Raje podatkowe – nowe obowiązki dokumentacyjne

Zadbaj o wypełnienie nowych obowiązków dokumentacyjnych z zakresu cen transferowych za rok 2021 obejmujących weryfikację płatności na rzecz podmiotów powiązanych i niepowiązanych.

Od początku 2021 r. ustawy o CIT i PIT nakładają nowe obowiązki w zakresie cen transferowych, dotyczące weryfikacji kontrahentów pod kątem ewentualnych rozliczeń z rajami podatkowymi, w szczególności, sprawdzenia czy rzeczywisty właściciel nie jest zlokalizowany w raju podatkowym.

Oferujemy możliwość wsparcia w zakresie wypełnienia nowych obowiązków dotyczących cen transferowych

Zakres obowiązków jest niezwykle szeroki i dotyczy transakcji zakupowych realizowanych zarówno z kontrahentami powiązanymi, jak i niepowiązanymi; zarówno transakcji krajowych, jak i zagranicznych. Weryfikacji podlegają wszystkie transakcje o wartości powyżej 0,5 mln PLN w danym roku podatkowym.


W każdym przypadku potrzebne jest wykonanie weryfikacji, a także zgromadzenie dokumentacji, która to potwierdza. W zależności od jej rezultatów, obowiązkowe może być również przeprowadzenie analizy rzeczywistego właściciela lub przygotowanie dokumentacji podatkowej. Ustawy podatkowe nakładają na podatników obowiązek dochowania należytej staranności w powyższym zakresie, którego niespełnienie jest zagrożone sankcjami z kodeksu karnego skarbowego.


Nowe obowiązki mogą się wiązać z dodatkowym, znacznym obciążeniem administracyjnym dla firm (w szczególności w przypadku konieczności zweryfikowania dużej liczby kontrahentów).

Jak wygląda nasze wsparcie dla klientów w wypełnianiu nowych obowiązków dotyczących pośrednich transakcji z rajami podatkowymi?

Etap 1 – Opracowanie procedury weryfikacji kontrahentów

Przygotujemy procedurę wewnętrzną, której celem będzie określenie sposobu weryfikacji kontrahentów oraz harmonogramu dokonywanych działań. Jeśli Spółka wdrożyła już i realizuje jakiekolwiek procesy wewnętrzne związane z weryfikacją kontrahentów na inne potrzeby - np. podatku u źródła lub obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (tzw. AML), procedury te zostaną uwzględnione w toku projektu.

Rezultatem prac będzie procedura pozwalająca na wdrożenie mechanizmów weryfikacji kontrahentów dostosowana do wewnętrznych uwarunkowań spółki, a jej realizacja pozwoli na dochowanie należytej staranności zgodnie z obowiązkami wynikającymi z ustawy. Procedura będzie zawierała wzór oświadczenia kontrahenta oraz będzie uwzględniała objaśnienia wydawane przez organy podatkowe dostępne na moment realizacji prac.

Etap 2 – Wsparcie w weryfikacji kontrahentów

Przeprowadzimy weryfikację kontrahentów firmy w oparciu o przygotowane przez nas narzędzie i algorytm badania kontrahentów. Wszystkie prace będą prowadzone przy uwzględnieniu najnowszych dostępnych objaśnień ze strony organów podatkowych oraz przy zastosowaniu opracowanych przez nas narzędzi.

Celem projektu jest ograniczenie ryzyka podatkowego poprzez wypełnienie obowiązków wynikających z art. 11o Ustawy o CIT. Szeroki zakres wsparcia PwC umożliwia Państwu ograniczenie zaangażowania czasowego dzięki efektywnemu wykorzystaniu naszych narzędzi informatycznych oraz baz danych.

Opracowane przez PwC narzędzia i procedura pozwolą na dochowanie należytej staranności zgodnie z wymogami art. 11o Ustawy o CIT.

Rezultaty naszych prac zostaną podsumowane w formie raportu zawierającego kluczowe informacje pozyskane w toku weryfikacji.

Po zakończeniu powyższego procesu lub równolegle, w trakcie jego trwania, gromadzone będą oświadczenia od kontrahentów odnośnie lokalizacji ich rzeczywistego właściciela oraz ewentualnych transakcji z rajami podatkowymi. Informacje otrzymane w treści oświadczeń zostaną dołączone do wyników procesu weryfikacji kontrahentów.

Etap 3 - Przygotowanie dokumentacji

W zależności od wyniku badania, jeśli okaże się, że istnieje obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej po stronie firmy, przygotujemy tę dokumentację w ramach projektu. Nasze wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych pozwoli na realizację tego etapu sprawnie i przy zachowaniu najwyższych standardów jakości.

Dlaczego warto skorzystać z naszego wsparcia w spełnianiu obowiązków dotyczących pośrednich transakcji z rajami podatkowymi?

pwc
Otrzymasz kompleksową procedurę, którą będzie można wykorzystać w kolejnych latach.
pwc
Zapewnisz realizację obowiązków prawnych zgodnie z aktualnymi przepisami i wytycznymi.
pwc
Ograniczysz ryzyko błędów.
pwc
Otrzymasz raporty i dokumentacje użyteczne w przypadku ewentualnej kontroli podatkowej.

Dlaczego PwC?

pwc

Najdłużej istniejący specjalistyczny zespół zajmujący się problematyką cen transferowych na polskim rynku

pwc

Otwartość na potrzeby klienta i doświadczenie z różnych branż, zgromadzone w toku tysięcy zrealizowanych projektów

pwc

Kompetencje technologiczne, w tym wykorzystanie baz danych oraz zautomatyzowanych narzędzi informatycznych

pwc

Współpraca międzynarodowa z zagranicznymi biurami PwC

Skontaktuj się z nami

Piotr Niewiadomski

Piotr Niewiadomski

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 279

Katarzyna Maćkowska

Katarzyna Maćkowska

Starszy Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 508 998

Mariusz Sobota

Mariusz Sobota

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 945

Krzysztof Bareja

Krzysztof Bareja

Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 834

Obserwuj nas