Robotyzacja + B&R - doświadczenie, praktyczne podejście

Grzegorz Kuś Director, PwC Polska

Systematyczny rozwój nowych technologii obejmujący m.in. rosnącą powszechność urządzeń mobilnych, nieprzerwanie przeobraża oblicze branży retail. Aby nadążyć za konkurencją, przedsiębiorcy zmuszeni są do ciągłego inwestowania, w czym pomóc może ulga badawczo-rozwojowa oraz ulga na robotyzację.

Retail przenosi się do Internetu

Jedną z kluczowym zmian, które można zaobserwować w branży jest coraz częstsze dokonywanie zakupów za pośrednictwem kanałów e-commerce. Tylko w Polsce rynek e-commerce zakończył 2019 r. na 13 miejscu pod względem dynamiki rozwoju, notując dynamiczny wzrost na poziomie ok. 18% rok do roku. Potwierdza to, że społeczeństwo coraz częściej przenosi swoje decyzje zakupowe do Internetu, co skutkuje m.in. powstawaniem coraz większej liczby sklepów online. Istotny wpływ na rozwój branży e-commerce miało także pojawienie się pandemii COVID-19. Ryzyko zarażenia się oraz wprowadzane przez rząd obostrzenia (np. zamykanie centrów handlowych) sprawiają, że duża część aktywności w tym m.in. zakupy przeniosła się do sieci. Prowadzi to do sytuacji, w której spodziewana wartość rynku e-commerce w Polsce w 2020 r. wyniesie 100 mld PLN (przed pandemią szacowano tę wartość na 70 mld PLN). Można się więc spodziewać dalszego, dynamicznego rozwoju krajowego rynku sprzedaży internetowej, zwłaszcza, że osobami najczęściej kupującymi online są osoby młodsze, które cechują się dużą otwartością na nowe technologie i to one w perspektywie najbliższych lat będą kształtować rodzimy rynek.

Personalizacja przyszłością branży

Transformacja cyfrowa branży wiąże się z rosnącą walką o klienta w przestrzeni internetowej. Przeciętny polski użytkownik przeglądający Internet z poziomu komputera osobistego ma kontakt z 1300 reklamami bannerowymi i 80 reklamami wideo miesięcznie. Tym samym, kluczowym wyzwaniem stojącym przed przedsiębiorcami walczącymi o klienta w sieci jest efektywne prowadzenie działań marketingowych w przestrzeni internetowej tj. w sposób pozwalający osiągnąć jak najlepsze jej rezultaty (przekładające się na przychody i dochód spółki). Kluczowym czynnikiem sukcesu jest personalizacja oferty reklamowej. Zgodnie bowiem z ogólnodostępnymi badaniami, klienci wydają 48% więcej środków, gdy ich doświadczenia zakupowe są spersonalizowane.  Personalizacja buduje bowiem w klientach poczucie świadomości ich potrzeb, co z kolei prowadzi do powstania lojalności. Tym samym, dane dot. klienta są podstawowym zasobem pozwalającym wpływać na sukces komercyjny sprzedawcy w internecie. Proces personalizacji odbywa się głównie dzięki wykorzystaniu w reklamie internetowej kreacji dynamicznych, które potrafią rekomendować w czasie rzeczywistym konkretne produkty i oferty w oparciu o m.in. zachowanie klienta podczas przeglądania strony, historię zakupów czy też dane demograficzne wzbogacone o dane osobowe. Aktualnie, w przestrzeni internetowej funkcjonują dziesiątki narzędzi do śledzenia ruchu w wyszukiwarkach, które potrafią wydobyć większość z tych informacji, w tym także informacje o tym czy klient zdecydował się kliknąć w daną reklamę. Rozwiązania te ciągle jednak wymagają dalszych usprawnień. 

Zmiana oznacza działalność B+R

Sprostanie rosnącym wymaganiom klientów w zakresie innowacyjności procesów zakupowych powoduje nie tylko opracowywanie autorskich rozwiązań e-commerce przez marki, które dotychczas nie korzystały z tej formy sprzedaży, ale także rosnące zainteresowanie wdrażaniem technologii usprawniających korzystanie z dotychczasowych narzędzi. Warto w tym miejscu wskazać, że wszelkiego rodzaju prace polegające na tworzeniu i projektowaniu nowych oraz ulepszaniu i rozwoju istniejących aplikacji sprzedażowych (w tym także w zakresie skuteczniejszej personalizacji klientów) co do zasady mogą stanowić działalność badawczo-rozwojową. Za taką działalność może zostać również uznane m.in. opracowanie nowych systemów obsługi logistyki czy rozwinięcie efektywniejszego procesu transportu czy sprzedaży.

