Raport Fundacji Digital Poland, PwC Polska i IQS

Technologia w służbie społeczeństwu. Czy Polacy zostaną społeczeństwem 5.0?

Poznaj szerszą perspektywę polskiego społeczeństwa w odniesieniu do strategicznych wyzwań naszego kraju i nowych technologii, które mogą pomóc je rozwiązać.

97% Polaków uważa, że nowe technologie są potrzebne, a ponad 90% dostrzega ich kluczową rolę w rozwoju polskiej gospodarki, doceniając także wygodę, oszczędność czasu oraz pieniędzy.


#Tech4Society
#TechnologiaDlaLudzi

Niespełna 1/3 Polaków podróżowałaby autobusem autonomicznym bez kierowcy

Tylko 12% Polaków deklaruje brak umiejętności sprawnego korzystania z nowych technologii

Nastawienie Polaków do technologii jest silnie powiązane z wiekiem, miejscem zamieszkania, wykształceniem i statusem materialnym.

92% Polaków pozytywnie ocenia nowe technologie w medycynie, ale tylko 34% zgodziłoby się na operację wykonaną przez robota

6 obszarów dotyczących kluczowych wyzwań stojących przed Polską i Polakami

Poznaj ciekawe liczby opisujące sytuację naszego kraju i case studies ze świata.
Dowiedz się jak technologia pomogła rozwiązać strategiczne wyzwania innych państw.
 

Demografia

W celu wsparcia rosnącej liczby 100-latków (65 tys.) Japonia wprowadziła specjalny rodzaj ubezpieczeń Long Term Care Insurance.

W ramach zintegrowanego systemu wsparcia administracja centralna, gminy i prefektury zobowiązane zostały do współpracy w zapewnianiu osobom starszym długoterminowej opieki, w tym specjalnie przystosowanych mieszkań i centrów krótko- i długoterminowego pobytu (24-godzinna opieka pielęgniarska i geriatryczna, wyposażenie w automaty i roboty usługowe).

Edukacja

Finlandia zajmuje pierwsze miejsce w zakresie kapitału ludzkiego wśród krajów UE.

76% populacji dysponuje podstawowymi lub zaawansowanymi umiejętnościami cyfrowymi. 77% kobiet posiada co najmniej podstawowe umiejętności cyfrowe (55% w UE). Standardem w programach nauczania są STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) oraz podejście do edukacji wspierające rozwiązywanie problemów.

Gospodarka

Izrael jest światowym liderem w liczbie start-upów hi-tech per capita.

Kraj zawdzięcza to zarówno unikalnej kulturze i społeczeństwu czy silnej ekonomii, jak i inwestycjom w technologie militarne czy podejściu global-first do innowacji. Izrael jest  pierwszym krajem na świecie (po Korei), jeśli chodzi o proc. PKB przeznaczanego na badania i rozwój (OECD).

Infrastruktura

Estonia jest przykładem e-państwa, w którym nie da się załatwić drogą elektroniczną tylko 3 trzech rzeczy: małżeństwa, rozwodu oraz spraw notarialnych.

W 2019 roku w wyborach parlamentarnych w głosowaniu elektronicznym wzięło drogą elektroniczną zagłosowało prawie 50% wyborców.

Klimat i środowisko

W Szwecji mniej niż 1% odpadów z gospodarstw domowych trafia na wysypiska śmieci, reszta poddawana jest procesom recyklingu.

Natomiast Szwedzkie śmieciarki napędzane są energią elektryczną lub biogazem, także uzyskiwanym w procesie recyklingu.

Zdrowie

Finlandia wprowadziła wirtualny szpital, za pośrednictwem którego profesjonaliści mogą diagnozować, leczyć lub przekazywać pacjentów do odpowiednich specjalistów.

Chorzy mogą także korzystać z samoobsługowych ćwiczeń i terapii dostępnych na stronie internetowej lub w aplikacji.

Skontaktuj się z nami

Michał Kreczmar

Michał Kreczmar

Director, Digital Transformation, PwC Polska

Tel.: +48 883 365 805

Obserwuj nas