Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

6 nowych podatków spożywczo-środowiskowych na 2021 rok

Rząd przygotował pakiet zmian związanych z wprowadzeniem nowego rodzaju obciążeń parapodatkowych oraz wymogów środowiskowych.

Część z nich weszła w życie od 1 stycznia 2021 r. 

Poniżej znajdziesz 6 najważniejszych zmian parapodatkowych oraz nowe regulacje związane z ochroną środowiska oraz produkcją żywności, wraz z określeniem na jakim etapie legislacyjnym przedmiotowe projekty ustaw się znajdują oraz kiedy wchodzą w życie.

 

Krzysztof Wiński

Dyrektor, Warszawa, PwC Polska

+48 519 506 434

Email

Nowe wymogi środowiskowe od 2021 r.

  • Baza danych substancji niebezpiecznych (SCIP) | W związku ze zmianami legislacyjnymi związanymi z implementacją dyrektywy ramowej w sprawie odpadów utworzona została bazy danych, zawierającą informację o  stosowanych w produktach substancjach niebezpiecznych (SVHC). 

Zgłaszanie w rejestrze wybranych substancji/produktów zawierających wspomniane substancje obowiązuje od 5 stycia 2021 r.

Dowiedz się więcej o SCIP
 

  • Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta (ROP) | Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaprezentowało projekt ustawy, który ma za zadanie wprowadzenie do krajowego porządku prawnego koncepcji Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta, która ma stanowić rewolucję w tworzeniu i gospodarowaniu odpadami. 

Część przepisów obowiązuje już od 1 stycznia 2021 r.

Dowiedz się więcej o ROP

Inne zmiany, o których warto wiedzieć

  • Rozszerzenie opłaty reprograficznej | Na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego, który przewiduje rozszerzenie opłaty reprograficznej o kolejne produkty – m.in. laptopy, komputery, tablety, telewizory.

Ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., z obowiązkiem sprawozdawczym już za IV kwartał 2021 r. 

Dowiedz się więcej o rozszerzeniu opłaty reprograficznej
 

To początek gruntownych zmian w tym sektorze. Kolejne opłaty oraz zwiększenie poziomu sprawozdawczości związanych z regulacjami środowiskowymi zostały już zapowiedziane i mają się pojawić w perspektywie kolejnych lat.

Skontaktuj się z nami

Tomasz  Kassel

Tomasz Kassel

Partner, Lider inicjatyw ESG w Polsce, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 846

Krzysztof Wiński

Krzysztof Wiński

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 434

Marzena Michałeczko

Marzena Michałeczko

Starszy konsultant, PwC Polska

Tel.: +48 519 50 4674

Obserwuj nas