Webinarium: Świadczenia pracownicze na liście płac i korekty

Grudzień i styczeń to intensywny czas przygotowań do sporządzenia informacji PIT-11 za rok 2017. Jest to też ostatni moment, aby skorygować ewentualne nieścisłości i przygotować prawidłowe deklaracje

Dlatego chcemy zwrócić uwagę na kilka świadczeń pracowniczych i płatności, które na przestrzeni ostatnich lat były przedmiotem rozbieżnych interpretacji organów skarbowych w zakresie możliwości ich zwolnienia z opodatkowania PIT. Ten temat może być przedmiotem szczególnego zainteresowania firm, które zarówno delegują pracowników, jak i wysyłają ich w podróże służbowe, ze względu na występujące różnice w zasadach opodatkowania.

Podczas webinaium omówiliśmy m.in.:

  • jakie jest obecne stanowisko organów skarbowych w zakresie opodatkowania zakwaterowania, wyżywienia, biletów lotniczych czy edukacji dzieci pracownika;
  • czy podróż służbowa i oddelegowanie powinny być tak samo rozliczane dla celów podatkowych;
  • czy składki ZUS sfinansowane przez pracodawcę za pracownika stanowią przychód podlegający opodatkowaniu;
  • czy przychód z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych jest ustalany tylko ryczałtowo;
  • na co zwrócić uwagę przy dokonywaniu korekt błędnie rozliczonych składników?

Webinarium prowadzili:

Barbara Kolimeczkow, starszy menedżer w dziale prawno – podatkowym

Małgorzata Durzyńska, menedżer w dziale prawno – podatkowym

Webinarium adresowane było przede wszystkim do osób zajmujących się rozliczeniami płac, na których ciąży obowiązek prawidłowego naliczenia zaliczki na podatek dochodowy, a także kierowników działów kadrowo-płacowych oraz dyrektorów finansowych, którzy podejmują decyzje w zakresie np. polityki oddelegowań lub podróży służbowych, na które czynnik obciążeń podatkowych może mieć istotny wpływ.

loading-player

Playback of this video is not currently available

Skontaktuj się z nami

Obserwuj nas