Jak mierzyć sukces działu podatkowego?

Mikołaj Woźniak Partner, PwC Polska 08/01/18

Czy wiesz jak mierzyć skuteczność funkcji podatkowej w firmie?

Jak dział podatkowy wspomaga sukces organizacji?

Wielu profesjonalistów, w tym także podatkowych, powinno znać odpowiedź na pytanie: jak mierzysz swój sukces zawodowy?

Dynamiczne zmiany w zakresie przepisów podatkowych oraz elektronicznego raportowania podatkowego powodują, że wymagania wobec działów podatkowych rosną. Co istotne, moim zdaniem, zwiększają także ich znaczenie w zarządzaniu podmiotami. Eksperci z działów podatkowych, jeśli jeszcze tego nie zrobili, powinni zmienić swoje podejście i pracować raczej patrząc w przyszłość, niż skupiać się na analizie przeszłości.

Dzięki nowym formom elektronicznego raportowania organy podatkowe mają bowiem na bieżąco ogromną wiedzę o transakcjach realizowanych przez podatników. Zarządzanie podatkami nie może być zatem reaktywne (z naciskiem na lata przeszłe). Osoby odpowiedzialne za podatki muszą teraz w większym stopniu zapewnić pełną prawidłowość danych na bieżąco trafiających do organów podatkowych. Takie podejście sprawia, że kluczowe wskaźniki efektywności podatkowej mogą się zmienić i zyskać na znaczeniu.

Niektóre ze wskaźników efektywności od wielu lat były już wykorzystywane. Nadszedł jednak czas by ponownie im się przyjrzeć i dokonać stosownej weryfikacji metod mierzenia efektywności. Być może, należy rozważyć zastosowanie innych - nietradycyjnych - miar wydajności, ponieważ poszerzeniu uległy wymagania dla funkcji podatkowej.

Bez względu na to, jaką definicją wartości i sukcesu się kierujemy, trzy kluczowe czynniki zawsze będą niezwykle istotne dla oceny skuteczności funkcji podatkowej: ponoszone koszty, ponoszone ryzyko oraz poziom wydajności.

 

podatki

Zarządzanie kosztami podatkowymi

Jednym z  głównych obowiązków zespołów podatkowych była często minimalizacja wpływu obciążenia podatkowego na finanse organizacji. Zgodnie z obowiązującym prawem, osiągały to głównie szukając możliwości optymalizacji w przepisach dotyczących podatku dochodowego oraz VAT.

Istnieją dwa szczególne wskaźniki pozwalające ocenić skuteczność zarządzania kosztami podatkowymi:

 • efektywna stopa podatkowa – sprawdzony, podstawowy wskaźnik dla funkcji podatkowej porównywany do danej branży i modelu biznesowego
 • zarządzanie przepływani pieniężnymi związanymi z obciążeniami podatkowymi.

W chwili obecnej zmienia się jednak podejście do zarządzania podatkami i wydaje mi się, że sformułowanie „racjonalizacja” obciążeń podatkowych jest trafniejsze niż „optymalizacja”. Zbyt agresywne dążenie do obniżania efektywnej stopy podatkowej może skutkować znacznym ryzykiem dla danej organizacji.

View more

Zarządzanie ryzykiem podatkowym

Mierzenie ryzyka, w tym finansowego, wciąż pozostaje kluczowe dla pomiaru efektywności w zespołach podatkowych. Obecnie na znaczeniu zyskują jednak zagadnienia związane z reputacją i społeczną odpowiedzialnością biznesu w kontekście wypełniania swoich obowiązków podatkowych. Niektórzy dyrektorzy finansowi powierzają także menedżerom podatkowym odpowiedzialność za przewidywanie finansowych skutków reform podatkowych dla ich organizacji. Pomiar ryzyka - zarówno finansowego, jak i utraty reputacji -  może obejmować:

 • efektywną stopę podatkową
 • częstotliwość oraz wielkość korekt deklaracji podatkowych
 • wysokość odsetek podatkowych zapłaconych przez spółkę
 • liczbę publicznych oświadczeń/zastrzeżeń odnoszących się do sytuacji podatkowej przedsiębiorstwa
 • wielkość podatków zapłaconych globalnie (zarówno pośrednich jak i bezpośrednich)
 • uwzględnienie wpływu zapłaconych podatków na lokalną społeczność w ramach raportów dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu
 • potencjalne ryzyka związane z odpowiedzialnością karno-skarbową osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe spółki.

View more

Zarządzanie wydajnością

Zastosowanie technologii w podatkach to nie tylko system typu ERP, czy też skuteczne składanie jednolitych plików kontrolnych. Na prowadzenie wysuwają się obecnie sztuczna inteligencja i tzw. machine learning, które wspomagają przygotowanie rozliczeń podatkowych, chociażby poprzez wykorzystanie potencjału automatyzacji procesów (tzw. Robotic Process Automation). Coraz popularniejsze są także wyspecjalizowane narzędzia umożliwiające wyliczenie podatku zastępujące tradycyjnego excela. Oprócz tradycyjnych miar, wskaźniki powinny również oceniać, czy ludzie, procesy i technologie są na tyle efektywne, aby zapewnić pożądane wyniki. Czynniki te możemy zmierzyć poprzez weryfikację:

 • wdrożonych rozwiązań technologicznych w zakresie podatków
 • czasu poświęconego poszczególnym zadaniom (np. raportowaniu podatkowemu w zakresie VAT, CIT, podatku od nieruchomości, etc.)
 • całkowitego kosztu funkcji podatkowej w porównaniu do kosztów innych funkcji przedsiębiorstwa
 • poziomu satysfakcji z pracy i zaangażowania pracowników
 • poziomu rotacji pracowników

A jakich wskaźników efektywności Państwo używacie? 

View more

Skontaktuj się z nami

Mikołaj Woźniak

Mikołaj Woźniak

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 449

Obserwuj nas