Sukcesja

W jaki sposób, zapewniając stabilność i ciągłość biznesu, przekazać go następcom i jednocześnie zachować spokój w rodzinie?

Jak sprawić, żeby sukces biznesu przełożył się na sukces rodziny?

W przeciągu najbliższych kilku lat ok. 70% spośród wszystkich firm rodzinnych w Polsce zostanie przekazane w ręce kolejnego pokolenia. Jednak doświadczenie i badania pokazują, że niewiele firm rodzinnych przetrwa przejęcie sterów przez następne pokolenie właścicieli. Wynika to zwykle z problemów rodzinnych, nie zagadnień biznesowych. Wyzwaniami dla właścicieli podczas planowania sukcesji są m.in. wybór modelu sukcesji, zarządzanie oczekiwaniami i ambicjami członków rodziny oraz doprecyzowanie zasad ładu korporacyjnego przed, w trakcie i po zakończeniu procesu sukcesji. 

Niestety wielu z polskich przedsiębiorców nadal nie tylko nie posiada opracowanego planu sukcesji rozumianego jako stopniowe przekazywanie władzy młodemu pokoleniu i wprowadzaniu go do struktur firmy, ale także nie stosuje odpowiednich mechanizmów zabezpieczających firmę przed nagłymi zdarzeniami losowymi. Choć świadomość tego tematu jest coraz większa, doświadczenie pokazuje, iż tylko niewielki odsetek firm ma wprowadzone prawnie skuteczne regulacje przeciwdziałające paraliżowi decyzyjnemu w firmie w przypadku śmierci właściciela czy też minimalizujące ryzyko jej podziału pomiędzy potencjalnych spadkobierców.

Piotr Woźniakiewicz, Starszy Menedżer, Praktyka Polskich Firm Prywatnych PwC


W jaki sposób sprawnie przeprowadzić sukcesję? Czy biznes trzeba przekazać dzieciom? Co zrobić, jeśli one tego nie chcą lub tylko niektóre z nich aktywnie uczestniczą w biznesie?

Jak możemy pomóc?

Asystując w procesie planowania sukcesji w pierwszej kolejności pomagamy właścicielom i ich rodzinom zbudować listę pytań i odpowiedzi, które umożliwią zrobienie „zdjęcia” obecnej sytuacji oraz określenie oczekiwań co do przyszłości wszystkich uczestników procesu. Kolejnym etapem jest opracowanie planu działania, do którego na koniec dobierane są odpowiednie rozwiązania prawne, podatkowe, czy też w zakresie zmian modelu zarządzania przedsiębiorstwem.

Strategia


Wypracowanie strategii spółki, właściciela, rodziny – marzenia i wizje nestora, a możliwości i pragnienia sukcesorów.


Wartość firmy


Sporządzenie orientacyjnej wyceny, określenie wartości firmy związanej z poszczególnymi osobami i samą spółką, poszukiwanie metod na zwiększenie wartości biznesu, wpływ obecnego modelu zarządzania na wartość firmy.


Ład rodziny


Uporządkowanie i zdefiniowanie roli poszczególnych członków rodziny w firmie, wypracowanie o „konstytucji rodziny”.


Kwestie prawne


Uzgodnienie i zaplanowanie podejścia „spadkowego” (rozwód/śmierć), dostosowanie dokumentów statutowych (np. umowa spółki) na wypadek wydarzeń losowych, restrukturyzacja kapitału pod kątem procesu sukcesji, analiza możliwości wykorzystania struktur powierniczych i fundacji prywatnych (ochrona aktywów, wyjście poza reżim prawa spadkowego).

Podatki


Efektywność podatkowa procesu z perspektywy właściciela i sukcesorów - rozwiązania polskie i zagraniczne, zwiększenie wartości przekazywanej firmy dzięki poprawnym rozliczeniom podatkowym.


Finansowanie

 

Planowanie finansów osobistych po przeprowadzeniu sukcesji (program emerytalny), wsparcie sukcesji finansowaniem zewnętrznym, uporządkowanie struktury zadłużenia firmy w procesie sukcesji.


Następca


Określenie sposobu przeprowadzenia sukcesji (sprzedaż, MBO/MBI, oferta publiczna, członek rodziny, zachowanie wyłącznie własności bez udziału w zarządzaniu itp.), analiza kompetencji członków rodziny, uzgodnienie pozycji właściciela/sprzedającego po sukcesji.


Klub sukcesora

Sukcesorze dołącz do klubu przyszłych liderów polskich firm rodzinnych

Klub Sukcesora to platforma spotkań i wymiany doświadczeń tworzona „dla sukcesorów przez sukcesorów”. Ideą klubu jest utworzenie wspólnej sieci kontaktów, dzięki cyklicznym spotkaniom networkingowym, warsztatom, czy konferencjom. Dodatkowym elementem jest globalny zasięg Next Gen Clubs, które funkcjonują w ramach ogólnoświatowego programu PwC.

Działalność Next Generation Club opiera się o elitarne, dedykowane spotkania oraz bezpośredni i stały dostęp do wiedzy:

  • Szeroki i bezpłatny dostęp do wiedzy PwC -  publikacje, raporty i aplikacje
  • Dedykowana platforma dla przyszłych liderów polskich firm rodzinnych
  • Cykliczne spotkania networkingowe połączone z rozmową z gościem specjalnym
  • Możliwość uczestnictwa w inicjatywach organizowanych w ramach globalnej sieci Next Gen Clubs: wydarzenia, webex meetings, webinaria.
  • Możliwość odpłatnego uczestnictwa w Akademii Sukcesora - programie organizowanym przez Instytut Biznesu Rodzinnego, którego partnerem jest PwC.


Członkami Next Generation Club są sukcesorzy polskich firm rodzinnych:

  • przygotowywani do sukcesji
  • w trakcie sukcesji
  • do 5 lat po procesie sukcesji

Współpracujemy z Instytutem Biznesu Rodzinnego

Kongres organizowany przez Instytut Biznesu Rodzinnego, którego jesteśmy partnerem merytorycznym. Wydarzenie stało się platformą wymiany profesjonalnej wiedzy z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem rodzinnym.

 

Program managerski dla młodego pokolenia firm rodzinnych organizowany przez Instytut Biznesu Rodzinnego, którego jesteśmy partnerem merytorycznym. Akademia łączy w sobie najnowszą wiedzę z zarządzania przedsiębiorstwem oraz praktyczne aspekty jej zastosowania z indywidualnym rozwojem uczestników.

Kongres organizowany przez Instytut Biznesu Rodzinnego, którego jesteśmy partnerem merytorycznym. To ogólnopolskie wydarzenie w pełni dedykowane sukcesorom firm rodzinnych.

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja polskich Firm Rodzinnych, które wykazują się wysoką skutecznością biznesową, a w swojej działalności wyróżniają się najlepszymi praktykami w zakresie prowadzenia biznesu odpowiedzialnego oraz opartego na wartościach.

Skontaktuj się z nami

Jacek Pawłowski

Jacek Pawłowski

Partner PwC Legal, Radca Prawny, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 077

Piotr Woźniakiewicz

Piotr Woźniakiewicz

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 734

Obserwuj nas