Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Digital IQ, czyli jak zbudować porządek w chaosie

Z tegorocznej edycji badania Digital IQ wynika, że spółki posiadające najlepiej dopasowane do ery cyfryzacji strategie biznesowe oraz przodujące w ich wdrażaniu, osiągają dużo lepsze wyniki niż firmy mniej zaawansowane w tym zakresie.

Badanie Digital IQ analizuje jak firmy radzą sobie z cyfrową rewolucją i jakie działania podejmują, aby inwestycje w technologie cyfrowe przynosiły wymierne korzyści. Dla większości firm transformacja cyfrowa jest jednym z fundamentów utrzymania zajmowanej pozycji i dalszej ekspansji na rynku.

Przemyślana strategia gwarancją sukcesu w erze cyfrowej

Firmy, posiadające przemyślaną strategię biznesową, uwzględniającą maksymalizację korzyści z inwestycji w digital, mają dwukrotnie większą szansę na szybki wzrost przychodów w porównaniu ze spółkami, które takich strategii nie mają lub ich nie realizują.

Z badania Digital IQ wynika, że polskie firmy są świadome znaczenia cyfrowej transformacji:

 • 97% ankietowanych przyznało, że prezesi zarządów są zaangażowani w tego typu działania (globalnie wskaźnik ten wynosi 73%)
 • 54% firm przeznacza ponad 15% przychodów na inwestycje w technologie cyfrowe (31% globalnie).

Transformacja cyfrowa jest jednak w Polsce najczęściej utożsamiana z bardzo wąsko pojętymi działaniami IT. Brakuje przemyślanych strategii przeprowadzenia tego typu procesów oraz wykwalifikowanych osób, które by za nie odpowiadały.

Kto odpowiada za transformację cyfrową?

75% polskich respondentów przyznało, że nie jest do końca jasne, kto powinien przewodzić transformacji cyfrowej w firmie:

 • 45% przedsiębiorstw wskazuje na dyrektora IT (26% globalnie)
 • jedynie 12% wskazało na prezesa zarządu (30% globalnie) jako osobę odpowiedzialną za inwestycje w technologie cyfrowe.

Osoby odpowiedzialne za transformację cyfrową firm są tylko w 64% zaangażowane w tworzenie całościowych strategii biznesowych (globalnie odsetek ten jest znacznie wyższy i wynosi 77%). Oznacza to, że w przeszło jednej trzeciej organizacji, osoby odpowiadające za kluczowe procesy digital są w tym kontekście pomijane. Poważnym ograniczeniem pozostaje też znajomość strategii - tylko 61% respondentów wskazało, że cele digital zostały skaskadowane i rozpowszechnione wśród kadry kierowniczej (globalnie 80%).

Jakich korzyści oczekują firmy z inwestycji w digital?

 • 36% uważa, że transformacja cyfrowa przyczyni się do poprawy jakości obsługi klienta (globalnie 25%).
 • 33% respondentów liczy na wzrost przychodów (45% globalnie).
 • Tylko 1% ankietowanych wskazało, że proces transformacji cyfrowej korzystnie wpłynie na przełom w ich branży

Transformacja cyfrowa a wykorzystanie danych

Tylko 52% firm w Polsce (58% globalnie), wykorzystuje dane do budowania przewagi konkurencyjnej

Według ankietowanych w badaniu, problemem jest przede wszystkim brak odpowiednio wykwalifikowanych zespołów i kluczowych dla transformacji cyfrowej kompetencji, takich jak:

 • data analytics – dla 79% respondentów
 • user experience – 79%
 • technologia i architektura systemów – 82%
 • kreatywne planowanie strategiczne – 91%.

„Zdolność adaptacji jest dziś o wiele ważniejsza od planów 5-cio letnich. Tradycyjne organizacje konkurują obecnie z firmami, które w ekspresowym tempie wyrosły na globalnych graczy, burząc dotychczasowe modele biznesowe. Firmy są dzisiaj w stanie w ciągu 2 lat osiągnąć wyceny rynkowe, na jakie przedsiębiorstwa XX wieku musiały pracować kilkadziesiąt lat. Dlatego na proces transformacji cyfrowej musimy patrzeć szeroko. Dla prezesów firm ważne będzie nie tyle pytanie o przetrwanie i sukces we wdrażaniu nowych technologii, ale to, jak technologia cyfrowa zmieni moją branżę w przyszłości i czy jestem na to przygotowany.”

Piotr Łuba, Partner zarządzający działem doradztwa biznesowego

O badaniu Digital IQ

Od 2007 r. PwC przeprowadza badanie Digital IQ, którego podstawowym celem jest znalezienie odpowiedzi na pytanie: jakie działania powinni podjąć liderzy firm, aby mieć pewność, że inwestycje w technologie cyfrowe przyniosą oczekiwane korzyści. Na podstawie przeprowadzonych analiz powstaje tzw. Indeks Digital IQ, który ocenia sprawność działania przedsiębiorstw na rzecz maksymalizacji korzyści z inwestycji w digital. W tegorocznym badaniu PwC udział wzięło prawie 2000 osób ze szczebli zarządczych firm na całym świecie.

Playback of this video is not currently available

Playback of this video is not currently available

Playback of this video is not currently available

Skontaktuj się z nami

Piotr Łuba

Partner

Tel.: +48 502 184 679

Obserwuj nas