Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Jak zbudować funkcję finansową gotową na wyzwania nowej rzeczywistości?

Raport z badania PwC CFO Compass Survey 2021

W dzisiejszej rzeczywistości strategia funkcji finansowej, skoncentrowanej na raportowaniu danych finansowych, głównie historycznych, których wartość dewaluuje wraz z upływem czasu, jest niewystarczająca.

Rewolucja cyfrowa zmieniła sposób, w jaki działają obecnie organizacje. Mimo to wyniki badania CFO Compass Survey 2021 wskazały, iż w Polsce tylko 14% spółek ma dojrzałą funkcję finansową, a wśród nich - nawet Ci najlepsi mają do nadrobienia lukę w poszczególnych kategoriach objętych badaniem.

Tylko pod kierownictwem odpowiedniego lidera i w nowoczesnej strukturze organizacyjnej opartej m.in. na filarze Partnerstwa Biznesowego dział finansowy ma możliwość dokonania transformacji.

Poznaj kluczowe wnioski z badania, profil dojrzałej funkcji finansowej i propozycję działań, które pozwolą na dołączenie do grona liderów finansowych gotowych na wyzwania nowej rzeczywistości.

Pobierz raport
 • Ponad 60%

  CFO posiada kluczowe procesy: prognozowanie kroczące KPI, P&L i CF, prognozowanie CAPEX, optymalizacja kosztów i NWC

 • Tylko 20%

  CFO w maksymalnie 2 dni przygotowuje miesięczny raport zarządczy w ujęciu segmentowym z użyciem dynamicznych dashboardów, umożliwiających wielowymiarową analizę typu self- service

 • Ponad 50%

  CFO chce wdrożyć spójny proces i narzędzie do planowania i budżetowania w całej GK i w co najwyżej 2 dni przygotowywać miesięczny raport zarządczy w ujęciu segmentowym

 • 80%

  CFO planuje dostosowanie kompetencji pracowników do wyzwań związanych z rozwojem technologicznym

Droga do transformacji finansów

Fundamentalna transformacja funkcji finansowej

Etapy rozwoju funkcji finansowej – od działu skoncentrowanego na dostarczaniu historycznych danych finansowych do prawdziwego partnera biznesu, wspierającego realizację strategii biznesowej w dynamicznym środowisku, w odpowiedzi na rosnące oczekiwania organizacji.

Partnerstwo biznesowe

W dzisiejszej erze technologii i danych CEO szukają informacji w czasie rzeczywistym, które pomogą im podejmować lepsze decyzje. Aby podejmować takie decyzje, muszą mieć dokładne informacje na temat czynników napędzających biznes (zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych). Dlatego konieczne jest, aby finanse wiedziały, co wpływa na liczby, aby umożliwić zespołowi finansowemu lepsze opowiedzenie historii o strategicznych wynikach organizacji. Sama znajomość liczb nie wystarczy. Potrzebny jest szerszy obraz, wiedza i zrozumienie, w jaki sposób różne funkcje organizacji współpracują ze sobą, aby zapewnić pomyślną realizację strategii.

Potrzebny jest szerszy obraz, wiedza i zrozumienie, w jaki sposób różne funkcje organizacji współpracują ze sobą, aby zapewnić pomyślną realizację strategii.

Działy finansowe powinny współpracować z biznesem w zakresie “szytym na miarę”, tzn.:

 • Posiadać dedykowany zespół w obszarze kontrolingu na potrzeby danego procesu; 

 • Przygotowywać bieżące i elastyczne raporty oraz analizy na potrzeby wdrażania inicjatyw budujących wartość i efektywność;

 • Prowadzić bieżącą komunikację wniosków opartych na prognozach i wielowymiarowych analizach scenariuszowych; 

 • Zapewniać wsparcie procesów operacyjnych i strategicznych, wymagających podejmowania decyzji na bazie analiz, np. polityka cenowa, procesy zakupowe, inicjatywy efektywnościowe, opiniowanie umów.

 

W jakim zakresie finanse wspierają biznes?
Zakres "szyty na miarę"
Zakres standardowy

