Digital IQ, czyli jak zbudować porządek w chaosie

Z tegorocznej edycji badania Digital IQ wynika, że spółki posiadające najlepiej dopasowane do ery cyfryzacji strategie biznesowe oraz przodujące w ich wdrażaniu, osiągają dużo lepsze wyniki niż firmy mniej zaawansowane w tym zakresie.

Badanie Digital IQ analizuje jak firmy radzą sobie z cyfrową rewolucją i jakie działania podejmują, aby inwestycje w technologie cyfrowe przynosiły wymierne korzyści. Dla większości firm transformacja cyfrowa jest jednym z fundamentów utrzymania zajmowanej pozycji i dalszej ekspansji na rynku.

Przemyślana strategia gwarancją sukcesu w erze cyfrowej

Firmy, posiadające przemyślaną strategię biznesową, uwzględniającą maksymalizację korzyści z inwestycji w digital, mają dwukrotnie większą szansę na szybki wzrost przychodów w porównaniu ze spółkami, które takich strategii nie mają lub ich nie realizują.

Z badania Digital IQ wynika, że polskie firmy są świadome znaczenia cyfrowej transformacji:

 • 97% ankietowanych przyznało, że prezesi zarządów są zaangażowani w tego typu działania (globalnie wskaźnik ten wynosi 73%)
 • 54% firm przeznacza ponad 15% przychodów na inwestycje w technologie cyfrowe (31% globalnie).

Transformacja cyfrowa jest jednak w Polsce najczęściej utożsamiana z bardzo wąsko pojętymi działaniami IT. Brakuje przemyślanych strategii przeprowadzenia tego typu procesów oraz wykwalifikowanych osób, które by za nie odpowiadały.

Kto odpowiada za transformację cyfrową?

75% polskich respondentów przyznało, że nie jest do końca jasne, kto powinien przewodzić transformacji cyfrowej w firmie:

 • 45% przedsiębiorstw wskazuje na dyrektora IT (26% globalnie)
 • jedynie 12% wskazało na prezesa zarządu (30% globalnie) jako osobę odpowiedzialną za inwestycje w technologie cyfrowe.

Osoby odpowiedzialne za transformację cyfrową firm są tylko w 64% zaangażowane w tworzenie całościowych strategii biznesowych (globalnie odsetek ten jest znacznie wyższy i wynosi 77%). Oznacza to, że w przeszło jednej trzeciej organizacji, osoby odpowiadające za kluczowe procesy digital są w tym kontekście pomijane. Poważnym ograniczeniem pozostaje też znajomość strategii - tylko 61% respondentów wskazało, że cele digital zostały skaskadowane i rozpowszechnione wśród kadry kierowniczej (globalnie 80%).

Jakich korzyści oczekują firmy z inwestycji w digital?

 • 36% uważa, że transformacja cyfrowa przyczyni się do poprawy jakości obsługi klienta (globalnie 25%).
 • 33% respondentów liczy na wzrost przychodów (45% globalnie).
 • Tylko 1% ankietowanych wskazało, że proces transformacji cyfrowej korzystnie wpłynie na przełom w ich branży

Transformacja cyfrowa a wykorzystanie danych

Tylko 52% firm w Polsce (58% globalnie), wykorzystuje dane do budowania przewagi konkurencyjnej

Według ankietowanych w badaniu, problemem jest przede wszystkim brak odpowiednio wykwalifikowanych zespołów i kluczowych dla transformacji cyfrowej kompetencji, takich jak:

 • data analytics – dla 79% respondentów
 • user experience – 79%
 • technologia i architektura systemów – 82%
 • kreatywne planowanie strategiczne – 91%.

„Zdolność adaptacji jest dziś o wiele ważniejsza od planów 5-cio letnich. Tradycyjne organizacje konkurują obecnie z firmami, które w ekspresowym tempie wyrosły na globalnych graczy, burząc dotychczasowe modele biznesowe. Firmy są dzisiaj w stanie w ciągu 2 lat osiągnąć wyceny rynkowe, na jakie przedsiębiorstwa XX wieku musiały pracować kilkadziesiąt lat. Dlatego na proces transformacji cyfrowej musimy patrzeć szeroko. Dla prezesów firm ważne będzie nie tyle pytanie o przetrwanie i sukces we wdrażaniu nowych technologii, ale to, jak technologia cyfrowa zmieni moją branżę w przyszłości i czy jestem na to przygotowany.”

Piotr Łuba, Partner zarządzający działem doradztwa biznesowego

O badaniu Digital IQ

Od 2007 r. PwC przeprowadza badanie Digital IQ, którego podstawowym celem jest znalezienie odpowiedzi na pytanie: jakie działania powinni podjąć liderzy firm, aby mieć pewność, że inwestycje w technologie cyfrowe przyniosą oczekiwane korzyści. Na podstawie przeprowadzonych analiz powstaje tzw. Indeks Digital IQ, który ocenia sprawność działania przedsiębiorstw na rzecz maksymalizacji korzyści z inwestycji w digital. W tegorocznym badaniu PwC udział wzięło prawie 2000 osób ze szczebli zarządczych firm na całym świecie.

loading-player

Playback of this video is not currently available

loading-player

Playback of this video is not currently available

loading-player

Playback of this video is not currently available

Skontaktuj się z nami

Piotr Łuba

Partner

Tel.: +48 502 184 679

Obserwuj nas