Jak mierzyć sukces działu podatkowego?

Mikołaj Woźniak Partner, PwC Polska 08/01/18

Czy wiesz jak mierzyć skuteczność funkcji podatkowej w firmie?

Jak dział podatkowy wspomaga sukces organizacji?

Wielu profesjonalistów, w tym także podatkowych, powinno znać odpowiedź na pytanie: jak mierzysz swój sukces zawodowy?

Dynamiczne zmiany w zakresie przepisów podatkowych oraz elektronicznego raportowania podatkowego powodują, że wymagania wobec działów podatkowych rosną. Co istotne, moim zdaniem, zwiększają także ich znaczenie w zarządzaniu podmiotami. Eksperci z działów podatkowych, jeśli jeszcze tego nie zrobili, powinni zmienić swoje podejście i pracować raczej patrząc w przyszłość, niż skupiać się na analizie przeszłości.

Dzięki nowym formom elektronicznego raportowania organy podatkowe mają bowiem na bieżąco ogromną wiedzę o transakcjach realizowanych przez podatników. Zarządzanie podatkami nie może być zatem reaktywne (z naciskiem na lata przeszłe). Osoby odpowiedzialne za podatki muszą teraz w większym stopniu zapewnić pełną prawidłowość danych na bieżąco trafiających do organów podatkowych. Takie podejście sprawia, że kluczowe wskaźniki efektywności podatkowej mogą się zmienić i zyskać na znaczeniu.

Niektóre ze wskaźników efektywności od wielu lat były już wykorzystywane. Nadszedł jednak czas by ponownie im się przyjrzeć i dokonać stosownej weryfikacji metod mierzenia efektywności. Być może, należy rozważyć zastosowanie innych - nietradycyjnych - miar wydajności, ponieważ poszerzeniu uległy wymagania dla funkcji podatkowej.

Bez względu na to, jaką definicją wartości i sukcesu się kierujemy, trzy kluczowe czynniki zawsze będą niezwykle istotne dla oceny skuteczności funkcji podatkowej: ponoszone koszty, ponoszone ryzyko oraz poziom wydajności.

 

podatki

Skontaktuj się z nami

Mikołaj Woźniak

Mikołaj Woźniak

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 449

Obserwuj nas