Smart Cities

Wyzwanie biznesowe

Miasto Tbilisi, stolica Gruzji, położone jest w głębi lądu, w obszarze niekoniecznie wybieranym jako główna destynacja przy podróży do tego kraju. Miastu brakuje również zorganizowanych, nowoczesnych przestrzeni rekreacyjnych dla ponad miliona ludzi w nim mieszkających. Niedaleko miasta, w granicach administracyjnych, położony jest jednak obszar „Morza Tbilisi” – dużego sztucznego zbiornika wodnego będącego rezerwuarem wody pitnej dla mieszkańców Tbilisi. W zdecydowanej większości obszar ten jest niezabudowany, z kiepskim dostępem do reszty miasta. Mimo to, w ostatnich latach coraz więcej mieszkańców stolicy Gruzji decydowało się na rozpoczęcie budowy domu w okolicy, wypoczynek na dzikich plażach przy jeziorze, a przy zachodnim brzegu powstały klub żaglowy i aquapark.

Władze miasta zdecydowały się powstrzymać chaos w tym regionie. Zatrzymano wszystkie pozwolenia na budowę i rozpoczęto poszukiwania podmiotu, który obiektywnie oceniłby stan obecny, zbadał potrzeby mieszkańców oraz chłonność rynku i zaproponował projekt zagospodarowania, który nie tylko ładnie wyglądałby na slajdach, ale byłby także możliwy do spełnienia pod względem biznesowym. 

50%

oszczędności czasu na tworzenie
kompleksowego planu rozwoju obszaru

Nasze podejście

Zespół Real Estate PwC, w ramach którego funkcjonuje podzespół GIS, zebrał bardzo bogaty bank danych o Gruzji, Tbilisi i obszarze projektu. Specjaliści od analiz przestrzennych stworzyli komputerowy model Tbilisi, w którym, oprócz standardowych warstw, takich jak drogi czy budynki, zawarto m. in. ceny mieszkań i hoteli, infrastrukturę podziemną czy obszary potencjalnych osuwisk. W ramach projektu, zespół konsultantów PwC opracował też macierz inicjatyw – zbiór potencjalnych sposobów wykorzystania terenu na obszarze morza Tbilisi - i opisał te inicjatywy ilościowymi parametrami, takimi jak nachylenie terenu, powierzchnia czy dostęp do infrastruktury.

Obszar projektu podzielono na kilkadziesiąt podobszarów, a dla każdego zebrano zestaw starannie wyselekcjonowanych danych przestrzennych, z wykorzystaniem których stworzono model badający zdatność obszaru dla każdej inicjatywy. Takie dane wzbogacono danymi finansowymi na podstawie benchmarków z rynku. W efekcie otrzymano kompleksową ocenę każdego obszaru w ramach morza Tbilisi, wraz z proponowanym sposobem zagospodarowania i jego finansowymi charakterystykami.

Rezultaty

Dzięki rozwiązaniu PwC, urząd miejski w Tbilisi posiada unikatowy, poparty konkretnymi danymi makroekonomicznymi, finansowymi i przestrzennymi, plan zagospodarowania przestrzennego, który nie jest jedynie wizją architekta oderwaną od rzeczywistości gospodarczej. Program rewitalizacji i zagospodarowania terenów wokół jeziora Tbilisi wskazuje w jakiej kolejności rozwijać kolejne inicjatywy tak, by projekt okazał się jak najbardziej dochodowy i atrakcyjny dla mieszkańców.

Dzięki obliczeniom finansowym i analizom przestrzennym ekspertów PwC, stolica Gruzji zyska nowe miejsce wypoczynku dla swoich mieszkańców oraz nowe centrum biznesowe w urokliwej, pełnej natury okolicy.

Opracowanie projektu zajęło około 6 miesiący, podczas gdy tradycyjne podejście zakłada realizację takiego zadania w co najmniej rok.

Efektywność czasowa została osiągnięta dzięki użyciu zaawansowanych technologii geoprzestrzennych.

“W nowym roku zaprezentujemy społeczności oraz środowiskom biznesowym kompleksowy plan rozwoju „Morza Tbilisi”, żeby mogli dostrzec, jakie są ich szanse i potencjalne role w projekcie. Jest to jeden z naszych najważniejszych projektów na przyszłość. Właściwy plan rozwoju, utrzymujący rekreacyjną funkcję, sprawi, że to miejsce będzie atrakcyjne”

David Narmania, Burmistrz Tbilisi

Skontaktuj się z nami

Mariusz Śpiewak

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 260

Kinga Barchoń

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 178

Michał Kliś

Starszy Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 793

Obserwuj nas