Fundacja rodzinna w polskim systemie prawnym

23/10/19

Zespół Planowania Sukcesji PwC przygotował propozycję rozwiązań prawnych i podatkowych dotyczących wprowadzenia do polskiego systemu prawnego fundacji rodzinnej.
 

Instytucja fundacji rodzinnej pozwoli polskim przedsiębiorcom przetrwać zmiany pokoleniowe

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przeprowadziło prekonsultacje dotyczące wprowadzenia do polskiego systemu prawnego fundacji rodzinnej. Jest to rozwiązanie długo wyczekiwane przez polskich przedsiębiorców, czego potwierdzeniem są stanowiska organizacji skupiających biznes rodzinny w Polsce.

Zmiana pokoleniowa jest dużym wyzwaniem dla polskich firm rodzinnych, podobnie jak zdarzenia losowe, które często powodują, że dobrze prosperujący i budowany przez lata biznes nagle zostaje pozbawiony osoby sterującej, a razem z nią jej wizji i wartości. Dodatkowo, do głosu dochodzą konflikty pomiędzy członkami rodziny, pojawia się konieczność spłaty niektórych spadkobierców - co w konsekwencji osłabia przedsiębiorstwo i pozbawia je płynności.

W innych krajach narzędziem pozwalającym zaplanować sukcesję i uniknąć powyższych trudności są właśnie fundacje rodzinne, których niestety brakuje w polskim systemie prawnym.
 

Jakie są zalety fundacji rodzinnej?

Przedsiębiorcy z krajów o rozwiniętej praktyce fundacji rodzinnych doceniają to rozwiązanie ze względu na:

 • wyłączenie biznesu rodzinnego spod zwykłego trybu dziedziczenia;
 • możliwość określenia na przyszłość zasad zarządzania firmą rodzinną;
 • elastyczność i swobodę w określaniu kręgu beneficjentów, potencjalnych świadczeń oraz zasad ich otrzymywania;
 • zmniejszenie ryzyka konfliktów pomiędzy spadkobiercami;
 • możliwość zaadresowania ryzyk związanych z innymi niż śmierć zdarzeniami losowymi, które czasowo lub trwale uniemożliwiają zarządzanie biznesem przez założyciela;
 • możliwość pogodzenia interesów sukcesorów zaangażowanych i niezaangażowanych w prowadzenie biznesu.

Propozycja rozwiązań prawnych i podatkowych dotyczących polskiej fundacji rodzinnej

Zespół Planowania Sukcesji PwC w odpowiedzi na apel Ministerstwa przygotował propozycję rozwiązań prawnych i podatkowych dotyczących polskiej fundacji rodzinnej, w której odpowiadamy między innymi na pytania:

 • jakie powinny być cele i zadania fundacji rodzinnej;
 • czy fundacja rodzinna powinna móc bezpośrednio i samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą;
 • kto powinien zarządzać fundacją rodzinną i ją nadzorować;
 • jaki wpływ na uprawnienia z tytułu zachowku powinno mieć przekazanie aktywów fundacji;
 • jak fundacja rodzinna powinna być opodatkowana;
 • jak stworzyć zachętę do powrotu kapitału ulokowanego przez Polaków w zagranicznych fundacjach.

Zachęcamy do zapoznania się z zaproponowanym przez nas modelem, jak również do rozpoczęcia dyskusji dotyczącej gotowości Państwa firm rodzinnych na wyzwania związane z sukcesją.
 

Skontaktuj się z nami

Jacek Pawłowski

Jacek Pawłowski

Partner, Radca Prawny, Praktyka Polskich Firm Prywatnych, PwC Legal, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 077

Piotr Woźniakiewicz

Piotr Woźniakiewicz

Partner, Praktyka Polskich Firm Prywatnych, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 734

Katarzyna Kaczmarzyk

Katarzyna Kaczmarzyk

Counsel, Radczyni Prawna, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 716

Artur Gątowski

Artur Gątowski

Partner PwC Legal, Radca Prawny, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 316

Obserwuj nas