Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Digital IQ 2017

Cyfrowy wyścig firm

44%

respondentów z Polski uważa swoją spółkę za dojrzałą pod względem wykorzystania technologii cyfrowych

69%

ankietowanych wskazuje na brak odpowiednich kompetencji jako barierę w rozwoju technologii cyfrowych

49%

badanych, inwestując w technologie cyfrowe, kieruje się chęcią zwiększenia przychodów

Dotrzymać kroku transformacji

Kiedy 10 lat temu zapoczątkowaliśmy badanie inteligencji cyfrowej, świat wydawał się skomplikowany. Dziś, z perspektywy czasu widzimy, że był on znacznie prostszy. „Cyfrowy” był wówczas synonimem określenia „informatyczny”, zaś CIO (dyrektor ds. informatyki, ang. Chief Information Officer) miał dużo słabszą pozycję niż dzisiaj.

Trudno dziś wyobrazić sobie nowoczesną firmę, która nie uważa technologii informatycznych za integralną część, tak strategii gospodarczej, jak i działalności operacyjnej. Niemniej jednak, transformacja cyfrowa to skomplikowany i kosztowny proces wymagający zaangażowania wielu zasobów. Do tej pory firmy poświęcały znaczące środki, aby nadążyć za zachodzącymi zmianami, jednak nieustający postęp technologiczny powoduje, że konieczne jest ciągłe modyfikowanie istniejących schematów oraz wdrażanie kolejnych innowacji

Najlepsze organizacje cechuje szybkość w umiejętności dostrzegania szans, ewaluacji pomysłów, rozwoju produktów i ich wdrażaniu, a także reagowaniu na potrzeby klientów w oparciu o analitykę danych. Dla takich firm strategia i jej wdrożenie to nierozerwalne elementy, a myślenie o kolejnych krokach przed zakończeniem danego etapu jest ugruntowaną praktyką. Ważne jest także skupienie się na ludzkim doświadczeniu, uwzględnienie interakcji pracownika i klienta na każdym etapie procesu, a także inwestowanie w kulturę umożliwiającą budowę i rozwój innowacji technologicznych.  

Kierunki transformacji cyfrowej

Priorytety badanych w zakresie innowacji

Technologia narzędziem wzrostu

Siłą napędową inwestycji w technologie cyfrowe jest przede wszystkim chęć zwiększenia przychodów – tak stwierdziło aż 49% ankietowanych z Polski i 57% na świecie. W porównaniu do ostatniego badania jest tu aż 16% wzrost. Obniżeniu uległa waga tworzenia lepszych doświadczeń klienta jako jednego z celów inwestycji w technologie cyfrowe. W 2015 roku był to najważniejszy priorytet dla 36% respondentów, dziś jest nim tylko dla 16% badanych w Polsce i zaledwie 10% na świecie.

Dekada cyfrowej inteligencji wzmocniła świadomość, że wprowadzanie technologii informatycznych w bezpośredni sposób wpływa na zwiększanie wartości przedsiębiorstw, ale spółki często nie są w stanie w pełni wykorzystać ich do usprawnienia swojej codziennej działalności. Choć aż 71% respondentów twierdzi, że w ich organizacji wypracowane zostało usystematyzowane podejście do oceny nowych technologii informatycznych, wiele firm nadal ma pasywny stosunek do innowacji: w 2007 r. organizacje często zwracały się do dostawców technologii IT i firm konsultingowych w kwestii dostosowania danej technologii do swojej działalności gospodarczej. Dziś, mimo obfitości dostępnych źródeł wiedzy (np. akceleratory/inkubatory/start-upy/VC, crowdsourcing/crowdfunding, oprogramowanie otwarte, laboratoria uniwersyteckie), większość z nich nadal polega na opiniach analityków branżowych, wywiadowni gospodarczych i dostawców.

