Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Jak zewnętrzny doradca podatkowy może pomóc Twojej firmie? | Podatki przyszłości

Agnieszka Blank Starszy menedżer, PwC Polska 12/06/19

Podatki niejednemu członkowi zarządu, menedżerowi czy dyrektorowi finansowemu spędzają sen z powiek.

Nie ma w tym nic dziwnego, skoro podobno nawet Albert Einstein powiedział, że „do podatków nie wystarczy umysł matematyka, tutaj potrzebny jest filozof”.

ikona
Ciagłe zmiany podatkowe i rosnące wymagania

W dzisiejszym świecie szybka dynamika rozwoju przedsiębiorstw, w tym wchodzenie na nowe rynki, liczne nowelizacje, które najczęściej nie nadążają za zmieniającym się światem biznesu, powodują, że w firmach coraz częściej padają pytania o bezpieczeństwo podatkowe. Bezpieczeństwo nie tylko samej organizacji, ale również osób odpowiedzialnych za podejmowanie różnego rodzaju decyzji, z dziedziny finansów oraz biznesowych. Do tego wszystkiego dochodzi praktyka organów podatkowych, która w krótkim czasie potrafi zmienić się o 180 stopni. Nie bez wpływu na sytuację podatkową spółek pozostają również kwestie technologiczne, w tym wymogi digitalizacji rozliczeń albo całych procesów podatkowych.

Wszystkie nowe wymogi muszą zostać obsłużone przez podatników działających w Polsce. Często w przedsiębiorstwach brak jest wystarczającego zaplecza kadrowego, aby tym wszystkim wyzwaniom sprostać, lub też brak jest wystarczającej wiedzy i dostępu do technologii pozwalających na nadążenie za ciągle zmieniającym się światem podatkowym. Wydawać by się mogło, że w sytuacji, gdy jedna z ostatnich nowelizacji ustaw o podatku dochodowym liczyła 97 stron, w każdej firmie powinien być przynajmniej kilkuosobowy zespół dedykowany wyłącznie do kwestii podatkowych. Niekoniecznie jest taka potrzeba.

 Jak sobie poradzić?

Jednym z rozwiązań, które warte są rozważenia jest zewnętrzny doradca, który pokieruje kwestiami podatkowymi od wewnątrz (z ang. Tax Managed Services). Zostało już sprawdzone w praktyce wielokrotnie, a możliwe jest dzięki zespołom doradców podatkowych, takich jak zespół Insourced Solutions for Tax (IST) składającego się z osób z wieloletnim doświadczeniem i merytoryczną wiedzą w zakresie podatków w firmach z różnych sektorów i branż. Taki zespół jest gotowy każdorazowo zweryfikować dotychczasowe procesy podatkowe w danej firmie, a przez to określić w bliskiej współpracy z klientem obszary i zagadnienia, które wymagają działania, oraz odpowiednio te działania spriorytezować. Pomoc zespołu zewnętrznego nie ogranicza się wyłącznie do wybranych obszarów, jak to ma miejsce w przypadku „klasycznego” doradztwa, kiedy to firma przychodzi z gotowym tematem dla doradcy.

Intencją jest kompleksowe wsparcie i spojrzenie na wszystkie procesy i obszary związane z podatkami w danej strukturze, nie tylko w jednej firmie, ale również w całej grupie kapitałowej. W przypadku zespołu Insourced Solutions for Tax stwierdzenie „myśl globalnie działaj lokalnie” należałoby zmodyfikować na „patrz całościowo i działaj kompleksowo”. Zespół nie ogranicza się wyłącznie do kwestii podatkowych identyfikowanych w Polsce. Globalizacja, a więc i zagraniczna ekspansja przedsiębiorstw, powoduje, że również doradcy podatkowi muszą patrzeć bardziej szeroko na kwestie rozliczeń podatkowych. Dlatego też polski zespół blisko współpracuje z doradcami z zagranicznych biur PwC, aby kompleksowo dostosować się do potrzeb klienta.

Tomasz Barańczyk Partner, Lider Insourced Tax Solutions CEE

Usługi zewnętrznych doradców zależą od potrzeb danej organizacji. Wsparcie może obejmować całościowe lub częściowe przejęcie procesów podatkowych danej firmy (wraz z przejęciem zespołu podatkowego danej organizacji, lub też bez niego). Z drugiej strony, może polegać na wsparciu w unormowaniu, zorganizowaniu lub zoptymalizowaniu własnej funkcji podatkowej danej organizacji.

image
Zewnętrzny doradca podatkowy wspiera całokształt procesów podatkowych

Jakie są największe zalety współpracy z zewnętrznym doradcą? Działający w ramach firmy doradczej ekspert zapewnia swojemu klientowi szybki dostęp do specjalistycznej wiedzy i doświadczenia pozostałych zespołów firmy, oraz korzysta z technologii i procedur opracowanych w ramach organizacji. Na całym świecie doradców działających w ramach lokalnych zespołów IST w PwC jest przeszło 600, a pracują oni w ponad 40 krajach. To wszystko pozwala szybko i efektywnie wspierać firmy w rozwoju ich funkcji podatkowych.

Takie połączenie dwóch funkcji – funkcji zewnętrznego doradztwa z funkcją wewnętrznego eksperta podatkowego posiadającego wiedzę o sposobie działania danej organizacji odróżnia sposób realizacji zadań od standardowego outsourcingu procesów podatkowych. W tym bowiem przypadku uwaga jest nakierowana nie tylko na regularne rozliczenia podatkowe, ale ma na celu spojrzenie na całokształt procesów podatkowych i wskazanie zagadnień, które mogą okazać się istotne dla jej działania i wymagają głębszej analizy.

 

Skontaktuj się z nami

Tomasz Barańczyk

Tomasz Barańczyk

Partner, lider inicjatyw ESG w Polsce, lider w zespole Tax&Legal ESG oraz Clients&Market w CEE, PwC Polska

Tel.: +48 22 746 4852

Mikołaj Woźniak

Mikołaj Woźniak

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 449

Agnieszka Blank

Agnieszka Blank

Starszy menedżer, PwC Polska

Tel.: 519504879

Obserwuj nas