robotyzacja, retail

B+R oznacza niższy podatek do zapłacenia

Fakt realizacji działalności B+R przekłada się bezpośrednio na możliwość dodatkowego 100% odliczenia przez przedsiębiorców wydatków z nią związanych w ramach tzw. ulgi B+R. Z naszego doświadczenia wynika, że najbardziej materialnym kosztem związanym z prowadzeniem działalności B+R w ramach opracowywania nowych lub ulepszonych narzędzi wspierających branżę retail jest wynagrodzenie pracowników zaangażowanych w cały proces (począwszy od fazy koncepcyjnej aż do wdrożenia nowego rozwiązania np. aplikacji pobieranej przez klientów). 

Możliwość dodatkowego odliczenia 100% wartości wydatków związanych z prowadzoną działalnością B+R przekłada się  na realne korzyści finansowe. Dla przykładu, w sytuacji w której przedsiębiorca poniósł koszt zatrudnienia pracowników realizujących działalność B+R w wysokości 100 tys. PLN, to jej dodatkowe odliczenie w ramach Ulgi B+R przekłada się na 19 tys. PLN ulgi podatkowej. 

Co ważne, ulga B+R przysługuje wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym działalność badawczą, bez względu na branżę, w której funkcjonują. Możliwość ta na przestrzeni ostatnich lat coraz mocniej przebija się do świadomości przedsiębiorców. Tylko w 2019 roku z ulgi B+R skorzystało 1277 podatników CIT, czyli o 34%  więcej niż rok wcześniej i o prawie 114% niż 2 lata wcześniej. Wysokość zadeklarowanych kosztów kwalifikowanych wzrosła zaś z 202 mln PLN w 2016 r. do 2.162 mld PLN w 2019 r.

Robotyzacja również z preferencją

We wrześniu br. Ministerstwo Finansów opublikowało zapowiedź ogłoszenia projektu ustawy wprowadzającej nową ulgę w podatku CIT i PIT, tzw. ulgę na robotyzację. Pozwoli ona na dodatkowe odliczenie kosztów inwestycji w środki mające pomóc w robotyzacji polskich przedsiębiorstw. Zgodnie z opublikowanymi założeniami podatnicy ponoszący koszty inwestycji związanych z robotyzacją przedsiębiorstwa (mieszczących się w katalogu kosztów kwalifikowanych), będą mogli dodatkowo odliczyć od podatku dochodowego 50% poniesionych w tym celu kosztów. Oznacza to, że korzyść może wynieść do 9,5% poniesionych kosztów. Katalog kosztów kwalifikowanych do ulgi ma objąć między innymi koszty poniesione na: zakup lub leasing nowych robotów i kobotów, zakup oprogramowania, zakup osprzętu (np. torów jezdnych, obrotników, sterowników, czujników ruchu, efektorów końcowych), zakup urządzeń bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), szkolenia dla pracowników, którzy będą obsługiwali nowy sprzęt. Do ulgi na robotyzację ustawodawca zamierza dopuścić wszystkie przedsiębiorstwa niezależnie od ich wielkości i branży.

Ze względu na brak publikacji przepisów regulujących ulgę na robotyzację, na obecną chwilę ciężko sprecyzować dokładny zakres inwestycji, które będzie można ostatecznie rozpoznać jako kwalifikujące się do skorzystania z dodatkowego odliczenia. Można jednak przypuszczać, że ulga na robotyzację będzie w stanie objąć również projekty branży retail w zakresie automatyzacji procesów magazynowych czy też zakupowych w placówkach stacjonarnych (np. poprzez wdrażanie kas samoobsługowych, bezobsługowych sklepów czy systemów zapewniających zautomatyzowaną obsługę magazynów). Według planów ulga na robotyzację ma zacząć obowiązywać od 1 lipca 2021 r., tym samym w najbliższych miesiącach można spodziewać się publikacji projektu ustawy, który rzuci dużo więcej światła na ten instrument podatkowy.

 

Skontaktuj się z nami

Mieczysław Gonta

Mieczysław Gonta

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 907

Grzegorz Kuś

Grzegorz Kuś

Director, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 208

Maciej Klimczyk

Maciej Klimczyk

Starszy Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 369

Obserwuj nas