Technologie wschodzące – priorytety badanych

Inwestycje w technologie wschodzące

Porównując wyniki tegorocznego badania z rezultatami sprzed 10 lat, zauważyliśmy, że łączna wysokość nakładów w digital nieznacznie wzrosła w ujęciu globalnym z 16,8% do 17,9% całości budżetu na technologie informatyczne. Mimo to, kwoty inwestowane obecnie mieszczą się, zgodnie z deklaracjami ankietowanych, w przedziale od 0 do 5% przychodów reprezentowanych przez nich spółek -  takiej odpowiedzi udzieliło w tym roku 71% respondentów z Polski, i 57% na świecie. Na technologie wschodzące, 44% polskich firm przeznacza natomiast od 10 do 19% swojego budżetu digitalowego. Analizując odpowiedzi respondentów, dotyczących inwestycji w konkretne technologie, można mieć wątpliwości do dwóch pozycji: Internetu rzeczy oraz sztucznej inteligencji. Trudno sobie wyobrazić sytuację, w której ponad połowa firm jest aktywnym beneficjentem IoT (Internetu rzeczy) oraz ponad jedna trzecia AI (sztucznej inteligencji). Skąd więc te duże liczby?

Jeśli zgodzimy się, że IoT można uznać za wdrożony w firmie w momencie uruchomienia gromadzenia danych przez urządzenia, wówczas procent odpowiedzi respondentów wydaje się realny. Jeśli zaś oczekujemy od IoT czegoś więcej, niż tylko przechowywania danych o aktywności maszyn, wówczas dojrzałość biznesu okazuje się o wiele mniejsza. Można to wytłumaczyć w ten sposób, że firmy nie zdołały jeszcze w zadowalającym stopniu zrozumieć, poznać, ani przeprowadzić analizy danych, które gromadzą.

Powody korzystania z zasobów zewnętrznych przez firmy

Luka kompetencyjna

Niepokojącym zjawiskiem zidentyfikowanym przez nas w badaniu jest luka kompetencyjna, stanowiąca zagrożenie dla harmonijnego przebiegu transformacji cyfrowej. Respondenci wskazali, że w wielu obszarach ich przedsiębiorstwom brakuje odpowiednio wykwalifikowanych zespołów (69% w Polsce i 63% na świecie). Co więcej, przewidują oni, że luka ta będzie się w przyszłości tylko pogłębiać (38% w Polsce i 39% na świecie).

Wyraźnie widać „cyfrowe opóźnienie” polskich organizacji – o ile potrafimy już z powodzeniem wdrażać nowe technologie informatyczne w biznesie czy oceniać ich przydatność, o tyle nie doceniamy zagrożeń cyberbezpieczeństwa, wartości analityki danych w organizacjach czy wreszcie doświadczeń klienta (customer experience).  

Wyniki naszego badania wskazują, że nawet te organizacje, które zgromadziły potrzebną wiedzę wewnątrz swoich struktur, część zadań realizują za pomocą zasobów zewnętrznych (tak zadeklarowało 34% ankietowanych z Polski i 44% ze świata). Respondenci pracę z zespołami wewnętrznymi postrzegają jako zbyt powolną i nader skomplikowaną. Co więcej, część z nich uznaje, że zlecanie zadań na zewnątrz organizacji jest po prostu tańsze.

O badaniu Digital IQ

Tegoroczna edycja raportu „Digital IQ” powstała w oparciu o globalne badanie przeprowadzone przez Oxford Economics na zlecenie PwC. Wzięło w nim udział 2216 osób z 53 państw, grupa ta objęła kadrę kierowniczą oraz reprezentantów działów IT zatrudnionych w firmach z różnych sektorów. Odzwierciedlając rozkład respondentów na świecie, 62% z nich reprezentuje organizacje o przychodach powyżej 1 mld USD, zaś 38% – organizacje o przychodach pomiędzy 500 mln a 1 mld USD.

Skontaktuj się z nami

Anna Sieńko

Anna Sieńko

CEO, PwC IT Services, PwC Polska

Tel.: +48 601 455 845

Michał Kreczmar

Michał Kreczmar

Dyrektor, Transformacja cyfrowa, PwC Polska

Tel.: +48 883 365 805

Obserwuj nas