Scenariusze prognoz i planów

%
%

Raportowanie KPI operacyjnych

%
%

Sygnalizacja ryzyk i szans

%
%

Ocena projektów inwestycyjnych

%
%

Ocena efektywności procesów biznesowych

%
%

"Bez cyfrowych narzędzi do automatyzacji zespoły finansowe mają za mało czasu na myślenie o strategii biznesowej i innych działaniach tworzących wartość. Wyzwaniem dla finansów jest wyjście poza zbieranie i przetwarzanie danych, w kierunku rozpoczęcia faktycznego ich wykorzystywania. Dzięki maszynom i automacji można zbierać i przetwarzać dane znacznie efektywniej i wydajniej. Przy czym działy finansowe wciąż mają do zaoferowania biznesowi to, czego maszyny nie mogą - dlatego my finansiści nasze wysiłki musimy skupić na zapewnieniu integralności danych i wykorzystaniu ich w nowy i innowacyjny sposób. 98% CFOs biorących udział w badaniu podczas rekrutacji poszukuje dziś osób z doświadczeniem w wykorzystywaniu nowych technologii i automatyzacji procesów finansowych. Jeśli finansiści chcą, aby ich praca nadal była istotna w cyfrowym świecie, muszą zmienić swój tradycyjny, skoncentrowany na liczbach zestaw umiejętności. Dostrzega to ponad 80% badanych, którzy już dziś planują szkolenia pracowników, aby zminimalizować lukę między umiejętnościami cyfrowymi funkcji finansowej a cyfrowymi ambicjami firmy. W obecnych realiach wysokiej konkurencyjności sama wiedza finansowa już nie wystarcza.”

Od czego rozpocząć transformację finansów?
Procesy

Jak wyglądają, a jak powinny wyglądać procesy w finansach?


Procesy i planowanie wciąż trwają zbyt długo.

Wyniki raportu wskazują, że nadal u prawie 1/3 CFO wyzwaniem jest proces zamknięcia miesiąca, który zajmuje ponad 10 dni. Warto przeanalizować przyczyny takiej sytuacji i rozważyć na przykład przegląd procesu tworzenia rezerw i rozliczeń międzyokresowych.

Dodatkowo, wyzwaniem dla co 5 CFO jest uzgodnienie danych statutowych i zarządczych, wykonywane ręcznie w arkuszach kalkulacyjnych. Dostosowanie raportowania zarządczego do potrzeb biznesu jest praktycznie niemożliwe jeśli funkcja finansowa nadal w większości poświęca czas na czynności związane z manualnymi korektami i analizą opartą o arkusze kalkulacyjne.

Jeśli chodzi o proces planowania rocznego to wśród większości badanych organizacji zajmuje on od 31 do 120 dni. Tylko wśród nielicznej grupy (16%) wynosi on mniej niż 30 dni. Wynika to głównie z ogólnego poziomu dojrzałości finansowej badanych przedsiębiorstw oraz wyzwań przed jakimi stoją CFO, na przykład w kontekście skrócenia czasu niezbędnego na zamknięcie miesiąca. Przy odpowiednio zaprojektowanym procesie oraz wsparciu narzędzi IT proces ten według najlepszych praktyk rynkowych nie powinien zająć więcej niż 4 tygodnie.

Ile czasu zajmuje proces planowania rocznego?

Technologia

W jakim zakresie wykorzystywane są rozwiązania chmurowe?


Niski poziom zaawansowania korzystania z usług chmurowych.

Jak wskazują wyniki naszego badania 24% CFO nie korzysta jeszcze w ogóle z rozwiązań chmurowych. Nadal w mniejszości (37%) pozostają Ci, którzy korzystają z oprogramowania w chmurze na zasadach usługi (SaaS). Większość (67%) wykorzystuje chmurę jako infrastrukturę do przechowywania i wymiany plików.

Należy jednak zauważyć, że obecnie rozwiązania chmurowe cieszą się coraz większą popularnością, ponieważ stają się również bardziej dostępne i wyznaczają kierunek rozwoju nowoczesnych rozwiązań IT dla finansów. Większość dostawców technologii swoje najnowsze narzędzia oferuje już w chmurze lub planuje w najbliższym czasie migrację i brak utrzymywania wsparcia dla poprzednich wersji systemów.

W jakim zakresie podległe Ci obszary korzystają z rozwiązań chmurowych?
Infrastruktura, a także oprogramowanie w chmurze na zasadzie usługi (SaaS)
%
Oprogramowanie w chmurze na zasadzie usługi (SaaS)
%
Infrastruktura
%
Nie korzysta, ale w ciągu 12 miesięcy nastąpi transfer do chmury
%
Nie korzysta i w ciągu 12 miesięcy nie zamierza korzystać
%

Ludzie

Jak wygląda przygotowanie pracowników finansowych do korzystania z zaawansowanych technologii do automatyzacji procesów?


Transformacja modelu pracy.

Z jednej strony, już od kilku lat można odnotować wyraźny trend centralizacji, outsourcingu i automatyzacji zadań prostych i powtarzalnych. Z drugiej, świat biznesu staje się coraz bardziej skomplikowany, pełen współzależności i powiązań.

Zmiana roli i percepcji pracowników pociąga za sobą konieczność przemodelowania kompetencji. Tylko 20% badanych wskazało, że pracownicy z obszaru finansów znają oraz korzystają w pełni lub w zaawansowanym stopniu z funkcjonalności nowych technologii służących automatyzacji procesów.

