Luka podatkowa w VAT – jak to zwalczać?

Przygotowany na zlecenie Fundacji Instytutu Studiów Strukturalnych raport PwC zawierający analizę rozwiązań funkcjonujących obecnie w zakresie zwalczania luki podatkowej, a także propozycje nowych rozwiązań stosowanych w celu zmniejszenia skali nadużyć w podatku od towarów i usług, z uwzględnieniem rozwiązań motywujących pracowników administracji podatkowej i skarbowej

Niniejszy dokument jest kontynuacją raportu przygotowanego przez PwC w maju 2013 r. we współpracy z Fundacją Naukową - Instytut Badań Strukturalnych „Straty Skarbu Państwa w VAT”, poświęconego problematyce nadużyć podatkowych w podatku od towarów i usług oraz występowania tzw. luki podatkowej, której rozmiar oszacowano na kwotę od 36,5 do 58,5 mld złotych dla samego podatku VAT1. Za główną przyczynę występowania luki podatkowej w VAT uznano oszustwa związane z wyłudzaniem podatku, dlatego też niniejszy raport poświęcony został działaniom, zmierzającym do zmniejszenia skali oszustw, w szczególności poprzez wdrożenie rozwiązań mających na celu wykrywanie nieprawidłowości oraz rozwiązań wspierających prewencję w zakresie oszustw podatkowych w VAT.

W naszej ocenie, rozwiązania koncepcyjne przedstawione w niniejszym dokumencie mogą przyczynić się do zwiększenia efektywności administracji w zakresie zwalczania nadużyć podatkowych i stopniowego zmniejszania luki podatkowej, opisanej w raporcie PwC „Straty Skarbu Państwa w VAT”.

Oprócz przykładów rozwiązań dotyczących sposobów oceny organów oraz ich pracowników proponujemy także inne zmiany systemowe, mające na celu zwalczanie luki w podatku VAT.

Niniejszy raport ma służyć kontynuacji dyskusji publicznej na temat możliwych sposobów zwalczania luki podatkowej.

Skontaktuj się z nami

Tomasz Kassel

Partner zarzadzający, Tax, Legal and People (TLP), PwC Polska

Tel.: +48 502 184 846

Marcin Sidelnik

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 961

Obserwuj nas