Biznes na platformie

Platforma to sieć łącząca użytkowników i programistów. Jest to wielowymiarowa pętla sprzężenia zwrotnego pomiędzy użytkownikami, developerami i samą platformą tworząca efekt koła zamachowego zwiększającego wartość dla każdej z tych grup 

Pomysły użytkowników mogą nakręcać deweloperów do uzupełniania platformy o nowe funkcjonalności, o których wcześniej nie pomyśleli jej twórcy. Dobrymi przykładami takich rozwiązań są: Facebook Messenger, WeChat, Apple Appstore czy Slack. Potocznie o platformach mówi się nie jak o ww. mechanizmach umożliwiających dystrybucję nowych produktów czy usług lecz o aplikacjach, które przenoszą rozwiązania instalowane (on premise) w świat cloud, Software as a Service, analityki i optymalizacji w oparciu o dane umożliwiając ciągłą poprawę rozwiązania. 

Dowiedz się więcej na temat poszczególnych platform

Marketplaces (targowiska przyszłości)

Marketplaces to szczególny przykład cyfrowego biznesu, w którym pieniądze/transakcje/wartość przepływają pomiędzy dwoma albo więcej stronami - odmiennymi grupami użytkowników znajdującymi się po przeciwnych stronach rynku. W środku odbywa się gra rynkowa, rodzaj giełdy stymulującej popyt i podaż. Ma ona na celu zwiększenie liczby transakcji, wzrost marży dla sprzedawców oraz poszerzenie oferty dla klientów. Przykładami platform funkcjonujących w tym modelu są Allegro, Uber, AirBnB czy Amazon.

Marketplaces - zwycięzca bierze wszystko

Sieć (network)

Sieć (network) to grupa połączonych ze sobą ludzi (social network) lub systemów urządzeń jak w przypadku sieci telefonicznej. Przykładami tego rodzaju rozwiązań są: Facebook, Instagram czy Snapchat.

Sieci - świadomie pociągaj za sznurki

Ekosystemy

Ekosystem to dynamiczny układ łączący niezależne jednostki różnego typu relacjami, na przykład klientów końcowych, dostawców, partnerów, programistów, źródła danych, producentów, w której każda z części składowych wzmacnia oraz pozwala rozwijać swój obszar oraz cały układ. W ten sposób działają Google wraz z adWords, DoubleClick czy YouTube. Często o ekosystemie mówi się także potocznie jak o zestawie wybranych i połączonych przepływami danych oraz procesów a także właścicielem niezależnych rozwiązań, które firmy tj. Google, Apple, Microsoft wykorzystują do dominacji kolejnych obszarów rynku. Natomiast gdy organizacja używa różnych platform integrując zestaw narzędzi i usług przepływami danych i procesów w celu realizacji za ich pomocą własnych celów biznesowe mówimy o firmowym „Stacku technologicznym”.

Ekosystemy - dżungla cyfrowych możliwości

Biznes na platformie

Najpopularniejsze platformy oferują praktycznie natychmiastowy dostęp do milionów użytkowników, a nam przecież zależy, żeby zaprezentować, sprzedać, udostępnić rozwiązanie jak największej grupie potencjalnych klientów

Co więcej, aby produkt mógł dojrzewać, rosnąć, zmieniać się, to właśnie dzięki platformom oraz udostępnianym przez nie danym o naszych klientach, ich preferencjach, zachowaniach etc., będziemy w stanie lepiej dostosować nasze rozwiązanie, wzbogacić je o odpowiednie funkcje czy też nieustannie poprawiać. Najszybszym sposobem wzbogacania platformy online o nowe funkcjonalności jest otwarcie jej na niezależnych dostawców dostarczających nowe opcje np.: Facebook platform. 

Internet się fragmentaryzuje (tzw. splinternet) za sprawą odmiennych regulacji prawnych, jak i reżimów politycznych oraz gospodarczych (różne modele ustrojowe, stopień protekcjonizmu). Tym samym niemożliwe jest stworzenie jednej dominującej platformy. Dotyczy to w tym samym stopniu wyszukiwarek i social media co platform e-commerce. A więc regionalni czempioni tak, ale już nie globalni. Widać również pewną specjalizację - gracze US dominują w usługach i dobrach cyfrowych, a europejskim bliżej do segmentu ogłoszeń oraz marketplace’ów towarowych.

Michał Brański Członek Zarządu/ VP Strategia, Grupa Wirtualna Polska

Mój biznes – platforma

Niezależni dostawcy zdecydują się korzystać z naszej platformy jeśli będą mieli jasne zachęty oraz możliwość budowy własnego biznesu na „wierzchu” istniejącej platformy

Taką zachętą mogą być:

  • wartość jaką uzyskają budując produkt na platformie np. olbrzymia skala jeśli chodzi o liczbę użytkowników lub jasna zachęta finansowa – płatność za przygotowane rozwiązanie,
  • jasna wartość platformy dla końcowych klientów – np. im ciekawsze rozwiązanie można zbudować czy dystrybuować na platformie tym więcej czasu klienci mogą spędzić na interakcji z produktem działającym na platformie
  • zaufanie użytkowników – użytkownicy muszą wierzyć że platforma będzie chronić ich interesy ale też że rozwiązania przez nią dystrybuowane działają, są bezpieczne, nie spowodują awarii ich urządzeń itd.

Budowa biznesu na platformie to często wyzwanie. Interes platformy nie zawsze jest zbieżny z interesem usługodawcy budującego biznes za jej pośrednictwem. Cel właściciela platformy to budowa i rozwój własnego biznesu za pośrednictwem niezależnych firm korzystających z platformy, ale nie pomoc w budowie ich kluczowego biznesu. Dlatego należy pamiętać, że korzystamy z platform tak żeby przyspieszyć promocję, rozwój, dystrybucję, sprzedaż produktu za jej pośrednictwem, stawiając jednocześnie na zachowanie jak największej niezależności. Nie warto też budować swojego biznesu jako rozwiązania, które adresuje tymczasową niedoskonałość platformy bo skończymy jak producent aplikacji latarka czy kompas w Appstore (które to funkcje stały się częścią kolejnej wersji systemu operacyjnego iOS).

