Zaawansowana analiza danych przestrzennych

Zobacz swój biznes

GeoAnalatyics to gałąź usług oparta o zaawanasowaną analizę danych przestrzennych, która umożliwia ocenę atrakcyjności i wybór najlepszego miejsca dla prowadzenia Twojego biznesu.

Jednym z produktów PwC GeoAnalytics jest Retail Expander – rozwiązanie, które pozwala na szybszą i dokładniejszą analizę lokalizacji pod nowe punkty sprzedaży

Korzystając z danych z PwC GeoDataMart na temat otoczenia i przestrzeni tworzymy tzw. stratyfikację społeczną - dzielimy społeczeństwo na ściśle określone grupy, uwzględniając wiek, wielkość gospodarstwa domowego, siłę nabywczą oraz typ i wartość mieszkania. Określamy potencjał mikrorynków z dokładnością do pojedynczych punktów adresowych. Z niespotykaną dotąd precyzją możemy dzięki temu wskazać jak powinna się rozwijać Twoja sieć, z dokładnością do konkretnej ulicy/mikrorynku.

 Łączymy branżową wiedzę biznesową ze znajomością GIS (Systemu Informacji Przestrzennej), dzięki czemu jesteśmy w stanie zaoferować unikatowe rozwiązania oparte o dane przestrzenne

Prowadzimy i administrujemy bazą danych PwC GeoDataMart, która stanowi kompleksowe źródło wiedzy o otoczeniu i zjawiskach, które można przypisać do odpowiedniego miejsca w przestrzeni.

Fakty

Dane przestrzenne

Tworzymy i zarządzamy międzynarodową bazą danych przestrzennych PwC GeoDataMart, która jest stale aktualizowana przez dedykowany zespół naszych konsultantów. Jesteśmy w stanie scharakteryzować każdą lokalizację w Polsce, z dokładnością do kilkudziesięciu metrów.

#

Segmentacja klientów

Przygotowujemy szczegółową segmentację klientów, z uwzględnieniem uwarunkowań demograficznych, zwyczajów konsumenckich, charakterystyki miejsc zamieszkania i miejsc pracy społeczności. W efekie tworzymy mapę segmentów klientów, wskazując ten dominujący na poziomie punktu adresowego.

#

Modelowanie ekonometryczne

Zaawansowane metody modelowania ekonometrycznego pozwalają nam zidentyfikować te czynniki przestrzenne, które mają faktyczny wpływ na wyniki placówek. Na tej podstawie jesteśmy w stanie oszacować na jakim poziomie realizowane byłyby KPI punktów sprzedaży w hipotetycznych lokalizacjach oraz jaki jest faktyczny potencjał istniejących placówek. Nasze modele wskazują optymalne lokalizacje dla rozwoju sieci sprzedaży z uwzględenieniem różnych formatów sklepów.

#

Indoor positing

Dzięki wykorzystaniu technologii beacon i innych sensorów (np. opartych o technologię wi-fi) jesteśmy w stanie analizować zachowania klientów na terenie konkretnych placówek, a tym samym zidentyfikować które czynniki wnętrza placówki mają wpływ na zachowania zakupowe (rozkład półek, asortyment, banery promocyjne etc.).

#


 

Skontaktuj się z nami

Kinga Barchoń

Kinga Barchoń

Partner, Sektor Nieruchomości, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 178

Wiktor Ładniak

Wiktor Ładniak

Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 508 203