Podatkowe remedium na spowolnienie gospodarcze

Jak zmiany w systemie podatkowym mogą pobudzić inwestycje, konsumpcję oraz transformację cyfrową?

Ograniczenie negatywnych skutków spowolnienia gospodarczego wywołanego przez trwającą pandemię wymaga szeregu działań, w tym zmian w polskim systemie podatkowym.

Systemowe rozwiązania powinny koncentrować się na pobudzeniu inwestycji i konsumpcji, uproszczeniach administracyjnych oraz przyspieszeniu tempa transformacji cyfrowej – zarówno samej administracji, jak też biznesu.
 

pwc

„Wobec znaczącego wyhamowania produkcji i wymiany handlowej w drugim kwartale 2020 r., świat stanął w obliczu istotnego spowolnienia. Ta sytuacja nie ominęła również Polski. Zmiany w systemie podatkowym dają szansę na zapewnienie narzędzi pro-inwestycyjnych i pro-konsumpcyjnych, przy jednoczesnym wsparciu transformacji cyfrowej biznesu i administracji oraz uszczelnieniu systemu podatkowego”.

Jan Wacławek, partner zarządzający działem prawno-podatkowym PwC

Poznaj 5 rekomendacji PwC dotyczących zmian w systemie podatkowym:

Inwestycje 

Stworzenie zachęt podatkowych do inwestowania środków finansowych, a nie do dystrybucji do właścicieli. Inwestycje powinny być realizowane zarówno w sektorze MŚP, jak też przez dużych przedsiębiorców, których aktywność inwestycyjna powinna być motorem wzrostu.

Proponowane rozwiązania:

 • Podatek dochodowy na wzór estońskiego dla MŚP (realizowany przez Ministerstwo Finansów)

 • Ulga na automatyzację, czyli czasowy dodatkowy odpis na wydatki inwestycyjne w zakresie automatyzacji procesów

 • Obniżenie barier wejścia do PSI dla MŚP (zapowiedziane przez MR)

Konsumpcja

Zastosowane narzędzia podatkowe powinny zachęcać konsumentów do wydawania gotówki, a nie do oszczędzania.

Proponowane rozwiązania:

 • Przejściowa obniżka stawki VAT na usługi pracochłonne

 • Loteria e-paragonowa, czyli automatyczna loteria w której biorą udział posiadacze e-paragonów

 • Dodatkowy odpis na wydatki konsumpcyjne dla osób fizycznych

Uproszczenia

Przedsiębiorcy i administracja nie powinni być obciążani obowiązkami, które nie są niezbędne, albo których realizacja jest bardziej kosztowna od zakładanych efektów.

Proponowane rozwiązania:

 • Pełne uznawanie elektronicznego podpisu i praca z organem na kopiach dokumentów

 • Możliwość zdalnego udziału w rozprawach sądowych

 • Weryfikacja ograniczeń w podatkach dochodowych np. weryfikacja wartości samochodu przy najmie krótkoterminowym

Wpływy budżetowe

Stworzenie rozwiązań, które pozwolą na efektywną weryfikację rozliczeń dotyczących wydatków inwestycyjnych i konsumpcyjnych.

Proponowane rozwiązania:

 • Centralny Rejestr Faktur

 • Upowszechnienie e-paragonów

Transformacja cyfrowa

Wprowadzane narzędzia powinny wspierać zmianę podejścia biznesu i administracji w stronę cyfryzacji. Narzędzia cyfrowe (w podatkach) powinny objąć zmiany w każdym filarze.

Skontaktuj się z nami

Jan Wacławek

Jan Wacławek

Partner zarządzający, Doradztwo prawno-podatkowe, PwC Polska

Tomasz Kassel

Tomasz Kassel

Partner, Doradztwo prawno-podatkowe, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 846

Mieczysław Gonta

Mieczysław Gonta

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 22 746 4907

Marcin Zawadzki

Marcin Zawadzki

Starszy Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 510 201 321

Obserwuj nas