Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Split payment

Walka z oszustwami podatkowymi w VAT jest jednym z najbardziej palących wyzwań, stojących przed administracją państwową.

Wśród państw członkowskich Unii Europejskiej, Polska wciąż plasuje się w dolnej części rankingu, obrazującego skalę wyłudzeń w VAT. Prognozowana przez PwC wartość luki w VAT za 2015 r. wynosi 53,4 mld PLN, co stanowi ok. 3% PKB, podczas gdy w 2014 r. było to odpowiednio 41,2 mld PLN i 2,4% PKB.

W obliczu wciąż wysokiej skali zjawiska luki podatkowej w podatku VAT występującej w Polsce należy rozważyć wdrożenie do polskiego porządku prawnego rozwiązań nowego typu, korzystając z doświadczeń innych państw, które borykają się z podobną skalą oszustw w podatku VAT. Jednym z rozwiązań, którego implementacja w Polsce może doprowadzić do skutecznego zmniejszenia rozmiarów luki podatkowej w VAT, może być tzw. model podzielonej płatności (ang. split payment).

Skontaktuj się z nami

Tomasz Kassel

Partner, Lider inicjatyw ESG w Polsce, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 846

Wojciech Gede

Starszy menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 882

Obserwuj nas