SCADA Business Connector

Wykorzystanie danych produkcyjnych w decyzjach biznesowych


Skutecznie ogranicza koszty stałe i zmienne
produkcji oraz zwiększa przychody


Identyfikuje nieprawidłowości, eliminuje wąskie
gardła i poprawia procesy produkcyjne


Poprawia rentowność i jakość działania całej
organizacji z perspektywy produkcji

W wielu firmach, świat biznesu i świat produkcji funkcjonują równolegle i nie współpracują ze sobą. Tymczasem, nawet najprostsze usprawnienia w systemach technologicznych podnoszą efektywność biznesu

Wyobraź sobie, że możesz na bieżąco monitorować koszy produkcji, przewidywać awarie czy zmniejszać zużycie mediów, aby wytwarzać więcej lub taniej…
 


Cechy rozwiązania

Może być zastosowana w każdej firmie bez względu na stosowane systemy technologiczne
Nie wymaga dużych, dodatkowych wdrożeń
Nie wymaga istotnego zaangażowania pracowników firmy

Skontaktuj się z nami

Dorota Dębińska-Pokorska

Dorota Dębińska-Pokorska

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 22 746 7150