Michał Kreczmar, Dyrektor, Cyfrowa transformacja

Zbuduj swój stack technologiczny

Z perspektywy firm które coraz silniej opierają swoją działalność na technologiach cyfrowych od rozwiązań backoffice (ERP, SCM, FK, PLM, HCM, SRM, BI) przez frontoffice - informowanie klientów o swojej działalności za pomocą stron internetowych (CMS, CX), komunikacji z nimi za pośrednictwem poczty elektronicznej (rozwiązania klasy marketing automation), systemów pozyskiwania i utrzymywania klientów (CRM), handlu elektronicznego (eCommerce), reklamy i pozyskiwania klientów (AdTech), integracji danych (DMP) coraz częściej dostawcy tej klasy rozwiązań oferują swoje usługi także w modelu platformowym (Platform as a Service).

Znaczna część dostawców rozwiązań tej klasy tj. Oracle, Adobe, SAP, Microsoft, IBM, Salesforce, Google etc. oferuje obszerny katalog zintegrowanych rozwiązań które organizacje mogą wdrożyć digitalizując w ten sposób praktycznie pełne spektrum swojej działalności. Oczywiście rozwiązania dostarczane przez dostawców różnią się funkcjonalnościami, spektrum usług, ceną, poziomem wewnętrznej integracji, sposobem działania (cloud, on premise) itd. 

Firmy stoją przed wieloma wyzwaniami, zarówno ze strony konsumentów czy konkurencji, ale także związanymi z niezwykle dynamicznym rozwojem technologicznym. Decyzja o doborze stacku technologicznego i inwestycjach w nowe platformy powinna wynikać z przyjętej strategii biznesowej. Proces transformacji nie jest prosty. Nie wystarczy zakup „pudełka” z licencją i instalacja. To poważny proces zmiany organizacyjnej, dlatego tak istotne jest wsparcie firmy wdrożeniowej z dużym doświadczeniem. Wybór zaufanego doradcy umiejącego zaplanować architekturę i procesy jest kluczowy. Dla jednego klienta najlepszym wyjściem będzie posiadanie różnych infrastruktur i stopniowe wygaszanie części z nich, dla innego przeniesienie operacji na jedną platformę.

Marcin Ciesielski, Partner, Customer Technology

Kluczowe wyzwania przy budowie stacków technologicznych

W jaki sposób ułożyć swój własny tzw. stack technologiczny i jak zbudować w oparciu o standardowe rozwiązania przewagę konkurencyjną. 

Jak wybrać najlepsze rozwiązania dostarczane przez różnych dostawców tak by były najbardziej dopasowane do indywidualnych potrzeb naszej firmy? 

W jaki sposób zintegrować produkty dostarczone przez różne platformy, zapewnić przepływy danych pomiędzy nimi? 

Jak zoptymalizować i zdigitalizować end2end procesy przechodzące pomiędzy platformami, oraz przeszkolić zespoły pracowników pracujące na różnych narzędziach aby były w stanie zmaksymalizować zwrot z inwestycji w rozwiązania tej klasy?

 

Postęp technologiczny, nowe generacje rozwiązań software’owych, konsumeryzacja rynku IT a także tzw. rozwiązania „software enabled” w dotychczas tradycyjnych branżach powodują że wciąż pojawiają się kolejne nowe platformy. 

Warto obserwować rynek analizując nowe rozwiązania oraz decydować na bieżąco, które platformy mogą być nośnikami naszych produktów czy usług, z którymi powinniśmy pracować, czy może wręcz budować własną platformę. 

Coraz wyraźniej widać co najmniej kilka obszarów, które stopniowo ulegają platformizacji: 

  • motoryzacja - z jednej strony Tesla która sama w sobie jest platformą, tradycyjni producenci aut, jak i rozwiązania typu Microsoft Sync, czy Android Auto dla producentów aut, czy wreszcie platformizacja Ubera
  • dom – wykorzystanie platform sterowanych głosem tj. Amazon Echo, Google Home integrujących rozwiązania dostarczane przez niezależnych dostawców inteligentnych urządzeń dla domu
  • w ruchu – sterowane głosem platformy Apple Siri, czy Google Android, Samsung Viv w połączeniu z nową generacją bezprzewodowych, inteligentnych słuchawek tj. Apple AirPods, Gear IconX, Doppler Labs Here One oraz smartwatchami
  • przemysł – sensoryzacja przemysłu oraz łączenie czujników platformami za pomocą rozwiązań klasy industrial Internet of Things np. GE, Bosch

Myśląc o platformach nie można również zapominać, że być może największą "platformą" jest ta dostępna na telefonach 2,5 miliarda ludzi a za chwilę być może 5 miliardów ludzi. Wszechobecny Internet mobilny w połączeniu z tanimi urządzeniami jeszcze bardziej umocni trend platformizacji. Już dzisiaj większość użytkowników korzysta wyłącznie z kilku aplikacji należących do garstki firm. Jeśli ten trend będzie kontynuowany to możemy założyć, że całość lub zdecydowana większość usług zostanie "splatformizowana". Dzisiaj trudno sobie wyobrazić co miałby zatrzymać ten trend.

Marcin Szelag, Partner, Innovation Nest

Skontaktuj się z nami

Michał Kreczmar

Director, Digital Transformation, PwC Polska

Tel.: +48 883 365 805

Obserwuj nas