6 nowych podatków spożywczo-środowiskowych na 2021 rok

Rząd przygotował pakiet zmian związanych z wprowadzeniem nowego rodzaju obciążeń parapodatkowych oraz wymogów środowiskowych.

Część z nich weszła w życie od 1 stycznia 2021 r. 

Poniżej znajdziesz 6 najważniejszych zmian parapodatkowych oraz nowe regulacje związane z ochroną środowiska oraz produkcją żywności, wraz z określeniem na jakim etapie legislacyjnym przedmiotowe projekty ustaw się znajdują oraz kiedy wchodzą w życie.

 

Krzysztof Wiński

Director, PwC Polska

+48 519 506 434

Email

Nowe podatki spożywcze i środowiskowe od 2021 r.

Opłata cukrowa

To opłata od środków spożywczych, tzw. podatek cukrowy. Przedmiotowa opłata zostaje nałożona na napoje z dodatkiem cukrów, substancji słodzących oraz kofeiny lub tauryny. Ustawa wprowadzająca ten podatek uzyskała już podpis Prezydenta. 

Opłata obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.

Więcej o podatku od cukru >>

 

Opłata za obrót hurtowy napojami alkoholowymi

To opłata za zezwolenie na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości alkoholu powyżej i poniżej 18%. Jest nakładana na napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Ustawa wprowadzająca ten podatek uzyskała już podpis Prezydenta. 

Opłata obowiązuje od 1 stycznia 2021 r. 

 

Opłata mocowa

Ustawa wprowadzająca wspomnianą opłatę została uchwalona przez Parlament jeszcze w 2017 r. z okresem przejściowym jej wprowadzenia do 1 października 2020 r. Okres ten został jednak wydłużony. Ustawa przesuwająca termin wejścia w życie opłaty mocowej uzyskała już podpis Prezydenta. 

Opłata obowiązuje od 1 stycznia 2021 r., będzie nową pozycją na rachunkach za energię elektryczną zużywaną przez każdego odbiorcę.

Kiedy opłata będzie naliczana i według jakiej wysokości?

Więcej o opłacie mocowej >>

Opłata depozytowa

Projekt ustawy wprowadzający tę opłatę nie został jeszcze oficjalnie umieszczony w procesie legislacyjnym. Całość przepisów w tym zakresie została jednak już publicznie zaprezentowana. Opłata będzie nakładana na smary i co do zasady będzie odzyskiwalna w przypadku zwrotu zużytych produktów. Opłata depozytowa funkcjonuje już w zakresie np. akumulatorów. 

Zgodnie z aktualną wersją projektu opłata depozytowa wejdzie w życie w terminie 24 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy. Należy jednak podkreślić, iż wydłużony okres wprowadzenia tej opłaty jest prawdopodobnie związany z próbą ukształowania odpowiednich zachowań konsumenckich związanych ze zwrotem zużytych produktów.

 

Podatek od plastiku

Wprowadzenie tego podatku to pomysł unijny i jest on nakładany na państwa członkowskie UE, dopłacające m.in. do niepoddanego recyklingowi plastiku. Należy założyć, że powyższe może przyspieszać prace Ministerstwa Klimatu nad wprowadzeniem do krajowego porządku prawnego Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta

Podatek wszedł w życie 1 stycznia 2021 r.

 

Opłata opakowaniowa

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów została opublikowana informacja o kolejnym projekcie ustawy przygotowanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Nie jest znana dokładna treść tego projektu a jedynie jego ogólne założenia.

Opłata opakowaniowa zostanie nałożona na wszystkie opakowania przeznaczone dla gospodarstw domowych.

Oprócz tej opłaty wprowadzający produkty w opakowaniach (tym razem nie tylko tych, które są przeznaczone dla gospodarstw domowych) będą zobowiązani do uiszczenia wynagrodzenia na rzecz organizacji odpowiedzialności producentów. 

Przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2023 r.

Więcej o opłacie opakowaniowej >>

Nowe wymogi środowiskowe od 2021 r.

  • Baza danych substancji niebezpiecznych (SCIP) | W związku ze zmianami legislacyjnymi związanymi z implementacją dyrektywy ramowej w sprawie odpadów utworzona została bazy danych, zawierającą informację o  stosowanych w produktach substancjach niebezpiecznych (SVHC). 

Zgłaszanie w rejestrze wybranych substancji/produktów zawierających wspomniane substancje obowiązuje od 5 stycia 2021 r.

Dowiedz się więcej o SCIP
 

  • Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta (ROP) | Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaprezentowało projekt ustawy, który ma za zadanie wprowadzenie do krajowego porządku prawnego koncepcji Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta, która ma stanowić rewolucję w tworzeniu i gospodarowaniu odpadami. 

Część przepisów obowiązuje już od 1 stycznia 2021 r.

Dowiedz się więcej o ROP

Inne zmiany, o których warto wiedzieć

  • Rozszerzenie opłaty reprograficznej | Na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego, który przewiduje rozszerzenie opłaty reprograficznej o kolejne produkty – m.in. laptopy, komputery, tablety, telewizory.

Ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., z obowiązkiem sprawozdawczym już za IV kwartał 2021 r. 

Dowiedz się więcej o rozszerzeniu opłaty reprograficznej
 

To początek gruntownych zmian w tym sektorze. Kolejne opłaty oraz zwiększenie poziomu sprawozdawczości związanych z regulacjami środowiskowymi zostały już zapowiedziane i mają się pojawić w perspektywie kolejnych lat.

Skontaktuj się z nami

Tomasz Barańczyk

Tomasz Barańczyk

Partner, leader of ESG initiatives, PwC Polska

Tel.: +48 22 746 4852

Krzysztof Wiński

Krzysztof Wiński

Director, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 434

Marzena Michałeczko

Marzena Michałeczko

Senior Manager, PwC Polska

Tel.: +48 519 50 4674

Obserwuj nas