„Konstytucja Biznesu” oraz ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej –dobiegają końca prace legislacyjne

Pakiet ustaw tworzących tzw. „Konstytucję Biznesu” czeka na podpis Prezydenta

Najważniejszą ustawą w ramach pakietu będzie ustawa Prawo przedsiębiorców, która określi najważniejsze prawa przedsiębiorcy i zasady prowadzenia działalności gospodarczej. Większość przepisów „Konstytucji Biznesu” wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, prawdopodobnie w kwietniu 2018 r. 

Równolegle do Sejmu trafił przyjęty przez rząd projekt rozwiązań prawnych, które ułatwią sukcesję firm jednoosobowych, czyli płynną kontynuację działalności gospodarczej przedsiębiorcy po jego śmierci.

 

Pakiet ustaw „Konstytucja Biznesu”

„Konstytucja Biznesu” to pakiet ustaw, którego wprowadzenie ma w założeniu w istotny sposób wpłynąć na poprawę otoczenia prawnego dla firm prywatnych działających w Polsce. Projektowane regulacje dotyczą zmian w obszarach takich jak relacje przedsiębiorców z urzędami,  załatwianie spraw urzędowych, proces zakładanie firmy czy zawieszenia działalności, a także  obowiązków przedsiębiorców związanych z prowadzeniem działalności.

„Konstytucję Biznesu” tworzą następujące ustawy: 

  • prawo przedsiębiorców;
  • przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej;
  • ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców;
  • ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;
  • ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Sukcesja w firmach jednoosobowych napotyka na szereg barier prawnych , powodujących, że potencjał gospodarczy takich firm w wyniku zmian pokoleniowych.  nie może się w pełni rozwijać.  

Problem ten nasila się w związku ze wzrastającą liczbą przedsiębiorców , którzy ukończyli 65. rok życia-  zgodnie z danymi rządowymi ok. 200 tys. takich osób jest wpisanych do CEIDG.  

Nowe regulacje, przewidują  m.in. wprowadzenie instytucji zarządu sukcesyjnego, uregulowanie nowego rodzaju podatnika– przedsiębiorstwa w spadku, a także wprowadzenie zwolnienia od podatku od spadków dla krewnych, w razie nabycia przedsiębiorstwa oraz prowadzenia go przez 5 lat od dnia nabycia.  Przepisy te mają w założeniu ustawodawcy pozytywnie wpłynąć na sytuację firm rodzinnych. Projekt tej ustawy, przyjęty przez Radę Ministrów, został skierowany 27 lutego do pierwszego czytania w Sejmie.

 

Skontaktuj się z nami

Piotr Wyszogrodzki

Piotr Wyszogrodzki

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 277

Agata Oktawiec

Agata Oktawiec

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 864

Ewelina Grzelak

Ewelina Grzelak

Praktyka Polskich Firm Prywatnych, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 491

Obserwuj nas