Kierunek innowacje!

Polskie firmy na ścieżce rozwoju

ISBN 978-83-950386-0-0

55%

ankietowanych deklaruje posiadanie systemów motywacyjnych dedykowanych rozwojowi działalności innowacyjnej

65%

respondentów pracuje lub za chwilę będzie współpracować ze startupami

57%

badanych przedsiębiorstw zamierza skorzystać z ulgi B+R w 2017 r.

Polskie przedsiębiorstwa coraz dynamiczniej rozwijają swoją działalność w obszarze badań i rozwoju (B+R) oraz innowacji.

Widać to na przykładzie inwestycji w ten obszar. Ponad 50% respondentów badania przeprowadzonego na potrzeby raportu przeznacza więcej niż 10% osiągniętych przychodów na działalność B+R. Większe nakłady na innowacje idą w parze ze zmianą kulturową i organizacyjną polskich przedsiębiorstw. Już teraz wprowadzają do swoich struktur m.in. systemy motywacyjne dedykowane rozwojowi działalności innowacyjnej, a ponad 55% ankietowanych zadeklarowało posiadanie takich systemów (60% z nich stanowiły przedsiębiorstwa z sektora MŚP). Przeprowadzenie zmian wewnątrz organizacji dla 65% badanych stanowi największe wyzwanie w obszarze innowacji w perspektywie najbliższych 3 lat.

Kierunek innowacje! Polskie firmy na ścieżce rozwoju
współpraca korporacji ze start-upami

Współpraca w imię innowacji

Bardzo szybko rozwijającym się trendem jest współpraca korporacji ze start-upami. 42% badanych firm zadeklarowało aktywną współpracę z ekosystemem start-upowym, a 23% rozważa taką formę aktywności w przyszłości. Co ciekawe, nie tylko duże korporacje wchodzą w tego typu alianse – niemal połowa przedsiębiorstw z tych, które już współpracują ze start-upami reprezentuje sektor MŚP.

Dotacje i ulgi – instrumenty wsparcia innowacji

Z naszego raportu wynika, że polscy przedsiębiorcy chętnie korzystają z inicjatyw systemowych wspierających ich działalność w obszarze badawczo-rozwojowym. Ponad 50% firm realizowało w 2016 r. projekty badawczo-rozwojowe objęte dotacjami dystrybuowanymi na szczeblu europejskim lub krajowym.

Ponad 50% firm realizowało w 2016 r. projekty badawczo-rozwojowe objęte dotacjami dystrybuowanymi na szczeblu europejskim lub krajowym

O badaniu

Raport pt. „Kierunek innowacje! Polskie firmy na ścieżce rozwoju” stanowi dopełnienie tegorocznego globalnego badania pt. „The 2017 Global Innovation 1000 study” publikowanego przez PwC Strategy& i skupia się na działalności badawczo-rozwojowej oraz aktywnościach w obszarze innowacji polskich przedsiębiorstw.

Raport został przygotowany na bazie badania, w którym wzięło udział 85 respondentów reprezentujących małe, średnie i duże polskie przedsiębiorstwa. Badanie zostało przeprowadzone w okresie lipiec-wrzesień 2017 roku metodą ankiety online. Wyniki badania zostały opracowane na podstawie agregacji udzielonych odpowiedzi. Polskie badanie jest częścią międzynarodowego badania Global Innovation 1000, w którym wzięło udział 562 liderów innowacji z całego świata.

Skontaktuj się z nami

Obserwuj nas