Co interesujące 81% CFO planuje zapełnić lukę kompetencyjną programami rozwojowymi lub szkoleniem obecnych pracowników, a 21% celami ustanowionymi w ramach obowiązujących systemów motywacyjnych, a więc działaniami dostępnymi i osiągalnymi, ale wymagającymi odpowiednich działań czy wewnętrznych projektów w ramach organizacji.


Czy podczas rekrutacji nowych pracowników uwzględniasz kryteria związane ze znajomością nowych technologii oraz doświadczeniem w zakresie automatyzacji procesów finansowych?
W/w kryteria są dla mnie kluczowe podczas zatrudniania nowych pracowników
%
Uwzględniam takie kryteria dla większości stanowisk w podległym mi obszarze
%
Uwzględniam takie kryteria, ale tylko dla wybranych stanowisk w podległym mi obszarze
%
Nie biorę tego pod uwagę. Dla mnie najważniejsza jest wiedza merytoryczna
%

Zobacz wszystkie nagrania

Prezentacja wyników badania PwC CFO Compass Survey 2021

25 listopada podczas konferencji online, poświęconej prezentacji wyników badania PwC CFO Compass Survey 2021, nasi eksperci przybliżyli i omówili kwestie związane z wyzwaniami z jakimi mierzą się współcześni dyrektorzy finansowi, perspektywami stojącymi przed organizacjami i kluczowymi danymi z raportu. Zachęcamy do obejrzenia.

Sesja Q&A

Jak motywować pracowników do poszerzania wiedzy w aspektach technologicznych? Jakie mamy doświadczenia we wdrażaniu rozwiązań chmurowych dla działów finansowych? Jak wygląda przełożenie inwestycji w aspekty związane z ESG na postrzeganie spółek przez inwestorów i budowanie wartości? Na te i inne pytania eksperci PwC odpowiadali w sesji Q&A podczas konferencji “Finanse Przyszłości”. Zainteresowanych zachęcamy do obejrzenia.

Rozwiązania technologiczne dla finansów

Smart BI Platform, Anaplan czy system ERP SAP zbudowane z wykorzystaniem nowych technologii (chmura, IoT, ML) to gotowe rozwiązania wspierające pracę z danymi, analizę, wnioskowanie, planowanie i prognozowanie. Jakie jeszcze korzyści płyną z wykorzystania nowych technologii i jak dzięki nim budować przewagę konkurencyjną? Tego dowiecie się z materiału.

O badaniu

Badanie CFO Compass Survey przeprowadzono w II oraz III kwartale 2021 r. wśród ponad 50 CFO spółek o średnich obrotach 1,6 mld złotych oraz zatrudniających średnio 1500 osób, prowadzących działalność w Polsce w ponad 10 sektorach, m.in.: handel detaliczny (20%), produkcja (15%), przemysł spożywczy (9%), technologie (9%), nieruchomości (8%), usługi profesjonalne (8%) i inne.

Program PwC CFO Compass

CFO Compass to platforma, która łączy bazę wiedzy, ekspertów i szeroką ofertę wsparcia dedykowanego dla CFOs. Współpracujemy z blisko 1000 CFO dużych i średnich przedsiębiorstw ze wszystkich branż, pomagając im w cyfrowej transformacji ich organizacji, aby zoptymalizować procesy back-office i poprawić efektywność kosztową przy zachowaniu zgodności z przepisami oraz umiejętnym podejściem do zarządzania ryzykiem.

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi trendami ze świata biznesu? Zaznacz poniższe pola:

* Pola obowiązkowe

** Zgodę możesz wycofać w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości na adres pl_privacy@pwc.com. Administratorem Twoich danych osobowych jest PwC Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. lub inna spółka z sieci PwC, będąca organizatorem wydarzenia (lista spółek znajduje się tutaj), z siedzibą w Warszawie (00-633)  przy ul. Polnej 11. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia wydarzenia. Pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

***Masz prawo do wycofania zgody w każdej chwili. Każda komunikacja jaką do Ciebie skierujemy będzie zawierała opcję wycofania subskrypcji. Możesz także wycofać zgodę poprzez wysłanie wiadomości na adres pl_privacy@pwc.com.

Administratorem Twoich danych osobowych jest PwC Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. lub inna spółka z sieci PwC, od której otrzymujesz informacje handlowe (lista spółek znajduje się tutaj), z siedzibą w Warszawie (00-633)  przy ul. Polnej 11. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego poprzez wysyłkę informacji handlowych drogą elektroniczną lub komunikację marketingową za pośrednictwem telefonu. Pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Skontaktuj się z nami

Mariusz Dziurdzia

Mariusz Dziurdzia

Partner, finanse i transformacja biznesu, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 117

Katarzyna Podgórna

Katarzyna Podgórna

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 681

Dorota Jamiołkowska

Dorota Jamiołkowska

Starszy Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 505 060

Obserwuj nas
Hide