Webinarium: Świadczenia pracownicze na liście płac i korekty

10 stycznia 2018, godz. 10:00-11:00

Grudzień i styczeń to intensywny czas przygotowań do sporządzenia informacji PIT-11 za 2017 rok. Jest to też ostatni moment, aby skorygować ewentualne błędy i przygotować prawidłową deklarację.

Dlatego chcemy zwrócić uwagę na kilka świadczeń pracowniczych i płatności, które na przestrzeni ostatnich lat były przedmiotem rozbieżnych interpretacji organów skarbowych w zakresie możliwości ich zwolnienia z opodatkowania PIT. Ten temat może być przedmiotem szczególnego zainteresowania firm, które zarówno delegują pracowników, jak i wysyłają ich w podróże służbowe, ze względu na występujące różnice w zasadach opodatkowania.

Zapraszamy do udziału w webinarium, podczas którego omówimy m.in.:

  • jakie jest obecne stanowisko organów skarbowych w zakresie opodatkowania zakwaterowania, wyżywienia, biletów lotniczych czy edukacji dzieci pracownika;
  • czy podróż służbowa i oddelegowanie powinny być tak samo rozliczane dla celów podatkowych;
  • czy składki ZUS sfinansowane przez pracodawcę za pracownika stanowią przychód podlegający opodatkowaniu;
  • czy przychód z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych jest ustalany tylko ryczałtowo;
  • na co zwrócić uwagę przy dokonywaniu korekt błędnie rozliczonych składników?

Webinarium prowadzą:

Barbara Kolimeczkow, starszy menedżer w dziale prawno – podatkowym

Małgorzata Durzyńska, menedżer w dziale prawno – podatkowym

 

Webinarium adresowane jest przede wszystkim do osób zajmujących się rozliczeniami płac, na których ciąży obowiązek prawidłowego naliczenia zaliczki na podatek dochodowy, a także kierowników działów kadrowo-płacowych oraz dyrektorów finansowych, którzy podejmują decyzje w zakresie np. polityki oddelegowań lub podróży służbowych, na które czynnik obciążeń podatkowych może mieć istotny wpływ.

Skontaktuj się z nami

Magdalena Kaczmarek
Starszy specjalista ds. marketingu, komunikacji i rozwoju biznesu
Tel.: +48 519 506 679
Email

Obserwuj nas