Przemysł 4.0 - wyzwania współczesnej produkcji

Sześć etapów wdrożenia industry 4.0 w twojej firmie

39%

polskich przedsiębiorstw deklaruje wysoki poziom cyfryzacji

45%

twierdzi, że ich firmy są co najmniej na tym samym poziomie co najważniejsi konkurenci.

do 7,7%

rocznych przychodów wzrosną do 2020 roku wydatki polskich firm na działania związane z transformacją cyfrową

Przemysł 4.0 to zaawansowany etap rozwoju firm wywołany przez transformację cyfrową, w którym zmianom ulegają łańcuchy wartości, produkty, usługi i modele biznesowe.

Po trzeciej rewolucji przemysłowej, która polegała na automatyzacji poszczególnych procesów, obecnie jesteśmy świadkami czwartej, umożliwiającej łączenie urządzeń w obrębie cyfrowych ekosystemów, oraz pogłębianie integracji wewnątrz poziomych i pionowych łańcuchów wartości. Głównymi czynnikami umożliwiającymi rozwój przemysłu 4.0 są: ilość dostępnych danych i narzędzia do ich analizy, łączność mobilna oraz cyfrowe kanały dostępu do konsumenta.

Jakie są etapy wdrażania tak fundamentalnych zmian w organizacji? Jak je wprowadzać i na jakie etapy podzielić?

6 etapów na drodze do transformacji cyfrowej firmy

Metamorfoza firmy będzie skuteczna tylko, jeżeli uda się wypracować holistyczne spojrzenie

Nie każdy projekt pilotażowy zakończy się sukcesem, ale zgromadzone doświadczenie może okazać sie bezcenne

Niezbędne jest wskazanie kluczowych elementów dla pomyślnego wprowadzenia nowego modelu biznesowego

Skuteczna analiza gromadzonych danych jest kluczem do pełnego wykorzystania możliwości jakie daje Przemysł 4.0

Współpraca, wyrastająca ponad istniejące struktury stanowić będzie fundament nowego porządku w firmie

Duże znaczenie ma opracowanie kompleksowych rozwiązań w zakresie produktów i usług dla klientów

< Back

< Back
[+] Read More

Sektor produkcji przemysłowej jest jednym z motorów rozwoju polskiej gospodarki. Po załamaniu w 2009 roku, związanym z globalnym kryzysem, poziom produkcji przemysłowej nieprzerwanie rośnie. Transformacja cyfrowa umożliwia firmom jeszcze szybszy rozwój i zdobycie unikalnej przewagi konkurencyjnej, opartej na nowych technologiach i innowacyjnych rozwiązaniach

Mariusz Dziurdzia, partner PwC, sektor produkcji przemysłowej

Polskie firmy obecnie stawiają na szybkie i łatwe do wprowadzenia zmiany, polegające na wykorzystaniu narzędzi cyfrowych do podniesienia wydajności produkcji lub obniżenia kosztów.

Zdaniem przedsiębiorców głównymi przeszkodami hamującymi głębsze zmiany są wysokie koszty oraz brak niezbędnej infrastruktury (na przykład zbyt mała liczba szerokopasmowych łączy internetowych).

Skontaktuj się z nami

Mariusz  Dziurdzia

Mariusz Dziurdzia

Partner zarządzający, Lider Clients & Markets, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 117

Agnieszka Janković-Żelazna

Agnieszka Janković-Żelazna

Senior Manager, ESG Team, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 385

Obserwuj nas