Co zmienia się w cenach transferowych?

Raport o perspektywie władz i doświadczeniach przedsiębiorców

44%

przedsiębiorstw z obrotami pow. 50 mln EUR przeszło w ostatnich latach przynajmniej jedną kontrolę

26%

przyznało, że w trakcie kontroli urząd poprosił o przekazanie studiów porównawczych, mimo iż obecnie od żadnego z polskich podatników nie jest to wymagane

19%

firm nie przygotowało dotychczas dokumentacji cen transferowych

Raport ukazuje zmiany w zakresie podejścia władz skarbowych do kwestii kontroli w obszarze cen transferowych i wyzwań przed jakimi będą musieli stanąć polscy podatnicy.

Jest to także głos przedsiębiorców, którzy w anonimowym badaniu PwC podzielili się swoimi obserwacjami na temat zachodzących zmian oraz wskazali jakie kroki podejmą by przygotować się do kontroli w zakresie cen transferowych.

Ceny transferowe jeszcze do niedawna traktowane były „po macoszemu” przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej, których priorytetem były w szczególności nadużycia w podatku VAT. Temat jednak staje się gorący, gdyż w najbliższej przyszłości kontrole cen transferowych mają w znaczący sposób przyczynić się do zwiększenia wpływów do budżetu państwa, którego potrzeby sukcesywnie rosną. 

Władze skarbowe zaostrzają kontrole w zakresie cen transferowych

Resort finansów wielokrotnie podkreślał konieczność prowadzenia wnikliwych kontroli wobec podmiotów powiązanych. W ostatnich latach zarówno MF jak i NIK przeprowadziły szereg kontroli, mających na celu sprawdzenie, czy rzeczywiście ceny transferowe traktowane są z odpowiednim priorytetem.

Wyniki NIK wskazały na nieskuteczność organów w zakresie kontroli cen transferowych.W efekcie kontrole w zakresie cen transferowych prowadzą coraz częściej wyspecjalizowane jednostki opracowujące strategiczne kierunki kontroli. Obecnie wybór podatników do kontroli w zakresie cen transferowych dokonywany jest już zupełnie inaczej.

Nowe obowiązki w zakresie cen transferowych - czy polskie firmy są przygotowane?

Przedsiębiorcy z kapitałem zagranicznym od dłuższego czasu słyszą komunikaty o zwiększonej częstotliwości kontroli skarbowej. Jednak po raz pierwszy władze skarbowe mają rzeczywiste możliwości przeprowadzania takich kontroli. Pozyskały je wraz z dostępem do odpowiednich narzędzi, lepszymi kompetencjami kontrolujących a także dostępem do informacji, które będą musiały być ujawniane w ramach nowych obowiązków dokumentacyjnych wypracowanych przez OECD.

Ponad 40% naszych respondentów zauważyło wzrost kompetencji kontrolujących oraz ich większą szczegółowość podczas kontroli. Mimo to 13% z nich posiada jedynie dokumentacje przygotowaną dla grupy kapitałowej, a 19% nie posiada żadnej dokumentacji. Niekoniecznie musi ona jednak zawierać elementy wskazane przez polskie przepisy. To z kolei staje się problematyczne, gdyż jak wskazali badani w 70% przypadków kontrolerzy analizowali zawartość merytoryczną dokumentacji. 

Co dalej? – pobierz raport

Wszystko wskazuje na to, że władze skarbowe tym razem konsekwentnie realizują swoje plany. Z naszego badania wynika jednak, że tylko 11% spółek posiada wszystkie niezbędne analizy porównawcze zgodne z nowymi wymogami. Jednak konieczność zrewidowania podejścia i przygotowania się, zarówno do potencjalnych kontroli, jak również do nowych wymogów dokumentacyjnych jest faktem.

Pierwszym krokiem jest uaktualnienie formatu dokumentów grupowych, utworzenie procedur i polityk oraz uzupełnienie studiów porównawczych. 

Skontaktuj się z nami

Piotr Wiewiórka

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 645

Obserwuj nas