.?

  • Co dalej w 2021 r.?

Prowadzący

PwC, Image

Agata Biernat
Starszy Menedżer, Zespół Cen Transferowych PwC

PwC, Image

Mariusz Sobota
Menedżer, Zespół Cen Transferowych PwC

PwC, Image

Katarzyna Witek-Gach
Menedżer, Zespół Cen Transferowych PwC

Udział w webinarium jest bezpłatny. 

PwC zastrzega sobie prawo do selekcji zgłoszeń i odmowy przyjęcia zgłoszenia, szczególnie w przypadku rejestracji osób reprezentujących podmioty prowadzące działalność konkurencyjną.

 

Skontaktuj się z nami

Agata Biernat

Agata Biernat

Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 839

Katarzyna Witek-Gach

Katarzyna Witek-Gach

Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 061

Mateusz Sobota

Mateusz Sobota

Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 945

Obserwuj nas