Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Podatek od nieruchomości w Polsce

Czy kształt obowiązującej od 25 lat ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jest wystarczający?

Na przestrzeni lat oprócz zmiany przepisów i orzecznictwa sądowego modyfikacji uległo samo postrzeganie podatku od nieruchomości (RET) przez podatników, organy podatkowe jak i doradców.

Poświęca mu się co raz więcej uwagi, bowiem niewystarczająca nad nim refleksja może prowadzić do solidnych nadpłat.


Publikacja:
RETrospekcja

Zobacz

Zmieniać?

Potrzebę dokonania zmian w obecnym kształcie podatku od nieruchomości dostrzegają przedstawiciele nauki, sędziowie jak i sami podatnicy.

Co jakiś czas słychać głosy zarówno o konieczności wprowadzenia zmian o charakterze technicznym, m.in. uściślenie definicji budowli, ale także zmian o charakterze bardziej rewolucyjnym i zastąpienie podatku od nieruchomości podatkiem katastralnym.

Podatek prosty?

Podatek od nieruchomości jest uznawany za prosty i nieskomplikowany. Jednak praktyka pokazuje, że jest zupełnie inaczej.

Prawidłowe ustalenie wysokości należnego podatku wymaga orientacji w prawie budowlanym, cywilnym i ustawach o podatkach dochodowych na czele. Przedsiębiorcy napotykają na realne problemy w kwestiach związanych z podatkiem od nieruchomości. 

Sprawę komplikują niejasne przepisy czy odmienna interpretacja w poszczególnych gminach. Ponadto, obecnie stosowane rozwiązania legislacyjne nie posiadają mechanizmów gwarantujących jednolite traktowanie identycznych sytuacji w różnych gminach.

Są jednak rozwiązania, których stosowanie może pomóc usprawnić funkcjonowanie podatku od nieruchomości w Polsce.

Skontaktuj się z nami

Aleksander Jarosz

Starszy Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 699

Obserwuj nas