Właściciel strony

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Strona jest tworzona i obsługiwana przez:

  • PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o.o. wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000088405, NIP 526-021-15-12. Kapitał zakładowy wynosi 5.888.700 złotych. Siedzibą Spółki jest Warszawa, ul. Lecha Kaczyńskiego 14.
  • PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000044655, NIP 526-021-02-28. Kapitał zakładowy wynosi 10.363.900 złotych. Siedzibą Spółki jest Warszawa, ul. Lecha Kaczyńskiego 14.
  • PwC Polska Sp. z o.o. jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000120338, NIP 113-239-99-79. Kapitał zakładowy wynosi 25.633.200 złotych. Siedzibą Spółki jest Warszawa, ul. Lecha Kaczyńskiego 14.
Obserwuj nas