BEPS czyli zapobieganie szkodliwym praktykom podatkowym

Sprawdź 15 rekomendacji OECD w zakresie BEPS

Globalizacja gospodarki i przenikanie się krajowych przepisów podatkowych w transakcjach międzynarodowych skutkuje powstaniem luk w prawie podatkowym

Wykorzystywane są one przez międzynarodowe przedsiębiorstwa do minimalizowania obciążeń podatkowych (działania legalne, zgodnie z literą prawa). W efekcie dochodzi do sytuacji, gdy zyski międzynarodowych koncernów nie podlegają w ogóle opodatkowaniu (ani w państwie źródła dochodu, ani w kraju rezydencji uzyskującego dochód).

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) uznając takie praktyki za szkodliwe i podważając skuteczność obecnych mechanizmów międzynarodowych, podjęła działania w celu zapobiegania erozji podstawy opodatkowania oraz transferowi zysków (base erosion and profit shifting - BEPS).  Inicjatywa BEPS ma na celu wyeliminowanie agresywnej optymalizacji podatkowej pozwalającej na całkowite unikniecie bądź odroczenie w czasie obciążeń podatkowych.

W ramach BEPS prace OECD skupiały się głównie na przeglądzie systemów podatkowych w poszczególnych krajach, opracowaniu strategii uczestnictwa państw członkowskich oraz niebędących członkami OECD w działaniach skierowanych przeciwko szkodliwym praktykom podatkowym oraz sformułowaniu nowych wytycznych dotyczących zapobieganiu szkodliwym praktykom podatkowym. Finalne rekomendacje OECD w zakresie BEPS zostały opublikowane w październiku 2015 r. i podzielone na piętnaście działań mających uszczelnić system podatkowy. Szczegółowe informacje dotyczące każdego z działań, wraz z odnośnikami do interesujących publikacji i materiałów audiowizualnych prezentujemy poniżej.

Sprawdź 15 rekomendacji OECD w zakresie BEPS

1 | Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy

2 | Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements

3 | Designing Effective Controlled Foreign Company Rules

4 | Interest deductions and other financial payments

5 | Countering Harmful Tax Practices More Effectively

6 | Prevent the Granting of Treaty Benefits

7 | Preventing the Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status

8 | Assure that transfer pricing outcomes are in line with value - Intangibles

9 | Assure that transfer pricing outcomes are in line with Risks and capital

10 | Assure that TP outcomes are in line with other high-risk transactions

11 | Measuring and Monitoring BEPS

12 | Mandatory Disclosure Rules

13 | Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting

14 | Making Dispute Resolution Mechanisms More Effective

15 | Developing a Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties

< Back

< Back
[+] Read More

Skontaktuj się z nami

Sławomir  Krempa

Sławomir Krempa

Partner, Doradztwo podatkowe, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 874

Piotr Wiewiórka

Piotr Wiewiórka

Partner zarządzający, Chief Operating Officer, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 645

Agata Oktawiec

Agata Oktawiec

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 864

Obserwuj nas