Właściciel strony

View this page in: English
Ta strona jest tworzona i obsługiwana przez:
  • PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o.o. wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000088405, NIP 526-021-15-12. Kapitał zakładowy wynosi 5.888.700 złotych. Siedzibą Spółki jest Warszawa, Al. Armii Ludowej 14.


  • PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000044655, NIP 526-021-02-28. Kapitał zakładowy wynosi 10.363.900 złotych. Siedzibą Spółki jest Warszawa, Al. Armii Ludowej 14.


  • PwC Polska Sp. z o.o. jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000120338, NIP 113-239-99-79. Kapitał zakładowy wynosi 25.633.200 złotych. Siedzibą Spółki jest Warszawa, Al. Armii Ludowej 14.


Aby uzyskać więcej informacji na temat tej strony, prosimy o użycie formularza kontaktowego.