Zintegrowany łańcuch dostaw - zbuduj swój „Control Tower” w czasach niepewności

20/08/20

Współczesne wyzwania a zintegrowany łańcuch dostaw

Przerwane łańcuchy dostaw, puste kontenery piętrzące się w portach i miliony ludzi robiących swoje pierwsze zakupy online. Globalnego zamieszania związanego z pandemią nie sposób było przewidzieć, natomiast można było lepiej lub gorzej przygotować swój łańcuch dostaw na możliwe turbulencje.

Z jakimi wyzwaniami w tym obszarze musiały zmierzyć się organizacje?
Zaistniała sytuacja w pierwszej kolejności zmusiła organizacje do zmiany planów produkcyjnych oraz sposobu realizacji dostaw. Firmy musiały decydować, które fabryki należy zamknąć i czy decydować się na zmianę ścieżek przepływu towarów. Z naszych obserwacji wynika, iż te organizacje, które potrafiły to zrobić, wspomagając swoje decyzje oprogramowaniem do strategicznej analizy całego łańcucha dostaw, radziły sobie lepiej niż większość przedsiębiorstw. 

Drugim, istotnym obszarem była zmiana kanałów sprzedaży. Nagle kanał online z niszowego stał się dominującym i nawet po uwolnieniu gospodarki pozostaje bardzo istotny w handlu. Przeskalowanie procesu zamówień, operacji magazynowych czy doręczeń stało się znaczącym wyzwaniem dla firm produkcyjnych i dystrybucyjnych.

Wreszcie ostatnim wyzwaniem stało się bezpieczeństwo dostawców, którzy poddani presji rynku mogą nie przetrwać kryzysu, a przez to również nie zrealizować istotnych dla nas zamówień.“Cyfrowi Czempioni” radzą sobie lepiej

Okazuje się, że firmy cyfryzujące swoje łańcuchy dostaw (Digital Champions) radzą sobie lepiej w sytuacji niepewności związanej z wahaniami popytu i podaży z jakimi mamy do czynienia teraz. Potrafią reagować bardziej elastycznie dzięki czemu skuteczniej redukują koszty i zwiększają przychody.

Dzieje się tak dlatego, że inwestycje w rozwiązania technologiczne pozwalają na integrację porozrzucanych po różnych działach firmy procesów składających się na łańcuch dostaw (supply chain), takich jak: zakupy, produkcja, sprzedaż i dystrybucja.

Dane z całego łańcucha dostaw są dostępne w jednym miejscu, a zaawansowane rozwiązania software’owe pomagają podejmować decyzje, których poziom skomplikowania jest na tyle duży, że bez wspomagania technologicznego poziom błędów czy negatywnych konsekwencji takich decyzji byłby dla firmy znaczący.

Inwestowanie w cyfryzację łańcucha dostaw
Łańcuch dostaw

Są to między innymi takie decyzje, jak:

  • uruchomienie, wstrzymanie czy przeniesienie produkcji pomiędzy fabrykami,
  • przyjęcie nowych zleceń w sytuacji, w której nasi poddostawcy mają problemy z realizacją zobowiązań,
  • wybranie nowych ścieżek przepływu towarów czy innych środków transportu,
  • czy też zmiana obszarów dystrybucji.

Integracja danych pozwala na podejmowanie decyzji precyzyjniej oraz dużo szybciej lub wręcz automatycznie.    

W efekcie zarządzanie łańcuchem dostaw przestaje mieć charakter linearny, a zaczyna tworzyć kompleksowy system, w którym na zmiany w popycie lub w kanałach sprzedaży automatycznie reagują wszystkie zgrane ze sobą elementy procesu, zarówno te wewnętrzne (np. produkcja), jak i zewnętrzne, np. nasi dostawcy, którzy automatycznie otrzymują zamówienia. Wśród rozwiązań, które wspierają organizację w pełnej integracji danych i zarządzaniu łańcuchem dostaw są między innymi te z zakresu “Control Tower”.

 

“Control Tower” - wdrożenie rozwiązań z zakresu zintegrowanego łańcucha dostaw krok po kroku

W zeszłym roku mieliśmy okazję wesprzeć klienta w drodze do cyfryzacji jego łańcucha dostaw - wdrożyliśmy u niego rozwiązanie z zakresu „Control Tower”, czyli pełnej integracji danych i zarządzania łańcuchem dostaw. Organizacja jest operatorem logistycznym, działającym w ramach holdingu i obsługującym kilku wewnętrznych klientów dystrybuujących produkty FMCG, jak i zewnętrznych - znane marki konsumenckie.

