Usługi w obszarze SOC

Usługi bezpieczeństwa systemów informatycznych

Jedynie szybkie i efektywne zarządzanie cyberbezpieczeństwem firmy umożliwia redukowanie zagrożeń i podatności na ataki.

Security Operations Center (SOC) jest miejscem, w którym bezpieczeństwo IT, procedury i zespoły tworzą efektywny system, który pozwala nie tylko na identyfikację i zabezpieczenie najbardziej krytycznych miejsc w organizacji, lecz również umożliwia skrócenie czasu detekcji i reakcji na incydenty cyberbezpieczeństwa,

Łącząc bogate doświadczenie w zakresie realizacji programów bezpieczeństwa i obsługi operacyjnej SOC z umiejętnością identyfikowania kluczowych ryzyk bezpieczeństwa specyficznych dla konkretnej firmy, świadczymy usługi doradcze w obszarze SOC na najwyższym światowym poziomie.

Wspieramy naszych klientów na każdym etapie ścieżki związanej z implementacją SOC - od optymalnego doboru środków organizacyjnych, po zaprojektowanie procedur operacyjnych i szkolenia zespołów SOC.

Jak możemy pomóc Twojej firmie?

  • Ocena dojrzałości SOC
  • Przygotowanie koncepcji funkcjonowania SOC (aspekty organizacyjne i techniczne oraz wskaźniki KPI i zarządzanie wiedzą i kompetencjami)
  • Przygotowywanie operacyjnych podstaw działania SOC (playbook, procedury operacyjne, procedury reakcji)
  • Programy budowania ścieżek szkoleniowych i rozwoju zespołów merytorycznych SOC
  • Szkolenia zespołów SOC
  • Zarządzanie działaniem SOC
  • Co-sourcing usług SOC

Skontaktuj się z nami

Tomasz Sawiak

Tomasz Sawiak

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 234

Obserwuj nas