Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Nowe zasady opodatkowania VAT sektora e-commerce

Laura Strzemiecka Menedżer, PwC Polska

Ostatnie miesiące związane z pandemią COVID-19 i wynikającymi z niej licznymi ograniczeniami wywarły znaczący wpływ na zachowania konsumentów. Zachodzące na przestrzeni poprzednich lat procesy cyfryzacji i automatyzacji przełożyły się na znaczący wzrost handlu elektronicznego i - co bardzo prawdopodobne  - w przyszłości ten trend się utrzyma.

W dobie pandemii zainteresowanie zakupami online jeszcze bardziej się nasiliło, co spowodowało konieczność zrewidowania dotychczasowych modeli sprzedaży. Nowe zasady opodatkowania VAT mają sprostać tym wymaganiom, dlatego warto zapoznać się z nimi już dziś.
 

VAT e-commerce 2021


Skutki dla branży retail

W wyniku dokonanej reformy już od 1 lipca 2021 r. uszczelniony zostanie system VAT w przypadku dostaw i świadczeń B2C dokonywanych przez podmioty spoza UE. 

Wyrównanie szans przedsiębiorstw unijnych oraz pozaunijnych będzie oznaczać wyeliminowanie części nieuczciwych dostawców oraz skoncentrowanie konkurencji na rynku. Handel B2C między państwami członkowskimi UE w wyniku proponowanych uproszczeń i obniżenia transgranicznych kosztów obsługi podatku VAT powinien więc wzrosnąć. Rozliczenie poprzez VAT-OSS oznaczać będzie stosowanie stawek VAT właściwych dla kraju konsumenta, konieczne więc może okazać się zapoznanie z regulacjami dot. ustalania właściwych stawek VAT, co często przysparza przedsiębiorcom wielu kłopotów (w szczególności identyfikacja towarów objętych obniżonymi stawkami VAT).

Przewidywane zmiany to również zaangażowanie w rozliczenie podatku VAT podmiotów pośredniczących w sprzedaży online towarów importowanych na terytorium UE. Platformy internetowe czekają spore wyzwania polegające m.in. na opracowaniu procedur wewnętrznych i zasad współpracy ze sprzedawcami. 

Z perspektywy konsumentów należy spodziewać się pewnego wzrostu cen towarów pochodzących spoza UE, w tym aspekcie największy ich wolumen generują przede wszystkim dostawcy z Azji. Korekta cen będzie miała jednak swoje przełożenie na pewność obrotu oraz ograniczenie napływu towarów, których jakość jest wątpliwa, a przewaga konkurencyjna budowana wyłącznie na niskiej cenie - często poprzez brak rozliczenia VAT. Tym samym sprzedawcy poza unijni będą zmuszeni do poszukiwania rozwiązań umożliwiających skuteczną konkurencję z podmiotami z UE, a to może oznaczać m.in. wyższą jakość produktów przy relatywnie niższej cenie, z korzyścią dla konsumentów. 
 

Skontaktuj się z nami

Laura Strzemiecka

Laura Strzemiecka

Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 115

Mieczysław Gonta

Mieczysław Gonta

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 22 746 4907

Obserwuj nas