Jak wyglądało wdrożenie z naszej perspektywy? Zaczęliśmy od przeglądu procesów, które odpowiadają za tworzenie wartości w łańcuchu dostaw oraz tych, które mają na niego wpływ. Okazało się, że wiele decyzji podejmowanych było w działach sprzedaży czy produkcji, natomiast łańcuchem dostaw się nie zarządzało, a jedynie zlecało działowi logistyki wykonanie usług. Efekt był taki, że logistycy skupiali się na obniżeniu jednostkowych kosztów podprocesów, np. stawki za transport czy logistykę magazynową zamiast patrzeć na całość i wdrożyć kompleksową zmianę procesu, która mogłaby doprowadzić do znaczącego obniżenia wolumenu kupowanego przez firmę transportu. Takie zrozumienie procesów to pierwszy krok. Następnym było wdrożenie technologii, która pozwala na przepływ informacji pomiędzy klientami, wewnętrznymi działami w firmie oraz dostawcami. Nie jest to łatwe przedsięwzięcie, ponieważ obecnie bardzo niewielu producentów oprogramowania typu ERP pozwala na taką integrację. Zazwyczaj konieczne są dodatkowe prace integracyjne, niemniej jednak korzyści przychodowe i kosztowe są znaczące. 

Wdrożenie rozwiązań z zakresu “Control Tower” umożliwia precyzyjne oraz dużo szybsze lub wręcz automatyczne podejmowanie decyzji w obszarze łańcucha dostaw

Inwestycje w rozwój kompetencji cyfrowych w obszarze łańcucha dostaw zwiększają jego wydajność

Digitalizacja łańcucha dostaw wiąże się z inwestycjami w technologie wspomagające zarządzanie w różnych obszarach - od wsparcia decyzji strategicznych poprzez bieżące planowanie operacyjne. W przypadku strategii, powszechne jest wdrażanie rozwiązań software’owych, pozwalających podejmować skomplikowane decyzje, często związane z analizą danych geograficznych (np. wpływ geolokacji na koszty i poziom świadczonych usług). Dużym wsparciem są również rozwiązania wspomagające budowanie i testowanie procesów w taki sposób, aby otrzymać odpowiedź na pytanie co się stanie w wyniku wprowadzenia konkretnych zmian w procesie. Dzięki temu organizacja może zbudować model przepływu strumieni wartości na produkcji czy w operacjach magazynowych, biorący pod uwagę wszelkie ograniczenia związane z powierzchnią, wykorzystywaną technologią czy zasobami ludzkimi. Kolejny krok to planowanie, które doskonalimy poprzez wykorzystywanie modułów SC (Supply Chain) w systemach informatycznych typu ERP lub niezależnych rozwiązań, które pozwolą nam się zintegrować informatycznie z klientami i dostawcami. Procesy zakupowe wspomagane są przez specjalne rozwiązania, ułatwiające prowadzenie wewnętrznego procesu akceptacji i komunikację z dostawcami. Operacje magazynowe optymalizowane są dzięki systemom typu WMS (systemy zarządzania magazynem), a transport i dystrybucję dzięki systemom typu TMS (system zarządzania transportem) oraz oprogramowanie do dynamicznego planowania tras dostaw. 

 

“Cyfrowi Czempioni” zainwestowali w 2019 roku w cyfryzację łańcucha dostaw (w tym w poprawę fizycznej i cyfrowej infrastruktury, a także kompetencje ludzkie) dwukrotnie więcej niż “Cyfrowi Nowicjusze”

Wydarzenia ostatnich miesięcy pokazały, że zarządzanie łańcuchem dostaw poprzez excel i zdrowy rozsądek zupełnie nie przystaje do wyzwań współczesnej gospodarki i naraża firmy na duże straty.

W przyszłości organizacje mogą być zmuszone ponownie mierzyć się z poważnymi kryzysami, a w najlepszym przypadku szokami popytowi i podażowymi.

Inwestycje w cyfryzację łańcucha dostaw wydają się być kluczową drogą, którą większość organizacji powinna podążać. Pozwalają nie tylko na większą kontrolę łańcucha dostaw, ale również redukcję kosztów, zwiększenie efektywności oraz uwolnienie kapitału obrotowego. 

 

Skontaktuj się z nami

Agnieszka Ostaszewska

Agnieszka Ostaszewska

Partner, Assurance Leader, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 348

Obserwuj nas