Wizualizacja danych

Wizualizacja danych pozwala szybko i dogłębnie poznać i zrozumieć procesy biznesowe (np. sprzedaż, zakupy) oraz dostrzec możliwości usprawnień, których nie udałoby się wypracować w tradycyjny sposób.

Dzięki uwzględnieniu wszystkich danych dostępnych w systemach informatycznych przedsiębiorstwa otrzymany obraz jest kompletny, wielowymiarowy i obiektywny.

Zazwyczaj wiedzę na temat kształtu i przebiegu procesów biznesowych czerpiemy z rozmów z osobami, które go realizują, procedur regulujących sposoby postępowania w poszczególnych przypadkach, przeglądu dokumentów przetwarzanych w ramach tego procesu i obserwacji wykonywanych czynności. Jest to sposób żmudny, długotrwały i obarczony ryzykiem błędu. Wizualizacja procesu na podstawie danych pozwala szybko uzyskać pełny i rzetelny obraz.

Dzięki wizualizacji możliwe jest błyskawiczne dostrzeżenie wszelkich odstępstw od standardowego, spodziewanego przebiegu procesu. Mogą to być np. dodatkowe, nie ujawnione wcześniej, kroki w procesie, „obejścia” wymaganych akceptacji i zatwierdzeń, pętle wskazujące że dla części operacji wielokrotnie wykonywana jest ta sama czynność, znaczniki pokazujące że część operacji zaczyna się „w środku” procesu z pominięciem wcześniejszych etapów, itp. Dodatkowo, informacje uwzględnione na wykresie pozwalają od razu ocenić jaka jest skala tych zjawisk.

Wizualizacja umożliwia prowadzenie analiz w ujęciu dynamicznym, tj. zobrazowanie (w formie interaktywnej animacji) przebiegu procesu z uwzględnieniem czasu trwania poszczególnych operacji. Umożliwia to szybkie zidentyfikowanie tzw. „wąskich gardeł”, tj. etapów, na których w procesie tworzy się „korek”.

Możliwe jest również zidentyfikowanie konkretnych punktów w czasie, kiedy obłożenie pracą jest największe. Pozwala to dokonać reorganizacji, której celem będzie bardziej równomierne rozłożenie wykonywanych czynności i np. zredukowanie lub uniknięcie pracy w godzinach nadliczbowych.

Wydaje się to bardzo ładne – powiedziała, skończywszy – tylko że dość trudne do zrozumienia! Jakby nasuwało mi to jakieś myśli... tylko nie wiem dokładnie, jakie!

Lewis Carroll, matematyk, profesor Uniwersytetu Oksfordzkiego, pisarz „Po drugiej stronie lustra”

Sercem każdej działalności są ludzie

To ludzie są najważniejsi. To oni stanowią największą wartość każdego przedsiębiorstwa.

Żeby w pełni wykorzystać ich potencjał konieczne jest zapewnienie im odpowiednich warunków, dobra organizacji pracy oraz umiejętne zarządzanie. Podejmowanie decyzji w tym obszarze jest szczególnie trudne, dlatego powinny to być decyzje oparte na kompletnych, rzetelnych i aktualnych informacjach. Wizualizacja danych jest doskonałym narzędziem, żeby ich dostarczyć. Umożliwia ona pokazanie – na podstawie danych z systemów firmy – wzajemnych powiązań i zależności pomiędzy poszczególnymi osobami zaangażowanymi w dany proces.

Analiza danych oraz możliwości jakie daje wizualizacja mogą szybko przynieść przedsiębiorstwu znaczące korzyści i pomóc uzyskać przewagę konkurencyjną. Należy jednak pamiętać, że kluczowa jest umiejętność prawidłowej interpretacji uzyskanych wyników. Bez tego: „Wydaje się to bardzo ładne – powiedziała, skończywszy – tylko że dość trudne do zrozumienia! Jakby nasuwało mi to jakieś myśli... tylko nie wiem dokładnie, jakie!”.

Skontaktuj się z nami

Mariusz Walkiewicz

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 291

Obserwuj nas